Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 87 278 784 zn. | 93482 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1889 miejscowości

Nie wiadomo dokładnie, kiedy pierwsi Żydzi pojawili się w Cycowie. W XVII do wsi przybywali pierwsi żydowscy kupcy[1.1]. Na szerszą skalę osadnictwo żydowskie we wsi rozpoczęło się dopiero w II połowie XIX stulecia, co przyczyniło się do znacznego ożywienia gospodarczego ośrodka. Można przypuszczać iż społeczność żydowska w Cycowie należała początkowo do gminy w Łęcznej, zaś nieco później przyłączona została do gminy w Siedliszczu. W 1880 r. wieś została zakupiona przez trzech żydowskich kupców pochodzących z Kalisza: Mojżesza Landau, Chaima Oppenheima i Abrahama Koppla. Ci sparcerowali część ziem i sprowadzili do Cycowa osadników niemieckich, którzy w 1882 r. odkupili część gruntów na terenie wsi Kolonia Cyców. W 1884 r. majątek kupili Wolf Wajnsztok i Izaak Lichtenbaum z Warszawy, którzy zakończyli parcelację i wyprzedaż dóbr[1.2].

Okres międzywojenny

W okresie międzywojennym ludność żydowska, stanowiąca około 20% populacji wsi, odgrywała znaczącą rolę w rozwoju ekonomicznym ośrodka. W 1921 r. liczba Żydów w Cycowie wynosiła 181 na 852 ogólnej liczby mieszkańców, co stanowiło 21,24% wszystkich cycowian[1.3].

Na terenie gminy działały liczne przedsiębiorstwa handlowe i zakłady produkcyjne należące do żydowskich właścicieli, m.in. młyn parowy, olejarnia, a także liczne sklepy m.in. spożywcze. Żydowscy kupcy zajmowali się także lokalnym i ponad-lokalnym handlem skórami zwierzęcymi. W samym Cycowie nie było rabina, a mieszkający tu szojchet w czasie świąt pełnił funkcję kantora[1.1].

Lata okupacji

Na początku okupacji do Cycowa przybyła znaczna grupa uciekinierów z innych ośrodków, tak iż liczba żydowskich mieszkańców wsi wzrosła do 465. W dniach 25-30.05.1942 roku wszyscy Żydzi z Cycowa zostali wywiezieni do obozu zagłady w Sobiborze[1.5]]. W 1984 r., w pobliskiej Wólce Cycowskiej, obok strzelnicy Ligi Obrony Kraju, wystawiony został pomnik Polakom i Żydom z Cycowa wymordowanym przez Niemców podczas II wojny światowej.

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

[1.1] M. Kubiszyn, Cyców (Wiszniewice), "Śladami Żydów. Lubelszczyzna", http://teatrnn.pl/leksykon/node/3404/cyc%C3%B3w_wiszniewice#2 [dostęp 03.11.2012.

[1.2] M. Kubiszyn, Cyców (Wiszniewice), "Śladami Żydów. Lubelszczyzna", http://www.sztetl.org.pl/pl/article/cycow/5,historia/?action=newver [dostęp 03.11.2012.

[1.3] Cycow, w: The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, New York 2001, s. 284.

[1.4] M. Kubiszyn, Cyców (Wiszniewice), "Śladami Żydów. Lubelszczyzna", http://teatrnn.pl/leksykon/node/3404/cyc%C3%B3w_wiszniewice#2 [dostęp 03.11.2012.

[1.5] Cycow, w: The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, New York 2001, s. 284; Transports within the General Gouvernement to Sobibor in 1942http://www.deathcamps.org/reinhard/sobibortransports1.html [dostęp 03.11.2012.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować.Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@jewishmuseum.org.pl