Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 85 720 565 zn. | 90734 zdjęcia | 882 wideo | 118 audio | 1942 miejscowości

Brama śmierci i rampa kolejowa w Asuchwitz II - Birkenau

Tory kolejowe były jednym z elementów hitlerowskiego systemu zagłady. Torami docierały do Konzentriatonslager Auschwitz-Birkenau (Obóz Koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka) transporty kolejowe z całej Europy - z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Jugosławii, Grecji, Węgier, Czech, Słowacji, Węgier i innych podbitych przez nazistów państw.

Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau nie był jedynym nazistowskim obozem zagłady, był jednak największym i najbardziej szczególnym w całej hitlerowskiej machinie zagłady. Obóz Auschwitz II Birkenau był nie tylko obozem koncentracyjnym i obozem przymusowej pracy, ale był także obozem natychmiastowej zagłady (Vernichtungslager). Uruchomiono do na początku 1942 r.

W lipcu 1942 r. naziści wprowadzili system selekcji przyjeżdżających więźniów żydowskich do obozu. Selekcja przybyłych więźniów odbyła się na rampie kolejowej (Judenrampe) usytuowanej w połowie drogi między obozami Auschwitz I i Auschwitz II, na południe od dworca kolejowego w Oświęcimiu. Obóz macierzysty Auschwitz I posiadał dodatkowo drugą rampę kolejową, zwaną czasami Polakenrampe. Judenrampe służyła jedynie obozowi Auschwitz II w Brzezince (Birkenau). Następnie kolumny więźniów były pędzone do pobliskiego obozu Auschwitz II. Na teren obozu więźniowie wchodzili przez "Bramę śmierci". Ten murowany budynek górował nad terenem całego obozu. Jego przeszklona wieża służyła jako główna wartownia i punkt obserwacyjny obozu. Na wieży umieszczono mocne reflektory, którymi oświetlano w nocy kolumny więźniów udających się do komór gazowych.
W rzeczywistości "brama śmierci" to dwie bramy: (1) brama piesza, którą wchodziły i wychodziły z obozu kolumny więźniów udających się do pracy, oraz (2) brama kolejowa, którą na teren obozu wjeżdżały "transporty śmierci".

Wyselekcjonowani więźniowie przeznaczeni do pracy, byli odprowadzani do ewidencji w budynku sauny. Sauna i kwarantanna były według relacji ocalałych miejscami kluczowymi w procesie łamania ludzi. Oderwani od rodzin, małżonków, dzieci, poniżani obnażaniem, pełnym strzyżeniem i tatuowaniem, byli w końcu umieszczani w barakach obozowych i ćwiczeni w uległości przez SS, kapo i blokowych. Po jej zakończeniu pracowali przymusowo na miejscu lub byli przenoszeni do podobozów. W Saunie nowo przybyły więzień otrzymywał numer obozowy, który od tej pory zastępował jego nazwisko. Auschwitz-Birkenau był jedynym obozem hitlerowskim, który wprowadził tatuowanie numerów obozowych[1.1].

Na początku 1944 r. władze hitlerowskie podjęły decyzję o przeprowadzeniu wielkiej akcji likwidacji wszystkich Żydów węgierskich. Aby usprawnić szybkość przeprowadzenia operacji, przedłużono tory kolejowe i wprowadzono je bezpośrednio na teren obozu Auschwitz II Birkenau. Tory przechodzą przez "Bramę śmierci". Przy torach wybudowano nowe rampy kolejowe o długości prawie 750 metrów. Rampa funkcjonowała od maja 1944 r.
Teraz selekcja odbywała się bezpośrednio na terenie obozu, a skazani na śmierć mieli krótszą drogę do komór gazowych. Bardzo często grupy węgierskich Żydów kierowano bez selekcji, bezpośrednio z wagonów kolejowych do krematoriów.

Zobacz także:

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz [stan na 8 II 2011].

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl

Lokalizacja

Większa mapa

GPS:
50.0345° N / 19.1809° E
50°02'04" N / 19°10'51" E
Lokalizacja dokładna

Galeria

Wideo