Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 017 513 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Lublin

Polska / lubelskie

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:lubelskie / lubelskie (przed 1939)
Powiat:Lublin / lubelski (przed 1939)
Gmina:Lublin / Lublin (przed 1939)
Inne nazwy: לובלין [j. jidysz]; לובלין [j. hebrajski]; Lublin [j. niemiecki]
 
GPS:
51.2463° N / 22.5685° E
51°14'46" N / 22°34'06" E

Lokalizacja

Marta Kubiszyn

Lublin – miasto położone we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, stolica powiatu. Odległe 168 km na południowy wschód od Warszawy. Leży nad rzeką Bystrzycą i jej dopływami: Czechówką i Czerniejówką.

 

Więcej

Historia

Marta Kubiszyn

Brama Grodzka (Brama Żydowska) od strony ulicy Grodzkiej | Nieznany

Pierwsze wzmianki dotyczące obecności Żydów w Lublinie pochodzą z czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Według nieudokumentowanych przekazów, władca ten w 1336 r. nadał miejscowej społeczności żydowskiej pierwsze przywileje. Znajdujące swoje potwierdzenie w źródłach historycznych informacje o poszczególnych osobach należących do gminy żydowskiej pochodzą jednak dopiero z drugiej połowy XV wieku. Na podstawie zachowanych materiałów nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie dokładnie zamieszkiwała ówczesna wspólnota żydowska w Lublinie, ani gdzie miała ona swój cmentarz i synagogę.

W 1453 r. król Kazimierz Jagiellończyk nadał Żydom w Lublinie przywilej swobodnego handlu, co dało podstawy do dynamicznego rozwoju społeczności żydowskiej w Lublinie na przełomie XVI–XVII wieku. Przywoływany w źródłach historycznych fakt, iż w 1475 r. osiadł w Lublinie rabin Jakub z Trydentu, może wskazywać, iż w owym czasie istniała tu już dobrze zorganizowana gmina żydowska.

Szeroko udokumentowane osadnictwo żydowskie w Lublinie miało miejsce w XVI w., a dynamiczny rozwój tutejszej gminy podyktowany był względami natury ekonomicznej. Korzystne położenie Lublina na przecięciu wielu szlaków handlowych zachęcało wielu żydowskich kupców do prowadzenia na tym terenie działalności gospodarczej. Aktywność ta doprowadziła wkrótce do konfliktu z chrześcijańskimi mieszkańcami miasta, czego skutkiem było zalecenie królewskie z 1518 r., nakazujące ograniczenie handlu żydowskiego w mieście.

Żydzi osiedlali się na Podzamczu, w północnej i północno-wschodniej części wzgórza zamkowego, gdyż otrzymany przez lubelskich mieszczan od króla w 1535 r. przywilej de non tolerandis Judaeis uniemożliwiał im stałe zamieszkiwanie w obrębie murów miejskich. Ograniczenie to przyniosło się z jednej strony na dynamiczny rozwój dzielnicy żydowskiej na Podzamczu, przyczyniając się jednocześnie do trwającej aż do 1862 r., separacji żydowskiej części miasta od części chrześcijańskiej.

Lubelska gmina stała się szybko jedną z największych gmin w Polsce. Przywileje królewskie, m.in. przywilej Zygmunta Starego z 1523 r., zrównujący gminę żydowską w prawach z innymi gminami w Polsce, a także przywilej z 1556 r., potwierdzający wewnętrzną autonomię jurysdykcyjną i administracyjną gminy oraz inne unormowania prawne przyczyniały się do rozwoju żydowskiego handlu i rzemiosła, a to wzbogacało kah

Więcej

Galeria

Więcej

Wideo

Audio

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

To miasto lubią: