Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 86 160 648 zn. | 84134 zdjęcia | 738 wideo | 116 audio | 1920 miejscowości

Brzóza Królewska została odnotowana po raz pierwszy w 1565 r. jako łowisko leśne "za Brzozą", czyli niewielka osada leśna. Wcześniej, w 1409 r. w akcie Codex diplomaticus Poloniae krór Władysław Jagiełło ufundował w Leżajsku parafię. Następnie zatwierdził akt założenia wsi Giedlarowa, której zasadźcą został Mikołaj Giedlar. I właśnie Brzóza Królewska wraz ze wsią Biedaczów należały w II połowie XV w. do parafii giedlarowskiej. Większy rozwój maleńkiej osady służebnej przypadł dopiero na początek XVII wieku. Wówczas to dzierżawca tej wsi Marek Malicki rozpoczął wielką trzebież lasu i osadzał nowych kmieci. Pierwszy kościół wzmiankowano w 1623 roku. Również na początku XVII w. miał miejsce na terenach obecnej wsi spór pomiędzy dwoma okolicznymi magnatami: starostą leżajskim - Łukaszem Opalińskim oraz magnatem z Łańcuta - Stanisławem Stadnickim. Stadnicki był w opozycji do króla Zygmunta III Wazy, oprócz tego najeżdżał i grabił okoliczne tereny, w tym ziemie Opalińskiego. W początkowym stadium sporu, przewagę osiągnął Stadnicki, który pokonał Opalińskiego w bitwie pod Łukowem w 1607 roku. Później jednak do głosu doszedł starosta leżajski. Ostatecznie pod Tarnawcem, gdzie zgromadzono 6000 ludzi, dnia 4.08.1610 r. Stadnicki przegrał wojnę z Opalińskim. Zginął podczas odwrotu, po bitwie pod Tarnowcem, a wraz nim około pół tysiąca jego żołnierzy.

Wieś uległa zniszczeniu także podczas innych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w XVII i XVIII wieku. Brzóza Królewska była najeżdżana przez wojska kozackie Chmielnickiego, następnie w latach 1655-1656 przez Szwedów oraz wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, czy wreszcie przez Sasów podczas wojny sukcesyjnej w latach 1733-1735. W 1772 r., na skutek I rozbioru Rzeczypospolitej wieś przeszła we władanie Habsburgów austriackich. Pomimo zniszczeń, Brzóza Królewska rozwijała się dość pomyślnie, o czym świadczy fakt, że pod koniec XVIII stulecia zamieszkiwało ją 1,5 tys. mieszkańców.

W 1830 r. Brzóza stała się odrębną parafią rzymskokatolicką. W 1914 r. pierwotny drewniany kościółek z inicjatywy ks. Jakuba Szurleja został zastąpiony świątynią murowaną. W 1889 r. powstała pierwsza niewielka drewniana szkoła. W czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli  pewną liczbę osób na roboty przymusowe oraz rozstrzelali jedną rodzinę za ukrywanie Żydów. Obecnie wieś liczy ponad 3400 mieszkańców[1.1]].

Pokaż przypisy

Ukryj przypisy

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@polin.pl