Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 79 842 743 zn. | 95317 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1923 miejscowości

Słomniki

Polska / małopolskie

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:małopolskie / kieleckie (przed 1939)
Powiat:krakowski / krakowski (przed 1939)
Gmina:Słomniki / Słomniki (przed 1939)
Inne nazwy:סלומניקי [j.hebrajski]
Slomnik [j.jidysz]
Сломники [j. ros.]
 
GPS:
50.2399° N / 20.0821° E
50°14'23" N / 20°04'55" E

Lokalizacja

Adam Marczewski

Herb miasta Słomniki | Poznaniak

Miasto Słomniki jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej w powiecie krakowskim, w północnej części województwa małopolskiego. Miasto znajduje się w odległości 24 km na północ od Krakowa.

Jest położone w szerokiej dolinie rzeki Szreniawa, wokół której górują pagórki wyżyny Miechowskiej.

Więcej

Historia

Anna Kępińska

Żydzi ze Słomnik | Nieznany

Przez długi czas Słomniki, jako miasto należące do dóbr zakonnych, posiadały przywilej de non tolerandis Iudaeis, należały więc do miast, w których Żydzi nie mogli się osiedlać. Z drugiej strony już w połowie XVI w. można znaleźć wzmianki o obecności przedstawicieli religii mojżeszowej w tym mieście. Zapewne chodziło jednak o krótkotrwały pobyt.

Spotkać się można również ze stwierdzeniem, że w 1758 roku Słomnikach były dwa domy żydowskie, zamieszkałe przez 8 osób, a do końca wieku przybyła tam jeszcze jedna rodzina. Wiadomo, że jedną z nich była rodzina Lublinerów, których dom znajdował się na tzw. Zamościu, czyli już za rogatkami miasta. Trudno to jednoznacznie określić, bowiem w czasie spisu ludności żydowskiej z lat 1790–1792 władze Słomnik nie przekazały danych dotyczących liczby Żydów na terenie miasta, zapisano je zatem jako miejscowość, w którym brak rzeczonego osadnictwa. Natomiast w położonej nieopodal wsi Słomniczki, należącej do parafii Słomniki i stanowiącej dobra królewskie, w browarze dworskim mieszkał wraz z rodziną Marek Szymonowicz, dwóch żonatych służących oraz owdowiała służąca; karczmę arendował Lewek Szymonowicz z żoną oraz trzema synami; w chałupie dworskiej mieszkał Jakob Szymonowicz, również członek rodzinny. Łącznie w Słomniczkach mieszkało w 1791 r. 21 osób wyznania mojżeszowego. Rok później było ich już 24, ponieważ rodziny powiększyły się, a w browarze zatrudniono jeszcze jednego służącego.

Możliwość swobodnego osiedlania się w Słomnikach przyniósł Żydom dopiero akt emancypacyjny cara Aleksandra II z 1863 roku. Chętnie skorzystali z nowych możliwości, a już wkrótce stanowili znaczną cześć ludności miasta. Podobnie jak we wszystkich miastach i miasteczkach za ziemiach polskich, tak w Słomnikach podstawę utrzymania stanowił dla Żydów handel, zarówno większy, wykraczający daleko poza teren województwa, jak zupełnie drobny. Na konkurencję w interesach nakładały się różnice wyznaniowo-obyczajowe. Oliwy do ognia dolewało duchowieństwo, przestrzegając przed szkodliwością napojów serwowanych w karczmach. Jako że najczęściej arendarzami byli Żydzi, w umysłach prostych ludzi, nie aż tak chętnych do  zwalczania pijaństwa jak duszpasterze, walka z pijaństwem przekształcała się w walkę z Żydami.

Kiedy w 1877 r. delegacja żydowska domagała się surowego ukarania chłopa stającego przed s

Więcej

Historia miejscowości

Anna Kępińska

Słomniki. Rynek. | nieznany

Prawdopodobnie nazwa miasta wzięła się od szłomiarzy (zwanych w średniowieczu szłomnikami), wyrabiających szłomy, czyli hełmy skórzane obite blachą dla drużyny królewskiej . Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowości pochodzą z 1287 roku. Istniała tu wtedy osada targowa i myśliwska, należąca do zakonu cystersów z Kocic, położona przy szlaku łączącym Wieliczkę i Bochnię z Wielkopolską. W XIII wieku została splądrowana przez Tatarów. Prawa miejskie nadał Słomnikom król Kazimierz Wielki w 1358 roku. Położenie przy szlaku handlowym dało miastu szansę szybkiego rozwoju, co było widoczne szczególnie w wiekach XV i XVI. Miasto zostało uhonorowane kilkoma wizytami królewskimi, gościła tu królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk oraz Zygmunt Stary. W 1554 roku powstał tutaj pierwszy zbór kalwiński. W czasie Potopu miasto zostało zniszczone przez wojska szwedzkie.

Kolejną ważną kartą w dziejach miasta było powstanie Kościuszkowskie. Po bitwie pod Racławicami tutaj odbyło się zgrupowanie wojsk polskich, a na rynku do stopnia generała Tadeusz Kościuszko awansował Józefa Zajączka i Antoniego Madalińskiego. Po trzecim rozbiorze Polski Słomniki znalazły się w zaborze austriackim, Następnie, od 1809 roku należało do Księstwa Warszawskiego, a potem do Królestwa Polskiego. W czasie powstania styczniowego okolice miasta były polem walk partyzanckich, za co zapłaciły ceną utraty praw miejskich w 1870 roku, które odzyskały dopiero w 1917.

6 września 1939 roku Słomniki zostały Zajęte przez Niemców, a II wojna światowa zakończyła się dla nich 15 stycznia 1945 roku, kiedy zostały wyzwolone. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. krakowskiego. Obecnie jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Słomniki, którą według danych z 2007 roku zamieszkuje 4340 mieszkańców. Położone w regionie rolniczym Słomniki są ośrodkiem handlowo-usługowy, istnieje tu też drobny przemysł spożywczy i metalowy. W 2007 roku gmina Słomniki została laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii najlepsza gmina miejska/miejsko-wiejska.

Wśród zabytków słomnickich wymienić należy neoromański kościół Bożego Ciała (wzniesiony w latach 1888-1893).

 

Więcej

 
Zaopiekuj się miastem

Zaopiekuj się miastem

Wykupując cegiełki możesz sfinansować rozbudowę opisu miasta, wykonanie dokumentacji fotograficznej czy inne działania.

Zaopiekuj się miastem

Galeria

Więcej

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

To miasto lubią: