Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 059 064 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:inne / wileńskie (przed 1939)
Powiat:rejon brasławski / brasławski (przed 1939)
Gmina:Druja / Druja (przed 1939)
Inne nazwy:Друя [j. białoruski]; Дру́я [j. rosyjski]; דרויע [j. jidysz]
 
GPS:
55.8352° N / 27.1527° E
55°50'06" N / 27°09'09" E

Lokalizacja

K. Bielawski

Druja – wieś na Białorusi w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim. Do 1945 r. miejscowość znajdowała się na terytorium II Rzeczypospolitej w województwie wileńskim, w powiecie brasławskim.

Więcej

Historia

Martyna Sypniewska

Widok ogólny miasteczka | Nieznany

Pierwsze wzmianki o Żydach w Drui pochodzą z trzeciej ćwierci XVI w., jednak w okresie tym nie można jeszcze mówić o osadnictwie żydowskim w miasteczku. Gmina powstała tutaj dopiero pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku. Według kronik miejskich A. Sapieha potwierdził wcześniejsze żydowskie przywileje. Wielu Żydów zatrudnionych było w lokalnym przemyśle mydlarskim. W 1766 r. w Drui żyło 1305 starozakonnych, w 1847 – 2366, w 1897 – 3006 (w roku tym w Drui mieszkało ogółem 4742 osoby). W 1921 r. w Drui mieszkało 1011 Żydów, stanowiąc 41% populacji miasteczka, zaś w 1925 r. 1800 Żydów. Główna synagoga w Drui została wzniesiona w 1766 r. pod kierunkiem włoskiego architekta Antonia Paracco. W Drui urodził się wybitny pisarz, redaktor i lider syjonistyczny Alter Drujanow.

W przeddzień wybuchu II wojny światowej w Drui mieszkało ok. 1500 Żydów. Od października 1939 r. do czerwca 1941 r. Druja była okupowana przez Sowietów. Pod koniec czerwca 1941 r. po przełamaniu frontu Niemcy zajęli miasteczko. W pierwszych dniach niemieckiej okupacji wiele osób zostało zabitych za rzekomą współpracę z Sowietami. Wiosną 1942 r. utworzono getto. 17 czerwca 1942 r. Niemcy otoczyli getto i rozpoczęli jego likwidację. Mieszkańcy getta starali się przedostać przez kordon niemiecki, nielicznym grupom udało się zbiec do okolicznych lasów. Niemcy podjęli kroki mające na celu przeciwdziałanie masowym ucieczkom, m.in. strzelali do Żydów. W końcu podpalili całe getto. Ci, którym udało się uciec, dołączali do partyzantów walczących z Niemcami w okolicznych lasach. Wojnę przeżyło 50-60 drujskich Żydów..

 

Więcej

Galeria

Więcej

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

To miasto lubią: