Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 059 064 zn. | 84144 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Synagoga (ul. Krakowska, obecnie Kościuszki 3)

Pierwsza wzmianka o synagodze w Seceminie pochodzi z 1793 r[1.1]. Budynek znajdował się przy ul. Krakowskiej (obecnie ul. Kościuszki 3), przy drodze z Rynku w stronę Szczekocin, po lewej stronie.

W okresie międzywojennym Żydzi z Secemina nie tworzyli samodzielnej gminy wyznaniowej i należeli do kahału we Włoszczowie. Modlitwy prowadził rabin przyjeżdżający z Włoszczowej.

Wg relacji Adeli Kaczmarskiej był to obiekt parterowy, drewniany, koloru ciemnego. Z kolei Jan Lochman[1.2] zapamiętał synagogę jako „budynek stary, prawdopodobnie jeszcze z XVIII w., z niewielkim oknami, drewnianą podłogą, w środku bożnicy znajdował się niewielki balkonik – gdzie modliły się kobiety, główne wejście znajdowało się od ul. Krakowskiej”.

W czasie wojny w synagodze ukrywała się Żydówka z małą córeczką, której pomagała wspomniana Adela Kaczmarska, przynosząc jedzenie i wodę.

Budynek nie zachował się do czasów współczesnych. Synagoga na rozkaz Niemców została rozebrana w czasie wojny[1.2]. Po wojnie plac po synagodze podzielono na niewielkie ogródki działkowe i przekazano urzędnikom z Secemina. Obecnie znajduje się tu budynek straży pożarnej.

23 września 2012 r. na murze budynku Straży odsłonięto tablicę z napisem: "W tym miejscu znajdowała się synagoga, która do 1939 r. stanowiła centrum życia religijnego secemińskich Żydów. Na rozkaz hitlerowców zburzona w czasie II wojny światowej. Jeśli kto opłakuje to, co przeminęło, otrzymuje dar modlitwy (Talmud Brachot 54a. Gmina Secemin 23 września 2013 r.".

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, Kielce 1990, s. 57.

[1.2] Rozmowa z Janem Lochmanem przeprowadzona w dniu 21 listopada 2009 r., przez Annę Wilk.

[1.3] Rozmowa z Janem Lochmanem przeprowadzona w dniu 21 listopada 2009 r., przez Annę Wilk.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl

Lokalizacja

Większa mapa

GPS:
50.7676° N / 19.8372° E
50°46'03" N / 19°50'13" E
Lokalizacja dokładna

Galeria