Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 79 471 437 zn. | 94929 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1915 miejscowości

Bibliografia

Autor: Marta Kubiszyn

 • Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, t. 3, Lwów – Warszawa – Kraków 1925, s. 181 i n.
 • Bałaban Majer, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929.
 • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Bieda Tadeusz, Eksterminacja Żydów w Rzeszowie w latach 19391944, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 151–161.
 • Bonusiak Włodzimierz, Stosunki ludnościowe [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, t. III, Rzeszów 2001. Chrzanowski Tadeusz, Rzeszów, Warszawa 1967.
 • Kehilat Raysha sefer zikaron (Rzeszow Community Memorial Book), ed. by Moshe Yari-Wold, Tel Aviv 1967, za:
 • Kotula Franciszek, Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985.
 • Kotula Franciszek, Z dziejów Rzeszowa 19391944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek, Rzeszów 1947.
 • Krakowski Stefan, [hasło] Rzeszów: Holocaust Period [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 604.
 • Kubiak Anna, Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie), „Biuletyn ŻIH” 1953, nr 2–3 (6–7), s. 122–170.
 • Maayan Klara, Rzeszów [hasło] [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 603–604.
 • Malczewski Jan, Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985. Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Motylewicz Jerzy, Przemiany gospodarcze, demograficzne i ustrojowe [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryko, t. I, Rzeszów 1994.
 • Opas Tomasz, Stan posiadania i własność nieruchomości Żydów w Rzeszowie w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (do 1848 r.), „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 109–130.
 • Pęckowski Jan, Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913.
 • Piechotka Maria, Piechotka Kazimierz, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004. Rzeszów [hasło] [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, vol. II, New York 2001, s. 1111–1113. Szulc Zofia, Struktura zawodowa ludności żydowskiej w Rzeszowie w XVIII wieku (na podstawie regestów podatkowych), „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 91-107.
 • Węgrzynek Hanna, Rzeszów [hasło] [w:] Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska (red.), Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, s. 291–292.
 • Wierzbieniec Wacław, Cmentarze żydowskie w Rzeszowie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1990, s. 119–125.
 • Wierzbieniec Wacław, Rzeszowska izraelicka gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. II: 1994, s. 29–53.
 • Wierzbieniec Wacław, Rzeszowska izraelska gmina wyznaniowa na początku XX wieku, „Prace Historyczno–Archiwalne”, t. II, Rzeszów 1994.
 • Wierzbieniec Wacław, Stosunki wyznaniowe [w:] Dzieje Rzeszowa, red. Feliks Kiryk, t. III, Rzeszów 2001.
 • Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej [w:] Z przeszłości Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995.
 • Wierzbieniec Wacław, Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej [w:] Z przeszłości Rzeszowa, Materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji miasta, 12–13 X 1994, Rzeszów 1995, s. 191–204.
 • Wierzbieniec Wacław, Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. III: 1995, s. 79–89.
 • Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
 • Witalec Robert, Historia Żydów Rzeszowskich od XVI wieku do 1944 roku (krótki zarys dziejów), „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 65–73.
 • Wizimirska Barbara, Chrześcijanie i Żydzi w Rzeszowie w XVII i XVIII wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. I: 1993, s. 75–90.
 • Wizimirska Barbara, Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII w., „Prace Historyczno-Archiwalne” (Rzeszów), t. VIII: 1999, s. 3–18.
 • Wójcik Zbigniew K., Z dziejów Rzeszowa 1935–1939, Rzeszów 1994. Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 1991.

 Bibliografia

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl