Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Aktualności

2014-04-04

Współpracownik portalu Wirtualny Sztetl nagrodzony!

Dziś, podczas uroczystej gali w warszawskim Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich dr Ina Sorkina odebrała prestiżową Nagrodę imienia Lwa Sapiehy.

Ina Sorkina jest absolwentką Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, gdzie w 1998 r. uzyskała również stopień doktora. W latach 1996–2014 była adiunktem w Katedrze Historii Białorusi i Archeologii Wydziału Historii, Turystyki i Komunikacji Społecznej. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem historii miast oraz historią urbanistyki i dziejami Żydów na terenie dzisiejszej Białorusi.

Ilustracja

Ina Sorkina podczas wizytacji opuszczonej Kolonii Warburga w Brześciu (foto: K. Bielawski)   

 

Dr Ina Sorkina współpracowała również z Muzeum Historii Żydów Polskich. Na portalu Wirtualny Sztetl znajdują się jej opracowania dotyczące historii Żydów na terenach Białorusi, jest także współautorką książki Good practices in the preservation and promotion of Jewish heritage, wydanej z inicjatywy Wirtualnego Sztetla w 2012 r. Ina Sorkina okazała  ogromną pomoc podczas naszych wyjazdów badawczych na Białoruś, aktywnie uczestniczyła w organizowanych przez Wirtualny Sztetl warsztatach i szkoleniach dla białoruskich społeczników i członków gmin żydowskich.

Laureatka wielokrotnie występowała o zachowanie historycznego dziedzictwa Grodna, zagrożonego pracami budowlanymi. W 2013 r. zainicjowała akcję zbierania podpisów pod petycją do władz państwowych o przywrócenie nauczania historii i geografii w języku białoruskim. Kilka miesięcy temu rozpoczęła zbiórkę podpisów w obronie zwolnionych z pracy białoruskich naukowców, za co władze uczelni rozwiązały z nią umowę o pracę.

Nagroda imienia Lwa Sapiehy została ustanowiona w 2006 r. z inicjatywy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, a następnie podjęta i wsparta przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Honorowy patronat objął Prezydent RP.

Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Oprac. K. Bielawski
Źródło: materiały informacyjne kapituły Nagrody im. Lwa Sapiehy

Archiwum