Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 85 870 628 zn. | 92158 zdjęcia | 882 wideo | 118 audio | 1973 miejscowości

 • Anlen Bronisław, Ze wspomnień więźnia Pawiaka i Gęsiówki podczas powstania warszawskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 5(205).
 • Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942 – styczeń 1943, oprac. Sakowska Ruta, Warszawa 1980.
 • Balicka-Kozłowska Helena, Mur miał dwie strony, Warszawa 2002.
 • Bartelski Lesław M., Getto. Warszawskie Termopile 1943, Warszawa 1999.
 • Bartoszewicz Henryk, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. XVIII.
 • Bauer Ela, Nachuma Sokołowa poszukiwania nowoczesnej tożsamości żydowsko-polskiej, „Midrasz” 2003, nr 6(74), s. 20.
 • Berg Mary, Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983.
 • Bergman Eleonora, Bożnica niemiecka, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 3/4(263/264), s. 24.
 • Bergman Eleonora, Czy był rewir żydowski w Warszawie w latach 1809 – 1862?, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944), Warszawa 2000.
 • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy, Warszawa 1996.
 • Biblioteka Muzeum Sportu i Turystyki 1959-2009. Folder.
 • Borg Bernard, Dokumenty i materiały o powstaniu w getcie warszawskim. Powstanie na terenie "shopów", „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1953, nr 1(5).
 • Borzymińska Zofia, Dziewiętnastowieczna Warszawa stolicą kulturalną europejskich Żydów, [w:] Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944), Warszawa 2000.
 • Borzymińska Zofia, Emanuela Ringelbluma wołanie o  pomoc. Kartka z getta warszawskiego do przyjaciela w Nowym Jorku, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 1(201).
 • Borzymińska Zofia, Sprawa podatku szynkarskiego w Warszawie w latach 1862-1866, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1987, nr 2(142).
 • Borzymińska Zofia, Sprawa Rabiego Icchaka Meira Altera w 1859 r., „Kwartalnik Historii Żydów” 2001 nr 3(199).
 • Borzymińska Zofia, Warszawskie rządowe szkoły elementarne dla dzieci wyznania mojżeszowego (1831-1861), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, nr 4(152).
 • Borzymińska Zofia, Wpływ Szkoły Rabinów na przemiany kulturowe Żydów warszawskich w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24–26 XI 1998, red. Pilarczyk Krzysztof, Gąsiorowski Stefan, Kraków 2000.
 • Cała Alina, Węgrzynek Hanna, Zalewska Grażyna, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 • Chaskielewicz Stefan, Ukrywałem się w Warszawie, Kraków 1988.
 • Cukierman Icchak (Antek), Dzielna 34, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 1(161).
 • Czarnomski Tadeusz, Pomoc ludności żydowskiej udzielona przez pracowników Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu m. st. Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1970, nr 75.
 • Czerniaków Adam, Dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 23 VII 1942, opr. i przyp. M. Fuks, Warszawa 1983.
 • Datner-Śpiewak Helena, Adwokaci-Żydzi Warszawy końca XIX wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991 nr 1(157).
 • Davies Norman, Od i do. Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej, t. 1: 1850–1939, Warszawa 2008.
 • Doktór Jan, Warszawscy Frankiści, „Kwartalnik Historii Żydów” 2001, nr 2(198).
 • Drozdowski Marian Marek, Lata 1864-1930, [w:] Historia Warszawy, Marian Marek Drozdowski, Andrzej Zahorski, Warszawa 1981.
 • Drozdowski Marian Marek, Warszawa w latach 1914-1939, Warszawa 1990.
 • Drozdowski Marian Marek, Żydzi Warszawy Stanisławowskiej, [w:] Żydzi Dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji: Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 r., Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Demonstracja na Placu Grzybowskim 13 XI 1904, „Midrasz” 2007, nr 11(127), s. 22.
 • Dylewski Adam, Śladami Żydów polskich. Przewodnik Ilustrowany, Bielsko-Biała 2002.
 • Edelman Marek, Getto walczy. Udział Bundu w obronie getta warszawskiego, Łódź 1945.
 • Edelman Marek, I była miłość w getcie, spisała Paula Sawicka, Warszawa 2009.
 • Eisenbach Artur, Emancypacja Żydów w latach rewolucji (18481849), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1987, nr 2(142).
 • Eisenbach Artur, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w., Warszawa 1983.
 • Encyclopedia of Holocaust, red. Israel Gutman, t. 3, Nowy Jork 1990.
 • The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, red. Shmuel Spector, Geoffrey Wigoder, Nowy Jork 2001.
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001 [wyd. II Warszawa 2013]. 
 • Epsztein Tadeusz, Nowy inwentarz Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma), „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 1(213).
