Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 87 278 784 zn. | 93460 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1888 miejscowości

ARTYKUŁ ZWERYFIKOWANY

RokOgólna liczba mieszkańcówLiczba ŻydówOdsetek ludnosci żydowskiej
XVIII w.  1,0?[1.1]
181850 56911482,3
182155 37022604,1
184958 28023504,0
185866 88726764,0
186478 13129393,8
187188 97526693,0
1880108 55127142,5
1890140 56325352,1
1900170 33725531,8
1910191 95223901,4
1914188 34623581,3
1920194 06444632,3
1924206 45846782,2
1929235 23758712,5
1943 22[1.2] 
2013460 815  

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] „Z kolei mennonici i Żydzi [w XVIII w.] poddani w Gdańsku różnym dyskryminacyjnym przepisom — ze względów nie religijnych, ale ekonomicznych — mogli stanowić łącznie nieco ponad 1% ogółu ludności”. Za: Cieślak E., Mieszkańcy Gdańska w życiu codziennym, [w:] Historia Gdańska, t. III, cz. 1: 1655–1793, Gdańsk 1993, s. 641.

[1.2] „Położenie ludności żydowskiej w Gdańsku [w 1939 roku] było jeszcze gorsze niż Polaków. Byli oni pozbawieni wszelkich praw. Jeszcze przed wojną część ich wyemigrowała do Palestyny i innych krajów. Do połowy 1943 roku nastąpił ostateczny już etap likwidacji ludności żydowskiej. Zostali wywiezieni z Gdańska do gett w Generalnym Gubernatorstwie, do więzienia w Bydgoszczy i obozów koncentracyjnych. Prawie wszyscy wyginęli. Jesienią 1943 roku pozostały już tylko 22 osoby pochodzenia lub narodowości żydowskiej”. Za: Mikos S., Gdańsk w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Historia Gdańska, t. IV, cz. 2: 1920–1945, Sopot 1999, s. 112.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować.Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@jewishmuseum.org.pl