Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 012 567 zn. | 84164 zdjęcia | 731 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

ARTYKUŁ ZWERYFIKOWANY

Nie wiadomo dokładnie, kiedy pierwsi Żydzi pojawili się w Cycowie. W XVII w. do wsi przybywali żydowscy kupcy[1.1]. Na szerszą skalę osadnictwo żydowskie we wsi rozpoczęło się dopiero jednak w II połowie XIX stulecia, co przyczyniło się do znacznego ożywienia gospodarczego ośrodka.

Można przypuszczać, iż społeczność żydowska w Cycowie należała początkowo do gminy w Łęcznej, a potem przyłączona została do gminy w Siedliszczu. W 1880 r. wieś została zakupiona przez trzech żydowskich kupców pochodzących z Kalisza: Mojżesza Landaua, Chaima Oppenheima i Abrahama Koppla. Inwestorzy rozparcelowali część ziem i sprowadzili do Cycowa osadników niemieckich, którzy w 1882 r. odkupili część gruntów na terenie wsi Kolonia Cyców. W 1884 r. majątek cycowski kupili Wolf Wajnsztok i Izaak Lichtenbaum z Warszawy, którzy dokończyli parcelację i wyprzedaż dóbr[1.1].

W okresie międzywojennym ludność żydowska, stanowiąca około 20% populacji, odgrywała znaczącą rolę w rozwoju ekonomicznym.W 1921 r. liczba Żydów w Cycowie wynosiła 181 na 852 ogólnej liczby mieszkańców, co stanowiło udział 21,3%[1.3]. Od 1916 r. w miejscowości działał bet midrasz, prowadzony przez Mordkę Herynga. W Cycowie nie było jednak rabina, a mieszkający tu szojchet w czasie świąt pełnił funkcję kantora[1.1]. Na terenie gminy działały liczne przedsiębiorstwa handlowe i zakłady produkcyjne należące do żydowskich właścicieli, m.in. młyn parowy, olejarnia, a także liczne sklepy, zwłaszcza spożywcze. Żydowscy kupcy zajmowali się także lokalnym i ponadregionalnym handlem skórami zwierzęcymi[1.1].

Na początku okupacji niemieckiej w okresie drugiej wojny światowej do Cycowa przybyła znaczna grupa uciekinierów z innych miejscowości. Liczba żydowskich mieszkańców wsi wzrosła do 465. W dniach 25–30.05.1942 r. wszyscy Żydzi z Cycowa zostali wywiezieni do obozu zagłady w Sobiborze[1.6].

W 1984 r., w pobliskiej Wólce Cycowskiej, obok strzelnicy Ligi Obrony Kraju, wystawiony został pomnik Polakom i Żydom z Cycowa wymordowanym przez Niemców podczas II wojny światowej.

Nota bibliograficzna

  • Cycow, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, red. S. Spector, t. 1, New York 2001, s. 284.
  • Kubiszyn M., Cyców (Wiszniewice), [w:] Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, ss. 84–85.

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] Kubiszyn M., Cyców (Wiszniewice), [w:] Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, s. 84.

[1.2] Kubiszyn M., Cyców (Wiszniewice), [w:] Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, s. 84.

[1.3] Cycow, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, red. S. Spector, t. 1, New York 2001, s. 284.

[1.4] Kubiszyn M., Cyców (Wiszniewice), [w:] Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, s. 84.

[1.5] Kubiszyn M., Cyców (Wiszniewice), [w:] Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, s. 84.

[1.6] Cycow, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, red. S. Spector, t. 1, New York 2001, s. 284; Transports within the General Gouvernement to Sobibor in 1942 [online] http://www.deathcamps.org/reinhard/sobibortransports1.html [dostęp: 28.12.2014].

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl