Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 059 064 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2017-01-09

Zygmunt Bauman (1925–2017)

W poniedziałek, 9 stycznia 2017 r. w Leeds zmarł Zygmunt Bauman.

Ilustracja

Zygmunt Bauman (fot. Forumlitfest/Wikipedia)   
Urodził się 19 listopada 1925 r. w Poznaniu. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1964–1968 kierownikiem katedry socjologii ogólnej na Wydziale Filozofii i Socjologii). W 1968 r. został usunięty. W latach 1960–1968 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Studiów Socjologicznych”.

Od 1968 do 1971 r. pracował jako profesor uniwersytecki w Tel Awiwie-Jaffie i Hajfie, w latach 1971–1991 – w Leeds. Był przedstawicielem filozofującego nurtu socjologii, tzw. hermeneutyki socjologicznej, twórcą oryginalnej wykładni „ponowoczesności”, autorem prac o kulturze współczesnej, jej charakterystycznych cechach, procesach w niej zachodzących, przemianach, jakim podlega, oraz o ich konsekwencjach w życiu jednostek i zbiorowości ludzkich. W 1989 r. otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi, w 1998 r. – Nagrodę im. Theodora Adorno.

Opublikował m. in. prace: Zarys socjologii (1962), Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa (1964), Wizje ludzkiego świata (1964), Kultura a społeczeństwo (1966), Hermeneutics and Social Science (1978), Prawodawcy i tłumacze (1987, wyd. pol. 1999), Wolność (1988, wyd. pol. 1995), Nowoczesność i zagłada (1989, wyd. pol. 1992), Wieloznaczność nowoczesna – nowoczesność wieloznaczna (1991, wyd. pol. 1995), Śmierć i nieśmiertelność (1992, wyd. pol. 1998), Etyka ponowoczesna (1993, wyd. pol. 1996), Społeczeństwo w stanie oblężenia (2002, wyd. pol. 2006).

Archiwum