Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2017-01-04

Doktorat honoris causa dla Barbary Kirschenblatt-Gimblett

Uniwersytet w Hajfie nadał prof. Barbarze Kirschenblatt-Gimblett z Muzeum POLIN i New York University tytuł doktora honoris causa.

Ilustracja

Prof. Barbara Kirschenblatt-Gimblett (fot. Magda Starowieyska)   
W imieniu władz uczelni laureatkę powiadomili prof. Ron Robin oraz prof. Gustavo Mesch. W liście napisali: „To wyróżnienie odzwierciedla Pani pozycję w środowisku naukowym jako oryginalnego i uzdolnionego badacza, którego interdyscyplinarne i przełomowe prace wywarły wpływ na wiele dziedzin, takich jak antropologia i badania nad sztuką ludową oraz kulturą i historią Żydów. (…). Wyróżnienie jest również wyrazem uznania dla Pani kreatywności w łączeniu rzetelnych i innowacyjnych badań naukowych z pracą zawodową w dziedzinie kultury, czego zwieńczeniem jest Pani wiodąca rola w stworzeniu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie”.

Ceremonia wręczenia doktoratu odbędzie się 6 czerwca w Hajfie.

Prof. Barbara Kirschenblatt-Gimblett jest antropologiem kultury i badaczem współczesnego muzealnictwa, profesorem New York University. W 2002 r. dołączyła do zespołu pracującego nad koncepcją ekspozycji Muzeum POLIN. Początkowo była stałym konsultantem wystawy, z czasem stanęła na czele zespołu programowego i została dyrektorem programowym ekspozycji. Obecnie pełni funkcję głównego kuratora wystawy stałej.

– Ten zaszczytny tytuł przyznaje się jedynie nielicznym, wybitnym uczonym – podkreśla prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN – Cieszę się i gratuluję z całego serca!

Gratulacje składa również Wirtualny Sztetl!

Archiwum