Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 013 767 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

ARTYKUŁ ZWERYFIKOWANY

  • Ambroziewicz J., Dębica, Rzeszów 2000.
  • Ambroziewicz J., Dębica i okolice, Rzeszów 1994.
  • Dębica, zarys miasta i regionu, red. J. Buszek, F. Kiryk, Kraków 1995.
  • Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Polandvol. 3: Western Galicia and Silesia, Jerusalem 1984.
  • Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 19391945, Rzeszów 2008.
  • Zebierowski S., Pustków. Hitlerowskie obozy wyniszczenia w służbie SS, Warszawa 1981.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl