Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 85 778 422 zn. | 95749 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1888 miejscowości

W XVII w. w Kolnie zaczęli osiedlać się pierwsi Żydzi. Po 1821 r. powstała samodzielna gmina żydowska. W 1827 r. w Kolnie żyło 784 Żydów, stanowiąc 38% ogółu mieszkańców. W 1857 r. w mieście żyło 2 084 Żydów, stanowiąc 62% ogółu mieszkańców. Około 1880 r. powstała jesziwa.

W okresie międzywojennym w 1921 r. w Kolnie żyło 2 216 Żydów. W 1939 r. żyło ponad 3 500 Żydów, stanowiąc 67% ogółu mieszkańców.

Podczas II wojny światowej w lipcu 1941 r. do Kolna wkroczyły wojska niemieckie. Specjalna niemiecka grupa egzekucyjna dokonała wówczas pierwszego pogromu Żydów w Kolnie. 15 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali 16 Żydów i pochowali ich w masowym grobie na cmentarzu wraz ze zburzonym pomnikiem Lenina. 18 lipca 1941 r. doszło do drugiego pogromu Żydów, a pod koniec lipca do trzeciego pogromu. W sierpniu 1941 r. Niemcy wyprowadzili wszystkie żydowskie kobiety do Mściwoja, a wszystkich żydowskich mężczyzn do Kolimagi. W tym miejscach dokonywano masowych egzekucji Żydów.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować.Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@jewishmuseum.org.pl

Galeria