Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 141 612 zn. | 84156 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

ARTYKUŁ ZWERYFIKOWANY

W XVII w. w Kolnie zaczęli osiedlać się pierwsi Żydzi. Po 1821 r. powstała samodzielna gmina żydowska. W 1827 r. w mieście żyło 784 Żydów, stanowiąc 38% ogółu mieszkańców, w 1857 r. – 2084 Żydów (62% ogółu mieszkańców). Około 1880 r. powstała w Kolnie jesziwa. U schyłku pierwszej wojny światowej miejscowi Żydzi doznali prześladowań ze strony oddziałów generała Hallera[1.1].

W 1892 r. 36 z 41 rzemieślników w mieście było Żydami[1.2]. Dzieci żydowskie w Kolnie pobierały naukę w tradycyjnych chederach. Przed II wojną światową w miasteczku powstał cheder reformowany. Według spisu powszechnego z 1921 r. w Kolnie mieszkało 2216 Żydów. W 1939 r. było ich ponad 3500 (67% ogółu mieszkańców).

W okresie międzywojennym większość społeczności żydowskiej cierpiała biedę. Rodziny mieszkały w jednym lub dwóch pokojach, w drewnianych chatach bez wody bieżącej. Jednocześnie w miasteczku wrzało życie polityczne. Żydzi zajmowali połowę miejsc w radzie miejskiej. W Kolnie silny był ruch syjonistyczny, który organizował szkolenia dla pionierów. Już w 1927 r. rozpoczęły się incydenty antysemickie, które nasiliły się w latach trzydziestych.

Podczas II wojny światowej, w czasie okupacji radzieckiej, wielu Żydów padło ofiarą wywózek. W lipcu 1941 r. do Kolna wkroczyły wojska niemieckie. Specjalna niemiecka grupa egzekucyjna dokonała wówczas pierwszego pogromu. Według The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, 4 lipca „tłum Polaków” zamordował 37 Żydów, gwałcąc kobiety i rabując żydowską własność[1.3]. 15 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali żydowskich mężczyzn z miasteczka. 18 lipca 1941 r. wyprowadzili wszystkie żydowskie kobiety i dzieci do wioski Mściwoje. W tym miejscach dokonywano masowych egzekucji Żydów, których zginęło ponad 2 tysiące[1.4].

Nota bibliograficzna

  • Kolno, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, Volume II, red. Sh. Spector, New York 2001, s. 647.

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] Kolno, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. II, red. Sh. Spector, New York 2001, ss. 646–647.

[1.2] Kolno, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, Volume II, red. Sh. Spector, New York 2001, s. 646.

[1.3] Kolno, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. II, red. Sh. Spector, New York 2001, s. 647.

[1.4] Kolno, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, Volume II, red. Sh. Spector, New York 2001, s. 647.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl

Galeria