 • Epsztein Tadeusz, Wielki powrót, „Midrasz” 2004, nr 11(91), s. 19.
 • Fidelseid Stella, Pozostałam na gruzach… (moje przeżycia po likwidacji getta warszawskiego kwiecień – grudzień 1943), „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 2-4(206-208).
 • Fijałkowski Paweł, Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.), „Kwartalnik Historii Żydów” 2001, nr 2(198).
 • Fijałkowski Paweł, Żydzi na Mazowszu w dobie złotego wieku Rzeczpospolitej, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 1(205).
 • Fuks Marian, Handlówka i kabaret, „Słowo Żydowskie” 2007, nr 18-19(408-409), s. 18.
 • Fuks Marian, Filharmonicy warszawscy w getcie, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 7-8(267-268), s. 14.
 • Fuks Marian, Pionierzy bankowości, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 3(107), s. 10.
 • Fuks Marian, Żydzi na Pradze, „Słowo Żydowskie” 1998, nr 9-10(165-166), s. 18.
 • Fuks Marian, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Poznań-Daszewice 1992.
 • Głowiński Michał, Czarne Sezony, Warszawa 1999.
 • Grupińska Anka, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami żydowskimi, Warszawa 2000 [wyd. II: Warszawa 2013].
 • Grupińska Anka, Jagielski Jan, Szapiro Paweł, Getto Warszawskie, Warszawa 2002.
 • Grupińska Anka, Odczytywanie listy. Opowieści o powstańcach żydowskich, Kraków 2002.
 • Gutman Israel, Wspomnienie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1996, nr 4(180).
 • Gutman Israel, Żydzi warszawscy 1939–1943, Warszawa 2003.
 • Hochman P., Daring to live, Tel Aviv 1994.
 • Jagielski Jan, Jewish Sites in Warsaw, Warszawa 2002.
 • Jagielski Jan, Niezatarte ślady Getta Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Kassow Samuel D., Kto napisze naszą historię? Ostatni rozdział zagłady warszawskiego getta. Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2010.
 • Katz Hanna B., Cmentarz żydowski w Warszawie, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 23-24(127-128), s. 12.
 • Kosmulska Anna, red., Warszawa. Impresje malarskie z pierwszej połowy XX wieku. Warsaw. Painting Impressions from the first half of the 20th Century, Warszawa 2008.
 • Kosmulska Anna, red., Warszawa na pierwszych fotografiach. Warsaw in the first photographs, Warszawa 2007.
 • Kossoy Edward, Żydzi w Powstaniu Warszawskim [online]  http://www.polish-heroes.org/descargas/Zydzi%20w%20powstaniu%20warszawskim.pdf [dostęp: 19.03.2013].
 • Kowalska Agnieszka, Ostatni świadek, „Midrasz” 1998, nr 5(13), s. 20.
 • Krajewska Monika, Bez oblicza, „Midrasz” 2000, nr 5(37), s. 14.
 • Krawczyk Jerzy, 100-lecie Nożykowej synagogi, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 12/13(246/247), s. 12.
 • Krynicka Natalia, Teatr żydowski w międzywojennej Warszawie, „Midrasz” 2001, nr 1(45), s. 16.
 • Kula Marcin, Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, Warszawa 2007.
 • Kuligowska-Korzeniewska Anna, Krótka historia teatru żydowskiego na ziemiach polskich, „Midrasz” 2004, nr 7-8(87-88), s. 8.
 • Kuligowska-Korzeniewska Anna, Polska Szulamis. Dramat żydowski na scenach polskich na przełomie XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 5(205).
 • Kuligowska-Korzeniewska Anna, Warszawskie sceny żydowskie do 1939 r., [w:] Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944), Warszawa 2000.
 • Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji, t. 1-3, Warszawa 1962-1963.
 • Leociak Jacek, Muranów – jako miejsce po getcie, „Słowo Żydowskie” 2008, nr 5/6/7(421/422/423), s. 16.
 • Libionka Dariusz, Weinbaum Laurence, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.
 • Lipszyc Jarosław, Cmentarz, który żyje, „Midrasz” 2000, nr 5(37), s. 20.
 • Marcinkowski Robert, Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy, Warszawa 2003.
 • Meed Władka, Po obu stronach muru. Wspomnienia z warszawskiego getta, Warszawa 2003.
 • Michman Dan, O okolicznościach ustanowienia warszawskiego Judenratu. Nowy punkt widzenia, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 1(221).
 • Micińska Magdalena, Inteligencja żydowska w Polsce od końca XIX wieku do II wojny światowej, „Midrasz” 2002, nr 5(61), s. 6.
 • Mórawski Karol, Kartki z dziejów warszawskich Żydów, Warszawa 1993.
