Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 011 148 zn. | 84156 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Rudnik nad Sanem

Polska / podkarpackie

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:podkarpackie / lwowskie (przed 1939)
Powiat:niżański / niżański (przed 1939)
Gmina:Rudnik / Rudnik (przed 1939)
Inne nazwy:רודניק [j. jidysz]; Rudnik nad Sanem [j. niemiecki]
 
GPS:
50.4431° N / 22.2501° E
50°26'35" N / 22°15'00" E

Lokalizacja

Małgorzata Kuźma

Rudnik nad Sanem – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim. Odległe 13 km na południowy wschód od Niska, 59 km na północny wschód od Rzeszowa, 268 km na południowy wschód od Warszawy. Leży nad Sanem.

Więcej

Historia

Małgorzata Kuźma, Magdalena Wójcik

Dziecko żydowskie z Rudnika | Nieznany

Wiadomo, że w momencie lokacji miasta Rudnika w 1552 r., Żydzi mieszkali już na jego terenie. Niedługo po tym wydarzeniu, w 1563 r., został założony pierwszy cmentarz żydowski. Według dokumentów z 1578 r. sześć rodzin żydowskich płaciło podatek w Rudniku. Z kolei w 1579 roku pojawiła się wzmianka o Żydzie Jakubie, który w zastaw za długi otrzymał dom w rynku.

Natomiast po powtórnej lokacji miasta, któa miała miejsce w 1598 r., wystawiono dokument, w którym możemy przeczytać:

"Żydowie w mieście tym fundowaniu albo mieszkania nie będą mieli, tylko domów dwa.w ulicy, nie przy gościńcu, którzy tez gruntu, to jest ogrodów, ról, łąk nie będą mogli trzymać a tylko arędę, (....) piw ani gorzałek robić ani szynkować, tylko na handlu i kupiectwie mają przestawać".

Gospodarka Rudnika opierała się przede wszystkim na rzemiośle. Mimo położenia nad rzeką miasto nie osiągnęło  większego znaczenia jako port rzeczny czy ośrodek handlu. Ważniejszym ośrodkiem był w tej okolicy Ulanów.

W poł. XVII w. w okolicach Rudnika toczyły się walki z wojskami szwedzkimi Karola Gustawa. Poza zniszczeniami wojennnymi miasteczko wielokrotnie ucierpiało z powodu pożarów, które trawiły drewnianą zabudowę miasta.

W 1662 r. w Rudniku żyło 25 rodzin żydowskich na ogólną liczbę 168, ale w 1676 r. już tylko pięć rodzin. W tym okresie, w 1671 r., pojawia się w dokumentach wzmianka o synagodze. W 1696 r. Żydzi rudniccy tworzyli przykahałek. Mieli wtedy już prawo do posiadania domów w rynku.

W XVIII w. liczba ludności żydowskiej w Rudniku zmieniała się, tak że w 1711 r. płacili 100 złp podatku, w 1735 r. – 53 złp, a w 1737 r. – 150 złp. W 1748 r. w mieście żyło 14 rodzin żydowskich. Społeczność posiadała drewnianą bożnicę. W 1756 r. biskup krakowski Stanisław Kostka Załuski zezwolił na budowę nowej bożnicy i cmentarza. Synagogę wybudowano na tyłach rynku, a nowy cmentarz założono na peryferiach zabudowy miejskiej z dala od kościoła.

W 1765 r. na terenie kahału mieszkało 196, zaś w samym mieście – 169 Żydów. Wysokość podatku tolerancyjnego wynosiła w 1777 r. 196 złp. W 1830 r. w Rudniku żyło 339 Żydów, ale już w 1870 r. do

Więcej

Historia miejscowości

Małgorzata Kuźma

Miasteczko leży na lewym brzegu Sanu, przy ujściu Rudy, zwanej tez Rudnikiem. Badania archeologiczne wskazują, że osadnictwo na terenie obecnego Rudnika istniało juz w epoce brązu. Osada powstała prawdopodobnie w XIV wieku i dzięki położeniu przy rzece, szybko sie rozwijała. W 1552 roku Krzysztof Gnojeński, w oparciu o przywilej lokacyjny króla Zygmunta Augusta, założył miasto na gruntach wsi Kopki . Wspomniany przywilej ustanowił cotygodniowe targi oraz dwa doroczne jarmarki.

Po Gnojeńskich właścicielami Rudnika byli Lipniccy, następnie zaś Ulińscy, których staraniem erygowano w mieście parafię oraz utworzono szkołę parafialną. Egzystencja Rudnika opierała się na rzemiośle – działały między innymi cechy: szewski, piekarski, flisacki. W tej ostatniej dziedzinie konkurencja Ulanowa była tak silna, że Rudnik nigdy nie uzyskał większego znaczenia jako port rzeczny i ośrodek produkcji statków.

Podczas "potopu" w 1656 roku jazda Czarnieckiego rozbiła oddział szwedzki stacjonujący w Rudniku, stanowiący straż przyboczną Karola Gustawa. Król omal nie wpadł w ręce Polaków lecz zdołał uciec . Rudnik wielokrotnie niszczyły pożary, najgroźniejszy wybuchł w 1915 roku. Spłonęła wówczas niemal cala, drewniana zabudowa wokół rynku.

Tradycja wikliniarstwa w Rudniku sięga jeszcze czasów Jana Kazimierza, a San, rozlewający się wokół miasta na szerokości 800 metrów, tworzy na wybrzeżach idealne tereny plantacyjne dla wikliny. Toteż przemysł koszykarski miasta był znany w Polsce, a nawet zagranicą, szczególnie zaś w Stanach Zjednoczonych, dokąd rokrocznie odchodziły wielkie transporty gotowych wyrobów koszykarskich. Największa fabryka koszykarska została założona w 1880 roku – Fabryka Krausów, produkująca nieskończoną ilość wyrobów koszykarskich. Szereg innych mniejszych zakładów miało przeważnie charakter chałupniczy.

Samo miasto nie było pozbawione znaczenia historycznego. W lasach rudnickich, jako leżących na pograniczu byłego zaboru rosyjskiego, organizowali się powstańcy w 1863 roku, w bitwie zaś pod Hutą Krzeszowską nad Sanem, poniósłszy klęskę, przeprawiali się na tereny sąsiadujące z Rudnikiem. Tutaj też znajdują się ślady mogił powstańców. W czasie ostatniej wojny w ciągu 6 tygodni toczyła się bitwa pod miastem, przy czym zostało ono zniszczone zarówno przez wojska rosyjskie, jak przez austriackie, przechodząc kilkakrotnie

Więcej

Galeria

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

To miasto lubią: