Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84155 zdjęcia | 734 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2015-06-03

Konferencja „Upamiętnianie w Polsce ratujących i uratowanych z Holokaustu”

Zapraszamy do udziałukonferencji „UpamiętnianiePolsce ratującychuratowanychHolokaustu", organizowanej przez Międzyinstytutowy Zakład Badań Nad Migracją UKSW, pod patronatem Ambasad JaponiiIzraela oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Konferencja poświęcona jest postaci Sugihary Chiune – Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Ilustracja

Konferencja zorganizowana zostałaokazji 30-lecia przyznania tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Panu Sugiharze Chiune, japońskiemu wicekonsulowi na Litwie. Odbędzie siędniach 11-12 czerwca 2015 rokuAuli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyńskiegoWarszawie.

Szczególnie zapraszamy na 6 panel konferencji (12 czerwca, godz. 14:15) podczas którego Klara Jackl zaprezentuje projekt „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”. O godzinie 16:00 odbędzie się projekcja filmu „Ocaleni”, autorstwa Joanny KrólKaroliny DzięciołowskiejMuzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ponadto Ambasady JaponiiIzraela wrazorganizatorami konferencjiGminą Wyznaniową ŻydowskąWarszawie zapraszają na wydarzenie „PamięćWspomnienia: osobiste świadectwo ocalonych przez Sugiharęich potomków”, które odbędzie się 11 czerwcagodz. 18.00 w Synagodze im. NożykówWarszawie.

Głównym celem konferencji jest zgromadzenie naukowców zainteresowanych pamięcią zbiorowąobchodami rocznicowymi działań Sugiharyinnych osób zaangażowanychpodobną aktywność, jak również losami osób uratowanychHolokaustu. Zachęcamy do udziału naukowców, muzealników, archiwistów, liderów społecznychosoby publiczne, w celu wspierania dialogukonstruktywnej dyskusji na forum międzynarodowym.

Konferencja skupi się na czterech tematach:

  • PamięćSugiharzeZwartendijkuPolsce, Japonii, Holandii, na Litwie i w krajach gdzie osiedlili się uratowani przez nich Żydzi.
  • Perspektywa uratowanych: osobiste świadectwa uratowanych przez Sprawiedliwychrelacje ich potomków (sesja obejmie połączenia online z tymi, którzy nie mogą uczestniczyć osobiściekonferencji).
  • Od pamięci do świętowania: różne formy upamiętniania ofiar Holokaustu, ocalałych oraz  ich wybawców.
  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata: wymiary, problemydylematy związanenagrodą

W 1940 r. Sugihara Chiune, japoński konsul na Litwie, we współpracyholenderskim konsulem honorowym Janem Zwartendijkiem, wydał ponad 2500 wiz polskim Żydom, którzy w 1939 r. znaleźli schronienieokolicach Wilna. Dzięki tym wizom, około  6000 osób uciekłoHolokaustu przez Związek RadzieckiJaponię, by stamtąd udać się do innych krajów. W nagrodę za swoje czyny, w 1985 roku, Sugihara otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Z okazji 30-lecia przyznania tego zaszczytnego wyróżnienia oraz 75. rocznicy rozpoczęcia akcji ratowania Żydów, chcemy zaangażować sięszerszej refleksji na temat bohaterskich działań tych, którzy ratowali ŻydówHolokaustu, jak również sposobów ich uznania przez różne instytucje na całym świecie.

Komitet Honorowy:

Prof. Janusz Balicki (UKSW), Prof. Andrew Jakubowicz, (University of Technology Sydney, Australia), Pan Jakub Nowakowski, (Muzeum Galicja), Dr Grazyna Pawlak, Dyrektor, (Prof. Moses Schorr Foundation), Pan Krzysztof Czyżewski, Dyrektor, (Fundacja Pogranicze).

Autor: Mateusz Szczepaniak
Źródło: materiały informacyjne organizatorów

Archiwum