 • Najberg Leon, Ostatni powstańcy getta, Warszawa 1993.
 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004. 
 • Natkowska Monika Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, "paragraf aryjski". Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999.
 • Ożarowski Jakub, Dom Cadyka Altera na ulicy Łuckiej, „Słowo Żydowskie” 1995, nr 25-26(103-104), s. 10.
 • Ożarowski Jakub, Żydowska Dzielnica Północna, „Słowo Żydowskie” 1994, nr 21(73), s. 10.
 • Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 19401945, Kraków 2008.
 • Paziński Piotr, Joint w czasach zagłady, „Midrasz” 2004, nr 11(91), s. 14.
 • Paziński Piotr, Plac w sercu Warszawy, „Midrasz” 2007, nr 11(127), s. 9.
 • Pełczyński Grzegorz, Kim są Karaimi?, „Słowo Żydowskie” 1997, nr 3(133), s. 11.
 • Piluk Piotr, Odczytywanie miasta, „Słowo Żydowskie” 2008, nr 5/6/7(421/422/423), s. 20.
 • Piluk Piotr, Ślady Dzielnicy Północnej, „Słowo Żydowskie” 2003, nr 7/8(293/294), s. 28.
 • Penkalla Adam, Żydowskie ugrupowania i stronnictwa polityczne w Polsce (II półrocze 1925), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 1-2(165-166).
 • Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 19421945, Warszawa 1982.
 • Prekerowa Teresa, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 19391945, Warszawa 1992.
 • Przedpełski Jan, Hipolit Wawelberg i jego szkoła, „Słowo Żydowskie” 1994, nr 15(67), s. 13.
 • Przedpełski Jan, Leo Belmont 18651941, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 16(120), s. 11.
 • Ringelblum Emanuel, Kronika getta warszawskiego, Warszawa 1983.
 • Emanuel Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1988.
 • Ringelblum Emanuel, Żydzi w Warszawie. Cz. 1: Od czasów najdawniejszych do ostatniego wygnania w r. 1527, Warszawa 1932.
 • Rogoziński Szymon, Los pracowników żydowskich w Łodzi i w Warszawie w latach 1938-1943. Nota biograficzna, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1994, nr 1-3(169-171). 
 • Rotkiewicz Maria, red., Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Katalog, Warszawa 2009.
 • Rybicki Stanisław, Narbutta 52 (wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej), „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2(214).
 • Sadowska Joanna, Izaak Gruenbaum żydowski poseł w Sejmie Drugiej Rzeczypospolitej, „Gryfita” 1997, nr 3.
 • Sakowska Ruta, Icchak Schiper w getcie warszawskim. Działalność opiekuńcza, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 4(216).
 • Sakowska Ruta, Konspiracyjne seminarium Hechaluc-Dror w Warszawie (16 grudnia 1941 – 26 stycznia 1942) Notatki Icchaka Cukiermana, „Kwartalnik Historii Żydów” 2003, nr 2(206).
 • Sakowska Ruta, Wiadomości. ARG i raporty o zagładzie. Status Archiwum Ringelbluma w getcie szczątkowym Warszawy, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 1(213).
 • Sakowska Ruta, Z dziejów gminy żydowskiej w Warszawie 1918-1939, „Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939” 1972, z. 4.
 • Saks Renata, Ida Merżan, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 14/15(274/275), s. 21.
 • Saks Renata, Wisna Lipszyc, „Słowo Żydowskie” 1992, nr 4(4), s. 14.
 • Schiper Ignacy, Dzieje Żydów na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (od 1795 r. do 1863 r. włącznie), [w:] Żydzi w Polsce Odrodzonej, t. I, Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1936.
 • Shore Marci, Język, pamięć i rewolucyjna awangarda. Kształtowanie historii powstania w getcie warszawskim w latach 1944-1950, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1998, nr 3(188).
 • Sieroszewski Władysław, Prowokator, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2(214).
 • Singer Bernard (Regnis), Moje Nalewki, Warszawa 1993.
 • Sokołowski Jerzy, Żydowskie Nalewki, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 14(222), s. 11.
 • Sosnowska Anita, Tak zwani szmalcownicy na przykładzie Warszawy i okolic (1940-1944), „Kwartalnik Historii Żydów” 2004, nr 3(211).
 • Steinlauf Michael, I. L. Perec i „nowy” teatr żydowski, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 3(159).
 • Stola Dariusz, Emigracja Pomarcowa, Warszawa 2000.
 • Sujecki Janusz Aluminium, szkło i historia, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 7(215), s. 10.
 • Sujecki Janusz, Fenomen Pragi, „Midrasz” 2000, nr 7-8(39-40), s. 25.
 • Sujecki Janusz, Odkrywanie żydowskiej warszawskiej Pragi, „Słowo Żydowskie” 2000, nr 1(209), s. 5.
