Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 011 148 zn. | 84156 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice"

Miasto dziś – Kultura, projekty społeczne i edukacyjne
Polska / małopolskie

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice” realizuje projekty związane m.in. z kulturą i tradycją żydowską: 

  • MYŚLENICE OBOJGA NARODÓW. [dostęp 28.11.2012] - projekt dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura na Prowincji;
  • WIELOKULTUROWE TATRY – WIELOKULTUROWE MYŚLENICE. [dostęp 28.11.2012] - projekt realizowany od maja 2006 do maja 2007 roku, promujący wielokulturowe dziedzictwo regionu Galicji i szukający sposobów jak najpełniejszego wykorzystania tego potencjału w rozwoju lokalnym regionu Myślenic i Dobczyc.
  • DOM AVIGDORA BRANDA. [dostęp 28.11.2012] - dwuletni projekt grantowy (2009-2010), składający się z części edukacyjnej (materiały pomocnicze dla szkół, wprowadzenie do judaizmu, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży szkolnej) oraz części promocyjnej (ulotki informacyjne o dawnych społecznościach żydowskich powiatu myślenickiego, spotkania promocyjne w Wielkiej Brytanii).

 

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl