Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2017-04-21

Nowe życie na zgliszczach – spotkania autorskie z dr Martyną Rusiniak-Karwat

W październiku 2017 r. przypada 120. rocznica powstania Bundu. Najnowsza publikacja Instytutu Studiów Politycznych PAN Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 19441949 autorstwa dr Martyny Rusiniak-Karwat w znaczący sposób uzupełnia historiografię powojennej działalności tej żydowskiej partii politycznej.

Książka Martyny Rusiniak-Karwat pokazuje mało znaną i pomijaną w historiografii działalność Bundu w realiach powojennych, w których zabrakło przedwojennych liderów partii ze wszystkich szczebli jej struktur organizacyjnych oraz zainteresowania programem tej partii wśród ocalałego proletariatu żydowskiego, który ją współtworzył przed II wojną światową. 

Ilustracja

Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944–1949, Martyna Rusiniak-Karwat   Autorka ukazuje działalność Bundu, jako partii – zdziesiątkowanej, ale wciąż żywej, która w nowych realiach próbowała zmodyfikować swój program polityczny i zaznaczać obecność na tzw. żydowskiej ulicy, czyli na forum Prezydium Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i w komitetach żydowskich oraz na polskiej scenie politycznej. Opisuje ewolucję programu partii, która nastąpiła w wyniku tragicznych konsekwencji wojny. Przedstawia także nowe odczytanie 3 głównych filarów ideowych Bundu, na których opierał się od początku istnienia, i ich znaczenie dla bundowców po wojnie: 

  • doikajt (tutejszość); 
  • miszpochedikajt (rodzinność);
  • jidyszkajt (żydowskość, to, co związane z kulturą i z językiem jidysz).

Ilustracja

Bundowcy składają wieniec pod pierwszym pomnikiem Bohaterów Getta, Warszawa, jesień 1947 r. Pierwszy z prawej (z tyłu) Marek Edelman, po jego lewej stronie – Maria Szuldenfrei; w drugim rzędzie drugi po prawej (czarne włosy, patrzy w obiektyw) – Gerszon Fogel; w pierwszym rzędzie z wieńcem, po prawej przed Foglem: Grzegorz Jaszuński, Salo Fiszgrund, Ignacy Falk, Michał Szuldenfrei; z boku po lewej w skórzanym płaszczu, boczny profil – Sioma Temczyn, fot. [?] Dąbrowiecki; ŻIH, Dział Dokumentacji

W niedzielę, 23 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00, Centrum Kultury Jidysz (ul. gen. Władysława Andersa 14, Warszawa) zaprasza na pierwsze autorskie spotkanie z dr Martyną Rusiniak-Karwat, które poprowadzi Jaś Kapela, członek zespołu redakcji Wydawnictwa Krytyki Politycznej. W trakcie spotkania będzie można nabyć książkę. Wydarzenie jest współfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już następnego dnia, 24 kwietnia 2017 r., o godz. 16.45, w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza przy Instytucie Historycznym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa) odbędzie się otwarte seminarium, podczas którego dr Martyna Rusiniak-Karwat wygłosi wykład pt. Jak pisać historię żydowskiej partii politycznej? Casus Bundu w Polsce Ludowej (1944–1949).

 

Martyna Rusiniak-Karwat – historyk i politolog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, redaktor w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zajmuje się historią polityczną i społeczną dotyczącą społeczności żydowskiej w Polsce i na terenie Związku Sowieckiego po 1939 roku. Autorka m. in. książki Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej. 1943-1989; współautorka i redaktorka Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 16: Prasa getta warszawskiego.
 

Archiwum