Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2017-04-14

Kalendarium biograficzne Ludwika Zamenhofa

Najważniejsze daty z życia Ludwika Zamenhofa.

 • 1859 – 15 grudnia. Urodziny Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
 • 1869 – rozpoczęcie nauki w Gimnazjum Realnym w Białymstoku.
 • 1873 – przeprowadzka do Warszawy. Rozpoczęcie nauki w Gimnazjum Filologicznym w Warszawie.
 • 1878 – prezentacja kolegom z gimnazjum pierwszego projektu języka międzynarodowego.
 • 1879 – zakończenie nauki w Gimnazjum Filologicznym w Warszawie. Rozpoczęcie studiów medycznych w Moskwie.
 • 1881 – powrót do Warszawy. Kontynuacja studiów medycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
 • 1885 – zakończenie studiów medycznych. Podjęcie pierwszej pracy zawodowej w Wiejsiejach na Litwie.
 • 1886 – praktyka okulistyczna w Warszawie i Wiedniu. Nawiązanie znajomości z Klarą Silbernik z Kowna, przyszłą żoną.
 • 1887 – 26 lipca: ukazanie się, dzięki posagowi od przyszłego teścia Aleksandra Silbernika, pierwszego podręcznika języka międzynarodowego, podpisanego przez autora pseudonimem Dr Esperanto. 9 sierpnia: ślub z Klarą Silbernik.
   

Ilustracja

Ludwik Zamenhof z rodziną, domena publiczna   


 

 • 1888 – urodziny syna Adama. Wydanie pierwszego utworu literackiego po esperancku (Zamieć Puszkina w tłumaczeniu A. Grabowskiego). Urodziny córki Zofii. Powstanie pierwszego towarzystwa esperantystów w Norymberdze,
 • 1889 – rozpoczęcie wydawania pierwszego czasopisma „La Esperantisto”. Wyjazd Zamenhofa do pracy w Chersoniu na Ukrainie.
 • 1890 – powrót do Warszawy.
 • 1893 – przeprowadzka wraz z rodziną do Grodna.
 • 1894 – ukazuje się pierwszy słownik Universala Vortaro autorstwa Zamenhofa,
 • 1895 – carska cenzura zakazuje dystrybucji pisma „La Esperantisto” w Rosji, co powoduje upadek czasopisma i stanowi wielki cios w ruch esperancki. Rozpoczęcie wydawania czasopisma „Lingvo Internacia” w Uppsali.
 • 1897 – powrót rodziny Zamenhofów na stałe do Warszawy.
 • 1901 – francuskie wydawnictwo „Hachette” rozpoczyna wydawanie serii książek w języku esperanto i podpisuje kontrakt z Zamenhofem. Zamenhof publikuje w języku rosyjskim broszurę Hilelizm – próba rozwiązania kwestii żydowskiej.
 • 1904 – narodziny Lidii, najmłodszej córki Zamenhofów.
   

Ilustracja

Pierwszy światowy Kongres Esperanta w Boulogne-sur-Mer, 1905, domena publiczna   


 

 • 1905 – pierwszy światowy Kongres Esperanta w Boulogne-sur-Mer (Francja). Zamenhof odznaczony francuskim orderem Legii Honorowej. Nieudana próba powołania z inicjatywy Zamenhofa Ligi Esperanckiej. Ukazanie się Fundamento de Esperanto. Zamenhof zrzeka się ostatecznie praw autorskich do esperanta.
 • 1906 – publikacje kolejnych broszur po rosyjsku i esperancku dotyczących zagadnień społecznych, religijnych, narodowych. Pogromy Żydów w Imperium Rosyjskim. Ukazuje się we Lwowie pierwszy numer „Pola Esperantisto”.
 • 1907 – „Wielka Schizma” w ruchu esperanckim, w związku z ogłoszeniem języka Ido.
 • 1908 – powołanie Światowego Związku Esperanta (Universala Esperanto-Asocio) z inicjatywy Szwajcara Hectora Hodlera. Proklamowanie państewka esperanckiego Amikejo.
 • 1911 – na Kongesie Ras w Londynie odczytany zostaje referat Zamenhofa „Ludy a język międzynarodowy”.
 • 1912 – podczas VIII Światowego Kongresu w Krakowie Zamenhof rezygnuje publicznie z pełnienia oficjalnych funkcji w ruchu esperanckim.
 • 1913 – „Deklaracja o Homaranizmie” – pełna publiczna prezentacja poglądów. Odmowa przystąpienia do Żydowskiej Ligi Esperantystów. Antysemicki atak „Pola Esperantisto” na Zamenhofa,
 • 1915 – List do dyplomatów „Po Wielkiej Wojnie”,
 • 1917 – Humanitaryzm. Wersja ostatnia,
 • 1917 – 14 kwietnia, Śmierć Ludwika Zamenhofa w Warszawie.

Walter Żelazny

Ilustracja

Grób Ludwika Zamenhofa na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, 1937, NAC   

Archiwum