Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 017 534 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2017-01-02

Życie przecięte. „Z popiołów. Rozmiary i skutki Zagłady oraz odbudowa życia żydowskiego po wojnie”

Muzeum POLIN zaprasza 12 stycznia na wykład z nowego cyklu! Po omawianiu zagadnień z „pogranicza dwóch światów” dwudziestolecia międzywojennego, przechodzimy do innej galerii na naszej wystawie stałej. W 2017 r., w serii dziesięciu wykładów „Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968” będziemy omawiać okres powojenny w naszej opowieści o relacjach polsko-żydowskich.

Ilustracja

Galeria Powojnie, Wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (fot. M. Starowieyska)   
Wykład inauguracyjny dotyczyć będzie zagadnień związanych z kondycją Żydów ocalałych z Zagłady i ich drogami powrotu do życia w warunkach powojennej Polski. Mowa będzie o doświadczeniach Żydów na tle doświadczeń polskich, o bilansie  Zagłady, różnych kategoriach ocalenia, powrotach ocalałych do miejsc zamieszkania i najważniejszych powodach wyjazdów z Polski oraz uwarunkowaniach pozostania w Polsce pozostałych.  

Poruszone zostaną zagadnienia życia codziennego ocalałych, problem natury tak materialnej (bieda, bezdomność, brak pracy), jak i psychologicznej (utrata rodzin i przyjaciół, samotność, trauma, choroby). Mowa też będzie o zwykłych krokach i działaniach, które wielu ocalałych podejmowało porządkując swoje zniszczone przez Zagładę życie: rejestracji ocalałych w żydowskich instytucjach, poszukiwaniu krewnych, odzyskiwaniu utraconego mienia, dokumentowaniu i upamiętnianiu Zagłady, ekshumacji ciał najbliższych, rozliczeniach z kolaborantami.

Wykład wygłosi Alina Skibińska – historyk, przedstawicielka w Polsce The United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) w Waszyngtonie. Zajmuje się m.in. badaniami i kwerendami archiwalnymi prowadzonymi na rzecz muzeum we wszystkich najważniejszych archiwach w Polsce oraz opracowaniem materiałów zreprodukowanych w Polsce dla archiwum USHMM. Od 2005 r. w zespole Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN oraz członek redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Autorka publikacji na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu oraz publikacji dotyczących źródeł do badań nad Zagładą. Laureatka Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej.

Cykl wykładów inspirowany galerią POWOJNIE  na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentuje różne aspekty historii Żydów w Polsce po drugiej wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Jego tytuł zapożyczyliśmy z książki Joanny Wiszniewicz Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, ukazującej doświadczenie pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których Marzec 1968 był doświadczeniem generacyjnym. Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wstęp wolny.

Patronat medialny:

Ilustracja

Archiwum