Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84155 zdjęcia | 734 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Miasto Okuniew było lokowane w 1538 r. na terenie wsi Długa Wola. Stanowiło własność m. in. S. Okunia. Od 1795 r. znajdowało się w zaborze austriackim, jako miasto graniczne przy trakcie handlowym z Warszawy do Grodna i Brześcia, z główną komorą celną. Od 1809 r. leżało w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). W latach 1815–1831 stanowiło siedzibę powiatu. W 1831 r. Okuniew został prawie doszczętnie spalony podczas bitwy polsko-rosyjskiej w okresie powstania listopadowego. W 1870 r. nastąpiła utrata praw miejskich. W sierpniu 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej miały miejsce zacięte walki o Okuniew. Latem 1944 r. miasto stanowiło ważny węzeł oporu wojsk niemieckich przeciw nacierającym Sowietom.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl