Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 77 259 887 zn. | 94051 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1910 miejscowości

Pierwsze wzmianki o wsiach Stary i Nowy Grodków pochodzą z 1234 r. Ok. 1248 r. Grodków otrzymał prawa miejskie[1.1]. Rozwojowi miasta sprzyjało korzystne położenie przy szlaku handlowym z Nysy do Torunia. W 1296 r. wybudowano mury miejskie z czteroma bramami i wieżami obronnymi.

W 1327 r. książę Władysław Bytomski złożył hołd lenny królowi Czech – od tego momentu Grodków znajdował się pod zwierzchnictwem czeskim i dzielił losy polityczne Śląska. W latach 1344–1810 miasto było własnością biskupów wrocławskich.

W 1428 r. miasto spalili Husyci, a w 1490 r. wielki pożar zniszczył połowę zabudowań.

W 1526 r. zginął bezpotomnie król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk, a tym samym na tronie Czech zasiadł arcyksiążę austriacki Ferdynand Habsburg. W ten sposób Grodków przeszedł pod panowanie Habsburgów. W 1579 r. w mieście żyło 1 228 mieszkańców[1.2].

Podczas wojny trzydziestoletniej w 1632 r. Sasi i Duńczycy złupili i spalili miasto. W 1644 r. w mieście żyło zaledwie 473 mieszkańców[1.2].

W 1742 r. Grodków został przyłączony do Prus. W 1756 r. w mieście żyło 944 mieszkańców, ale już w 1809 r. było ich 1 764. W 1847 r. uruchomiono linię kolejową z Brzegu do Nysy, ze stacją w Grodkowie. Przyczyniło się to do rozwoju gospodarczego miasta. W 1864 r. w mieście żyło 3 916 mieszkańców.

W lutym 1945 r. Grodków zajęły wojska sowieckie. Podczas walk zniszczeniu uległo 45% zabudowy miejskiej[1.4]. Następnie miasto zostało przyłączone do Polski.

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] W. Cebulka, Dzieje kościołów i wyznań w Grodkowie, Grodków 1999, s. 8.

[1.2] R. Kaczmarek, Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej, Grodków 2008, s. 28.

[1.3] R. Kaczmarek, Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej, Grodków 2008, s. 28.

[1.4] B. Cimała, W. Kaczorowski, Zarys dziejów ziemi grodkowskiej [w:] Wypisy do dziejów ziemi grodkowskiej, Opole 1986, s. 122.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl