Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84155 zdjęcia | 734 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2017-06-07

Odnaleziono fundamenty Nowej Synagogi we Wrocławiu

Podczas prac archeologicznych przy ul. Łąkowej we Wrocławiu naukowcy natrafili na relikty fundamentów Nowej Synagogi. Była to druga co do wielkości bóżnica Niemiec, mieszcząca 2 tysiące wiernych.

Nowa Synagoga gromadziła Żydów postępowych. Wystawiono ją w 1865 r. wedle projektu Edwina Opplera. Była monumentalnym, neoromantycznym obiektem, zwieńczonym czterema wieżami i siedemdziesięciometrową kopułą. Została zniszczona w czasie „nocy kryształowej”, z 9 na 10 listopada 1938 roku. Więcej o niej, wraz z fotografiami – w naszym haśle Nowa Synagoga (na Wygonie) we Wrocławiu (ul. Łąkowa).

Ilustracja

Nowa Synagoga we Wrocławiu   

Współcześnie działka synagogi jest częściowo zabudowana, przez m. in. przedszkole i parking (zachował się przy nim dawny mur synagogi). Gmina żydowska włada ok. 60% dawnej posesji. Podczas wykopów sondażowych, wykonanych na podstawie zachowanej dokumentacji budowli, badacze natrafili na pozostałości głównego wejścia w postaci kolorowych kafli, tworzących terakotową posadzkę. Odsłonięto także fragmenty fundamentów, wykonane z ciosów granitowych oraz pozostałości kolumny, stanowiącej punkt centralny sali głównej. Ostateczny zakres badań nie został jeszcze ustalony. Do rozstrzygnięcia pozostaje także forma upamiętnienia Nowej Synagogi i jej pozostałości.

Ilustracja

fot. Miejsca we Wrocławiu (www.miejscawewroclawiu.pl)   

Prace archeologiczne wsparł za pośrednictwem Fundacji Bente Kahan mający rodzinne korzenie we Wrocławiu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, przeznaczając na ten cel część nagrody im. Ignacego Bubisa.

Ilustracja

fot. Miejsca we Wrocławiu (www.miejscawewroclawiu.pl)   

Archiwum