 • Sujecki Janusz, Trochę Kazimierza i szczypta Nalewek, „Midrasz” 1998, nr 4(12), s. 20.
 • Sujecki Janusz, Ulica książek, „Midrasz” 1999, nr 10(30), s. 10.
 • Susid Włodzimierz, Cmentarz żydowski na Bródnie, „Słowo Żydowskie” 1995, nr 11(89), s. 21.
 • Susid Włodzimierz, Ulica Żydowska w Starej Warszawie, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 17(121), s. 10.
 • Szacki Jakub, Organizacja i działalność gminy, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993 nr 1-2(165-166).
 • Szarota Tomasz, Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. I)., „Kwartalnik Historii Żydów” 2000, nr 1(193).
 • Szarota Tomasz, Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. II), „Kwartalnik Historii Żydów” 2000, nr 2(194).
 • Szarota Tomasz, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie, Warszawa 2000.
 • Szczepański Janusz, Mazowsze w ogniu wojny 1920 roku, „Rocznik Mazowiecki" 2000, t. 12.
 • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005.
 • Szpilman Władysław, Pianista, Kraków 2001.
 • Szuchta Robert, Chłopiec z warszawskiego getta, „Midrasz” 2002, nr 2(58), s. 17.
 • Szwarcman-Czarnota Bella, Pocztówka chanukowa, „Midrasz” 2000, nr 12(44), s. 6.
 • Temkin-Bermanowa Basia, Dziennik z podziemia, wstęp i opr. Anka Grupińska, Paweł Szapiro, Warszawa 2000.
 • Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z Pomocą Żydom 1939-1945, red. Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Warszawa 2007.
 • Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.
 • Tyszkowa Maria, Eksterminacja Żydów w latach 1941-1943. cz.2, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 4(164).
 • Warsaw before the Holocaust. A vanished world, Warszawa 2009.
 • Warsaw Ghetto Exhibition, London 1962.
 • Wasiutyński Bogdan, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930.
 • Węgrzynek Hanna, Żydzi w Warszawie przed XIX w., [w:] Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944), Warszawa 2000.
 • Wiślicki Alfred, Wacław Wiślicki działacz polityczny, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 2(158).
 • Wiśniewski Tomasz, Zagadkowy remont (W jak Warszawa), „Słowo Żydowskie” 2004, nr 7/8/9(319/320/321), s. 28.
 • Wójcicki Maciej, Żydowski Związek Wojskowy w getcie warszawskim synteza, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 1(217).
 • Wójtowski Michał, Pogrom czerwonych latarni w czerwonej Warszawie, „Midrasz” 1999, nr 12(32), s. 9.
 • The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Gershon David Hundert, t. 1-2, New Haven 2008.
 • Zabłotniak Ryszard, Sanatorium Towarzystwa Opieki nad Biednymi Gruźliczo Chorymi Żydami „Marpe” (190719241942), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 1-2(165-166).
 • Zalewskiej Gabriela, Ludność żydowska w okresie międzywojennym, Warszawa 1996.
 • Z dziejów gminy starozakonnych w Warszawie. Tom 1: Szkolnictwo, Warszawa 1907.
 • Żebrowski Rafał, Budowa domu akademickiego w Warszawie i jej miejsce w dziejach warszawskiej gminy wyznaniowej, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 4(216).
 • Żebrowski Rafał, Geneza biblioteki wielkiej synagogi na Tłomackiem, „Kwartalnik Historii Żydów” 1999, nr 1(189).
 • Żebrowski Rafał, Jakuba Szackiego żywot paradoksalny, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 2 (202).
 • Żebrowski Rafał, Majer Bałaban, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 25/26(285/286), s. 12.
 • Żebrowski Rafał, Modernizacja czy próba podziału gminy? Batalia o mianowanie postępowego rabina w Warszawie, „Kwartalnik Historii Żydów” 2006, nr 2(218).
 • Żebrowski Rafał, Żydowska gmina wyznaniowa w Warszawie 1918-1939. W kręgu polityki, Warszawa 2012.
 • Żebrowski Rafał, Samuel Abraham Poznański, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 11(245), s. 10.
 • Żebrowski Rafał, Żydowska dobroczynność, „Midrasz” 2008, nr 1(129), s. 9.
 •  Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków, oprac. Michał Grynberg, Maria Kotowska, Warszawa 2003.
 • Żydzi w Polsce. Leksykon, red. Tomaszewski Jan, Żbikowski Andrzej, Warszawa 2001.
 • Żydzi w Polsce Odrodzonej, t. 1-2, Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1936.
 • Żyndul Jolanta, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 19351937 - geografia i formy, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 3(159).

 

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl