Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 85 880 169 zn. | 95749 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1888 miejscowości

Nisko

Polska / podkarpackie

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:podkarpackie / lwowskie (przed 1939)
Powiat:niżański / (przed 1939)
Gmina:Nisko / (przed 1939)
Inne nazwy:
 
GPS:
50.5201° N / 22.1386° E
50°31'12" N / 22°08'18" E

Lokalizacja

izrael.badacz.org

Nisko – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu niżańskiego. Odległe 61 km na północ od Rzeszowa, 258 km na południowy wschód od Warszawy. Położone nad rzeką San.

Więcej

Historia

izrael.badacz.org

Gdy w 1772 r. wieś Nisko znalazła się w zaborze austriackim, ulokowano w niej siedzibę powiatu. Równocześnie wydano zgodę na utworzenie samodzielnej gminy żydowskiej. W 1880 r. w Nisku żyło ponad 650 Żydów, stanowiąc 15% mieszkańców. W 1900 r. gmina żydowska liczyła 972 osoby i miała synagogę, ale nie stać jej było na utrzymywanie rabina kahalnego. W powiecie w 1910 r. mieszkało 5 658 Żydów, tj. 8,2% ogółu mieszkańców, jednakże wskutek działań wojennych w latach 1914–1915 stan ten znacznie się zmniejszył.

W okresie międzywojennym w 1921 r. w powiecie niżańskim żyło 3 936 Żydów, z czego w samym Nisku mieszkało 499, co stanowiło 10,5% ogółu mieszkańców. W mieście działało Stowarzyszenie Kupców, któremu w 1939 r. prezesował Mendel Herzlich oraz Stowarzyszenie Drobnych Kupców.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Niemcy zajęli Nisko i 28 września deportowali część miejscowych Żydów za San, do sowieckiej strefy okupacyjnej. W jakiś czas potem powstała koncepcja stworzenia w rejonie Niska "państwa żydowskiego", które pod niemieckim protektoratem posiadałoby ograniczoną autonomią. Twórcą tej koncepcji był Adolf Eichmann, naczelny "ekspert do rozwiązania kwestii żydowskiej" w hitlerowskich Niemczech. W październiku 1939 r. w pobliskiej wsi Zarzecze założono nawet pierwszy obóz, do którego przywieziono około 1 tys. Żydów z Wiednia i Pragi ("Akcja Nisko"). Obóz nazywał się "Durchgangslager bei Nisko" i kierował nim Eichmann. Na wiosnę 1940 roku zrezygnowano z koncepcji utworzenia "państwa żydowskiego" i 13 kwietnia obóz zlikwidowano. Część Żydów wymordowano na miejscowym cmentarzu żydowskim, a pozostałych wywieziono do getta w Ulanowie. W październiku 1943 r. w pobliskim Zarzeczu, koło starej cegielni, zamordowano ok. 100 Żydów.

Więcej

Historia miejscowości

Wydawnictwo Naukowe PWN

Nisko | nieznany

Ślady osadnictwa od epoki brązu, a zwłaszcza z okresu kultury łużyckiej; VII–IX w. osada, w XV w. wieś król., wzmiankowana 1439, później własność kapituły sandomierskiej; w czasie najazdu szwedzkiego 1656 zwycięska bitwa wojsk pol. pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami; 1772–1918 w zaborze austr.; w XIX w. powstały huty: szkła i żelaza; od 1896 miasteczko; od 1900 połączenie kolejowe; prawa miejskie 1933. W czasie okupacji niem., 1939–44 w okolicy liczne pacyfikacje; rejon partyzantki AK, BCh, NOW-NSZ i sowieckiej; 1944–45 aresztowania i deportacje członków polich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR; 1944–52 w Nisku i okolicy działalność organizacji antykomunistycznych, m.in. WiN. Od poł. XIX w. do 1973 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Więcej

 
Zaopiekuj się miastem

Zaopiekuj się miastem

Wykupując cegiełki możesz sfinansować rozbudowę opisu miasta, wykonanie dokumentacji fotograficznej czy inne działania.

Zaopiekuj się miastem

Galeria

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

To miasto lubią: