Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

  • Adam Bartosz – były wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, współtwórca Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, autor licznych publikacji poświęconym lokalnym społecznościom żydowskim Galicji.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 20-21
33-100 Tarnów
tel. 0146212149
fax. 0146261585
E-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl

  • Janusz Kozioł – zastępca dyrektora ds naukowych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, autor publikacji poświęconych miejscowym społecznościom żydowskim.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 20-21
33-100 Tarnów
tel. 0146212149
fax. 0146261585
E-mail: historia@muzeum.tarnow.pl

  • Tarnowskie Centrum Informacji

Pracownicy Tarnowskiego Centrum Informacji stanowią skarbnicę wiedzy o mieście i jego zabytkach, w tym także obiektach związanych z miejscową społecznością żydowską. W siedzibie TCI przy Rynku 7 można otrzymać wydane w różnych językach publikacje, między innymi o tarnowskim Szlaku Żydowskim i judaikach w regionie. TCI udostępnia też klucz do bramy cmentarza żydowskiego.

Tarnowskie Centrum Informacji
ul. Rynek 7
33-100 Tarnów
tel. 14 688 90 90 ; 14 688 90 91
fax. 14 688 90 92
www.it.tarnow.pl

  • Fundacja AntySchematy2

Fundacja AntySchematy2 została założona w lipcu 2014 r. Działalność Fundacji skupia się na przełamywaniu stereotypów w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych poprzez edukację międzykulturową.

AntySchematy2 są pokłosiem zapoczątkowanej w 2008 r. inicjatywy uczenia na rzecz tolerancji do mniejszości żydowskiej poprzez sprzątanie i dbanie o cmentarze żydowskie na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego.

AntySchematy2 zorganizowały międzywojewódzki konkurs wiedzy o Januszu Korczaku dla młodzieży niepełnosprawnej z placówek specjalnych i integracyjnych. W 2014 r. AntySchematy2 zrealizowały film ,,W Cieniu Pamięci”.

Fundacja AntySchematy2
ul. Żydowska 2
33-100 Tarnów
www.facebook.com/pages/AntySchematy-2/ [dostęp: 16.06.2015]

 

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl