Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84160 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

ARTYKUŁ ZWERYFIKOWANY

Po zajęciu Bełza przez Niemców do prawobrzeżnego Przemyśla przeniósł się ostatni cadyk bełski Aron Rokeach (1880–1957). Przebywał tu do zajęcia miasta przez Niemców, którzy zamordowali 33 osoby z jego rodziny. Cadyk jednak ocalał, i ostatecznie przedostał się do Palestyny w 1944 r., dzięki pomocy kurierów Armii Krajowej, którzy przerzucili go do Turcji[5.1].

Po zajęciu miasta przez Rosjan pod koniec lipca 1944 r. pierwszym komisarzem został wspomniany już wcześniej Orlenko. W 1945 r. Przemyśl liczył 28 144 mieszkańców, w tym 415 narodowości żydowskiej; pośród nich było 60 dzieci – żydowskich sierot. W tym czasie szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego został Żyd Bernard Borys Schildhaus vel Bolesław Krzywiński.

W 1946 r. funkcjonował tu jeden z dziewięciu Komitetów Wojewódzkich Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. 18 i 21 czerwca tegoż roku nieznani sprawcy zamordowali pięciu Żydów. Byli pośród nich Feiwel Pistrąg[5.2] oraz Saul Pistrąg. W kwietniu 1947 r. mieszkało w Przemyślu 593 Żydów. Ostatecznie zdecydowana większość z nich opuściła miasto. Jednak w marcu 1966 r. do miejscowego koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów należało jeszcze 350 osób. Współcześnie społeczność już nie istnieje.

Nota bibliograficzna

  • Motylewicz J., Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII w., [w:] Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
  • Przemysl, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, Bloomington – Indianapolis 2012, ss. 555–558.
  • Przemysl, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, vol. II, New York 2001, ss. 1033–1035.
  • Przemysl, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 16, Detroit 2007, ss. 659–660.
  • Schorr M., Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, Jerozolima 1991 (reprint wydania z 1903 r.).

 

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[5.1] Ślaski J., Polska walcząca, t. 4, Warszawa 1986, s. 482.

[5.2] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/693, 301/6358

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl

Galeria

Więcej