Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84155 zdjęcia | 734 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Okuniew

Polska / mazowieckie

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:mazowieckie / warszawskie (przed 1939)
Powiat:miński / warszawski (przed 1939)
Gmina:Halinów / Okuniew (przed 1939)
Inne nazwy:אוקונייב [j. hebrajski]; אקוניב [j. jidysz]; Окунев [j. rosyjski]
 
GPS:
52.2715° N / 21.3064° E
52°16'17" N / 21°18'23" E

Lokalizacja

izrael.badacz.org

Okuniew – wieś położona w środkowej Polsce, w gminie Halinów, w powiecie mińskim, województwo mazowieckie. Odległa 6 km na północ od Halinowa, 24 km na północny zachód od Mińska Mazowieckiego, 25 km na wschód od Warszawy. Leży nad rzeką Długą i jej dopływem Zązą.

Więcej

Historia

izrael.badacz.org

Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Okuniewie w XVIII w. Bardzo szybko powstała gmina żydowska z synagogą.

W okresie międzywojennym w 1921 r. w Okuniewie żyło około 500 Żydów. W mieście działały liczne żydowskie organizacje społeczne i kulturalne. Po 1930 r. wielu Żydów wyemigrowało, w konsekwencji czego siedzibę kahału przeniesiono do Rembertowa.

Podczas II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Okuniew zajęły wojska niemieckie. W kwietniu 1940 r. Niemcy deportowali wszystkich tutejszych Żydów do getta w Warszawie.

Więcej

Historia miejscowości

Wydawnictwo Naukowe PWN

Miasto Okuniew było lokowane w 1538 r. na terenie wsi Długa Wola. Stanowiło własność m. in. S. Okunia. Od 1795 r. znajdowało się w zaborze austriackim, jako miasto graniczne przy trakcie handlowym z Warszawy do Grodna i Brześcia, z główną komorą celną. Od 1809 r. leżało w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). W latach 1815–1831 stanowiło siedzibę powiatu. W 1831 r. Okuniew został prawie doszczętnie spalony podczas bitwy polsko-rosyjskiej w okresie powstania listopadowego. W 1870 r. nastąpiła utrata praw miejskich. W sierpniu 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej miały miejsce zacięte walki o Okuniew. Latem 1944 r. miasto stanowiło ważny węzeł oporu wojsk niemieckich przeciw nacierającym Sowietom.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Więcej