Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 85 998 240 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Edukacja

Prezentacje multimedialne

2011-11-16

Prezentacje multimedialne do wykorzystania na lekcji. Są idealnym uzupełnieniem scenariuszy lekcyjnych – cennym wzbogaceniem o warstwę ikonograficzną. Można je wykorzystywać na różnych poziomach nauczania...


Cmentarze żydowskie

2017-04-26

Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych zasad żydowskiej kultury cmentarnej. Prezentacja objaśnia zasady pochówku oraz wyglądu cmentarza....


Kalendarz i święta żydowskie

2017-04-24

Celem prezentacji jest przedstawienie najważniejszych świąt żydowskich w cyklu rocznym. Prezentacja wyjaśnia podstawy kalendarza żydowskiego....


Scenariusze lekcji

2011-11-16

Scenariusze lekcji zostały stworzone z myślą o wzbogaceniu szkolnych lekcji o zajęcia poświęcone historii i kulturze Polskich Żydów. Zachęcamy do realizacji scenariuszy na lekcjach historii, wiedzy o s...


Cmentarze żydowskie

2011-11-18

CZĘŚĆ 1 – zajęcia wstępne – lekcja z nauczycielem w szkole Czas trwania: 45 min Cele: LEKCJA STANOWI PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEJ WIZYTY NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM Po zajęciach uczniowie będą: umieli wymienić kult...


Obchody szabatu – Miasteczko Szaloma Asza

2011-11-18

Lekcja stanowi kontynuację zajęć pt. Kalendarz i święta żydowskie, których scenariusz znajdziesz tutaj. Czas 90 min. Etap edukacyjny Szkoła podstawowa Cele lekcji kształtowanie świadomości historyczn...


Dziedzictwo - Tożsamość - Współczesność

2017-04-28

Jak wygląda życie mniejszości żydowskiej w Polsce obecnie? Kim są ludzie tworzący wspólnoty żydowskie? Co myślą o życiu i historii? Jakie mają nadzieje, marzenia i obawy? Prezentujemy cykl reportaży, w który...


Czym był sztetl

2017-04-24

Celem prezentacji jest przedstawienie miejsca, jakim był sztetl. Prezentacja zawiera rys historyczny, wskazuje podstawowe instytucje oraz kto tworzył społeczność sztetla....


Synagogi na ziemiach polskich

2017-04-24

Celem prezentacji jest objaśnienie znaczenia synagogi w życiu społeczności żydowskiej. Prezentacja przedstawia rozmaitość form, reguły i nakazy związane z umiejscowieniem budowli....


Zwyczaje żydowskie

2017-04-24

Celem prezentacji jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń w cyklu życia żydowskiego – od narodzin do śmierci. Objaśnia znaczenie, reguły i tradycje....


Synagogi na ziemiach polskich

2011-11-18

Czas 45–90 min (w zależności od tego, czy uczniowie wcześniej uczestniczyli w zajęciach dotyczących tematyki żydowskiej) Etap edukacyjny Szkoła podstawowa Cele lekcji wprowadzenie uczniów w tematykę śladów obe...


Zwyczaje żydowskie

2011-11-18

Czas: 45 min. Etap edukacyjny Szkoła podstawowa Cele lekcji wprowadzenie uczniów w tematykę kultury żydowskiej; zapoznanie uczniów z pojęciami związanymi z kulturą Żydów; kształtowanie postaw sza...


Kalendarz i święta żydowskie

2011-11-18

Czas 45 – 90 min (w zależności od tego, czy uczniowie wcześniej uczestniczyli w zajęciach dotyczących tematyki żydowskiej) Etap edukacyjny Szkoła podstawowa Cele lekcji kształtowanie świadomości historyczne...


Polityka i ludzie

2017-04-28

Lata 1945–1989 to dramatyczny, ale i fascynujący okres w historii Polski. Polska była jednym z najbardziej zniszczonych działaniami wojennymi państw świata. Na przeszło 40 lat władzę w kraju przejęli komuniści....