Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 017 513 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Polska / dolnośląskie

Synagogi, domy modlitwy i inne Cmentarze Miejsca martyrologii Judaika w muzeach Inne

Podsumowanie

Województwo:dolnośląskie / inne (przed 1939)
Powiat:bolesławiecki / Bunzlau (przed 1939)
Gmina:Bolesławiec / Bunzlau (przed 1939)
Inne nazwy:Bunzlau [j. niemiecki]; בולסלבייץ [j. hebrajski]
 
GPS:
51.2661° N / 15.5660° E
51°15'57" N / 15°33'57" E

Lokalizacja

yarek shalom

Bolesławiec – miasto powiatowe położone na południowym zachodzie Polski, województwo dolnośląskie. Odległe 118 km na północny zachód od Wrocławia, 478 km na południowy zachód od Warszawy. Leży nad Bobrem.

Więcej

Historia

Martyna Sypniewska

Żydzi mieszkali w Bolesławcu prawdopodobnie już w 1190 r.. W tym roku mieszczanie pożyczyli od Żydów pewną sumę pieniędzy, niezbędnych do budowy murów miejskich. W zamian za to wyznaczono im własną ulicę i synagogę. Choć informacja ta została uznana przez Marcusa Branna za niepewną, to jednak istnieje prawdopodobieństwo, że właśnie Bolesławiec – wraz z Legnicą, Lwówkiem Śląskiem, Zgorzelcem i Wleniem stanowił – oprócz Wrocławia – pierwszy żydowski okręg osiedleńczy na Śląsku. Za taką hipotezą przemawia fakt, że Bolesławiec był jednym z miast leżącym na ważnym szlaku handlowym wiodącym z Wrocławia przez Legnicę, Chojnów, Zgorzelec do Lipska. Kolejne wzmianki o ludności żydowskiej w Bolesławcu pochodzą z 1370 roku.

Wzmianki potwierdzające obecność Żydów w mieście znajdziemy również u kronikarza bolesławieckiego Holsteniusa:  „Mieszkańcy zbudowali […] mur od Obertor aż do Niclastor, w tym celu obciążono Żydów daniną pieniężną: takowi wówczas się tu znajdowali, bo otworzono tu, we Lwówku Śląskim i w Złotoryi, kopalnie i znajdowano złoto w dołach i pod ziemią. Toteż zezwolono Żydom mieć swą własną bóżnicę i ulicę”. Początki osadnictwa żydowskiego w mieście wiązały się prawdopodobnie z działalnością kopalni złota, ponieważ właśnie oni, trudniąc się handlem minerałami, rozwinęli ożywioną wymianę handlową z Lipskiem.

Lokalizacja dzielnicy żydowskiej w średniowieczu nie jest jednoznaczna. Pewne jest to, że Żydzi mieszkali poza murami miejskimi, na budowę i utrzymanie których musieli łożyć. Według jednej z wersji dzielnica żydowska zlokalizowana była po wschodniej stronie ul. Jeleniogórskiej. Potwierdzeniem tej informacji może być fakt, że około roku 1935, podczas pogłębiania szybu w okolicy ul. Jeleniogórskiej natrafiono na fundamenty, mogące stanowić pozostałości średniowiecznej dzielnicy żydowskiej. Według innej wersji zamieszkiwali oni Przedmieście Mikołajskie. Skupieni byli przede wszystkim po zachodniej stronie ul. Lwóweckiej, nazywanej Judengasse.

W 1361 r. kronikarz Ruthard wspomniał o Żydach bolesławieckich w swojej kronice. W średniowieczu liczba żydowskich mieszkańców wynosiła 360. Żydzi byli właścicielami 31 domów. Zajmowali się drobnym handlem, rzemiosłem, drobnymi usługami. W XIV w. z podatków nałożonych na ludność żydowską mieszkańcy Bolesławca sfinansowali budowę murów miejskich pomiędzy Górną Bramą a B

Więcej

Historia miejscowości

Tamara Włodarczyk

Ratusz | nieznany

Historia miasta związana jest ściśle z historią Śląska przyłączonego do Polski w 990 r. przez Mieszka I. W północno-zachodniej części regionu, od wieków zamieszkanego przez słowiańskie plemię Bobrzan, powstał gród pod nazwą Bolesławiec. Jego miano łączy się z imieniem Bolesław, które nosili pierwsi Piastowie, w tym książę Bolesław Wysoki, który założył w 1202 r. założył kasztelanię w Bolesławcu. Lokacji dokonał w 1251 r. książę legnicki Bolesław Rogatka. Od początku istnienia był to handlowy ośrodek tranzytowy, położony na styku szlaków handlowych do Niemiec, Czech i północnej Polski.

Na przestrzeni dziejów miasto należało do kilku organizmów politycznych. Do 1392 r. pozostawało pod władzą Piastów. W 1392 r. po śmierci księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku I, księstwo świdnicko-jaworskie przeszło pod panowanie czeskich Luksemburgów i weszło w skład Czech. W 1526 r. Śląsk znalazł się w imperium Habsburgów; był pod ich panowaniem do 1740 r. W tymże roku w wyniku wojen śląskich przeszedł pod panowanie Prus. Do Polski powrócił ponownie po drugiej wojnie światowej, w 1945 roku.

W średniowieczu w gospodarczym rozwoju miasta ważną rolę odgrywały handel oraz rzemiosło, szczególnie garncarstwo, farbiarstwo, płóciennictwo i młynarstwo. O rozwóju garncarstwa w XV w. świadczy w 1473 r. wielu zakładów garncarskich i powstanie cechu garncarzy. W 1531 r. w Bolesławcu powstaje sieć kanalizacyjna i wodociągowa – jedna z pierwszych w Europie.

Rozwój miasta, zahamowany przez wojnę trzydziestoletnią (1618–1648), rozpoczął się ponownie w końcu XVII i XVIII w. Rozwinęła się szczególnie produkcja ceramiki i garncarstwo, z których Bolesławiec zasłynął na całe Niemcy. W 1851 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Wrocławiem i Dreznem. W 1897 r. powstała Szkoła Ceramiczna. Dalszy rozwój urbanistyczny i ludnościowy miasta nastąpił w XX wieku.

Nota bibliograficzna

  • Bober-Tubaj A., Bolesławiec na dawnych pocztówkach, Jelenia Góra 2003.
  • Śliwko P., Dziś i jutro Bolesławca, Wrocław 1985.

Więcej

Galeria

Więcej

Genealogical Indexes

JewishGen
Resources for Jewish Family History

To miasto lubią: