Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84155 zdjęcia | 734 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2015-06-11

Studiuj judaistykę w Warszawie

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na studia licencjackie „Historia i kultura Żydów”.

Studia oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury Żydów polskich. Studenci zdobywają wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz i hebrajskiego.

Studia judaistyczne przygotowują absolwentów do podjęcia studiów judaistycznych II stopnia, do dalszego kształcenia się na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do pracy zawodowej w rozmaitych instytucjach kultury, takich jak muzea, fundacje, organizacje społeczne czy samorządowe, w obszarze edukacji oraz w administracji.

Uzyskane w czasie studiów wiedza i umiejętności dają także możliwość (po odpowiednim uzupełnieniu stosownymi kursami i szkoleniami) realizacji swoich pasji w szeroko rozumianej branży turystycznej i rozrywkowej.

Studia judaistyczne prowadzone w Instytucie Historycznym UW, poprzez szczególne przywiązywanie uwagi do spraw tolerancji, wielokulturowości, poszanowania dla różnych postaw religijnych i światopoglądowych, przygotowują pracowników dla instytucji, w których wymagana jest praca w środowisku multietnicznym, wielojęzykowym i zróżnicowanym kulturowo.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Archiwum