Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 81 811 489 zn. | 94810 zdjęcia | 882 wideo | 118 audio | 1963 miejscowości

Miejsca egzekucji z czasów Zagłady na terenie Łukowa i jego okolicach

Podczas drugiej wojny światowej na terenie Łukowa oraz w pobliskich miejscowościach naziści rozstrzelali kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Poniżej zamieszczamy wykaz znanych miejsc egzekucji i pochówku ofiar Zagłady:

- cmentarz koło Malcanowa, przy ul. Domaszewskiej, pomiędzy ul. Świderską i ul. Radzyńską. Znajdujące się w tym miejscu żwirowisko Niemcy przeznaczyli na cmentarz żydowski, jednocześnie zabraniając pochówków na funkcjonującej do czasów drugiej wojny światowej nekropolii wyznania mojżeszowego przy ul. Warszawskiej. Na terenie żwirowiska przeprowadzono masowe egzekucje, a ofiary grzebano w zbiorowych grobach. Po wyzwoleniu część zwłok ekshumowano. W 1989 r. władze Łukowa ufundowały pomnik z napisem: "Na wieczną pamięć Żydów Łukowa i okolicy, zamordowanych przez zbrodniarzy hitlerowskich 1940-1944",
- cmentarz żydowski przy ul. Warszawskiej. Tu w drugiej połowie lat czterdziestych złożono szczątki Żydów rozstrzelanych i pogrzebanych w różnych punktach Łukowa. W 1950 r. na cmentarzu wzniesiono pomnik ku czci ofiar Zagłady,
- targowisko przy ul. Międzyrzeckiej - tu podczas akcji deportacyjnych Niemcy gromadzili Żydów przed ich wywiezieniem do obozu w Treblince. Część zgromadzonych zastrzelono,
- podwórze magistratu - tu podczas akcji wysiedleńczych Niemcy dokonywali doraźnych egzekucji, między innymi w listopadzie 1942 r. rozstrzelali grupę dzieci w wieku poniżej pięciu lat,
- wieś Stok - doszło tu do egzekucji przynajmniej kilku osób pochodzenia żydowskiego,
- wieś Wojcieszków - tu we wrześniu 1942 r. na łące za obecnym budynkiem gminy naziści rozstrzelali grupę osób pochodzenia żydowskiego. Ciała ofiar pogrzebano w zbiorowej, do dziś nie oznakowanej mogile,
- wieś Serokomla - tu na żwirowisku w dniu 22 września 1942 r. Niemcy zgładzili około 300 osób pochodzenia żydowskiego,
- wieś Grochówka - miejsce egzekucji około 70 osób pochodzenia żydowskiego, rozstrzelanych przez żandarmerię w dniu 10 października 1942 r.,
- wieś Oszczepalin - tu w październiku 1942 roku Niemcy rozstrzelali rodzinę żydowską,
- wieś Krzywda - tu w październiku 1942 r. naziści dokonali egzekucji około stu pięćdziesięciu Żydów,
- wieś Adamów - tu podczas akcji wysiedleńczej w październiku 1942 r. naziści zgładzili osoby starsze i zniedołężniałe,
- wieś Okrzeja - tu jesienią 1942 r. rozstrzelano grupę około dziewięćdziesięciu Żydów,
- wieś Wola Okrzejska - tu, za dworkiem Henryka Sienkiewicza w dniu 28 grudnia 1942 roku Niemcy zabili trzydzieści sześć osób pochodzenia żydowskiego,
- wieś Paskudy - tu naziści rozstrzelali rodzinę żydowską,
- las koło wsi Zofiówka - tu w ziemiance ukrywała się grupa Żydów. W sierpniu 1942 r. kryjówka został odkryta przez Niemców, którzy wrzucili do środka granaty. Wewnątrz zginęły trzy osoby pochodzenia żydowskiego,
- las koło wsi Józefów Mały - tu w ziemiankach wykopanych w pobliżu gajówki tymczasowe schronienie znalazło sześć żydowskich rodzin. We wrześniu 1942 r. naziści odnaleźli kryjówki i wraz z ludźmi w środku obrzucili je granatami.

Bibliografia:

  • Krzysztof Czubaszek "Żydzi Łukowa i okolic"

 

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl

Galeria