Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2016-06-10

Ukazała się polska księga pamięci o Żydach z Kutna

Ponad 600 stron, opracowania historyczne i wspomnienia, fotografie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wydało książkę o Żydach z Kutna i okolic.

Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej jest dziełem zbiorowym, zawierającym artykuły dotyczące obecności Żydów w Kutnie od XVIII w. Wiele miejsca poświęcono organizacjom społecznym i politycznym, twórczości Szaloma Asza, życiu kulturalnemu kutnowskich Żydów i Zagładzie. Opracowania profesjonalnych historyków uzupełniają wspomnienia mieszkańców.

Ilustracja

fot. Krzysztof Bielawski/Muzeum POLIN   

 

Szczególny rozdział tworzą spisy ponad 6 tys. osób, uwięzionych lub zmarłych w utworzonym przez Niemców getcie.

Tom jest bogato ilustrowany fotografiami pochodzącymi m.in. z archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego.  

Książka nie jest kompleksowym opracowaniem historii kutnowskich Żydów, jednak dobór artykułów tworzy spójną całość, pokazującą życie społeczności żydowskiej w różnych aspektach.

Pewien niedosyt sprawia brak artykułu o obecności Żydów w Kutnie w okresie powojennym oraz emigrantach z Kutna, osiadłych w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Jednak bez wątpienia Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej stanowi – pod względem treści i formy – pozycję wręcz monumentalną, przywodzącą na myśl wydawane przez ziomkostwa poszczególnych miast księgi pamięci. W tym jednak przypadku książkę opracowali Polacy, którzy chcieli wypełnić lukę w historiografii swojego regionu.

Informacji o dystrybucji książki udziela Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Książka jest dostępna także w bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Autor: Krzysztof Bielawski

Archiwum