Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 013 767 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Rok Ogólna liczba mieszkańców Licza Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1830 ok. 3500 ok. 1200 34,3
1857 8459 4331 51,2
1869 21 779 10 693 49,1
1880 24 627 11 349 46,1
1890 27 574 11 677 42,4
1900 31 691 12 586 39,7
1910 36 731 15 108 41,2
1921 35 347 15 608 44,2
1931 44 927 19 330 43,0
1939 ok. 56 000 ok. 25 000 44,6

Źródła:

Dane za lata 1880-1921: B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 113.

Dane za rok 1830: B. Łopuszański, Czasy rozbiorów i II Rzeczypospolitej [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruty, Tarnów 1983, s. 22.

Dane za lata 1857-1869: J. Zdrada, Ziemia tarnowska w okresie autonomii  [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruty, Tarnów 1983, s. 121-122.

Dane za lata 1931-1939: J. Gołębiowski, Stosunki społeczno-ekonomiczne Tarnowa  [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruty, Tarnów 1983, s. 418.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl