Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 011 148 zn. | 84156 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Miejsca egzekucji na terenie Łukowa i okolic

Podczas drugiej wojny światowej na terenie Łukowa oraz w pobliskich miejscowościach Niemcy rozstrzelali kilka tysięcy Żydów. Poniżej zamieszczamy wykaz znanych miejsc egzekucji i pochówku ofiar Zagłady:

 • cmentarz koło Malcanowa, pomiędzy ul. Świderską i ul. Radzyńską położony jest 1,5 km na południe od granic Łukowa, w odległości ok. 850 metrów na zachód od ulicy Radzyńskiej. Znajdujące się w tym miejscu żwirowisko Niemcy przeznaczyli na cmentarz żydowski, jednocześnie zabraniając pochówków na funkcjonującej do czasów drugiej wojny światowej nekropolii wyznania mojżeszowego przy ul. Warszawskiej. Na terenie żwirowiska przeprowadzono masowe egzekucje, a ofiary grzebano w zbiorowych grobach. Po wyzwoleniu część zwłok ekshumowano. W 1989 r. władze Łukowa ufundowały pomnik z napisem: „Na wieczną pamięć Żydów Łukowa i okolicy, zamordowanych przez zbrodniarzy hitlerowskich 1940–1944”,
 • cmentarz żydowski przy ul. Warszawskiej – w drugiej połowie lat 40. złożono szczątki Żydów rozstrzelanych i pogrzebanych w różnych punktach Łukowa. W 1950 r. na cmentarzu wzniesiono pomnik ku czci ofiar Zagłady,
 • targowisko przy ul. Międzyrzeckiej – podczas akcji deportacyjnych Niemcy gromadzili Żydów przed ich wywiezieniem do obozu w Treblince. Część zgromadzonych zastrzelono,
 • podwórze magistratu – podczas akcji wysiedleńczych Niemcy dokonywali doraźnych egzekucji, między innymi w listopadzie 1942 r. rozstrzelali grupę dzieci w wieku poniżej pięciu lat,
 • wieś Stok – doszło do egzekucji przynajmniej kilku osób pochodzenia żydowskiego,
 • wieś Wojcieszków – we wrześniu 1942 r. na łące za obecnym budynkiem gminy, Niemcy rozstrzelali grupę osób pochodzenia żydowskiego. Ciała ofiar pogrzebano w zbiorowej, do dziś nie oznakowanej mogile,
 • wieś Serokomla – na żwirowisku w dniu 22 września 1942 r. Niemcy zgładzili około 300 osób pochodzenia żydowskiego,
 • wieś Grochówka - miejsce egzekucji około 70 osób pochodzenia żydowskiego, rozstrzelanych przez żandarmerię w dniu 10 października 1942 r.,
 • wieś Oszczepalin – w październiku 1942 r. Niemcy rozstrzelali rodzinę żydowską,
 • wieś Krzywda – w październiku 1942 r. Niemcy dokonali egzekucji około 150 Żydów,
 • wieś Adamów – podczas akcji wysiedleńczej w październiku 1942 r. Niemcy zgładzili osoby starsze i zniedołężniałe,
 • wieś Okrzeja – jesienią 1942 r. rozstrzelano grupę około dziewięćdziesięciu Żydów,
 • wieś Wola Okrzejska – za dworkiem Henryka Sienkiewicza w dniu 28.12.1942 r. Niemcy zabili 36 osób pochodzenia żydowskiego,
 • wieś Paskudy – Niemcy rozstrzelali rodzinę żydowską,
 • las koło wsi Zofiówka – w ziemiance ukrywała się grupa Żydów. W sierpniu 1942 r. kryjówka został odkryta przez Niemców, którzy wrzucili do środka granaty. Wewnątrz zginęły 3 osoby pochodzenia żydowskiego,
 • las koło wsi Józefów Mały – w ziemiankach wykopanych w pobliżu gajówki tymczasowe schronienie znalazło 6 żydowskich rodzin. We wrześniu 1942 r. Niemcy odnaleźli kryjówki i wraz z ludźmi w środku obrzucili je granatami.

Bibliografia:

 • Czubaszek K., Żydzi Łukowa i okolic, Warszawa 2008.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl

Lokalizacja

Większa mapa

GPS:
51.9043° N / 22.3833° E
51°54'15" N / 22°22'59" E
Lokalizacja dokładna

Galeria