Drukuj | A A A | Zgłoś problem | 87 278 784 zn. | 95756 zdjęcia | 879 wideo | 118 audio | 1889 miejscowości

Historia miasta związana jest ściśle z historią Śląska przyłączonego do Polski w 990 r. przez Mieszka I. W północno-zachodniej części Śląska, od wieków zamieszkanego przez słowiańskie plemiona Bobrzan, powstało miasto Bolesławiec. Nazwa miasta łączy się z imieniem Bolesław, które nosili pierwsi Piastowie, w tym książę Bolesław Wysoki. Książę ten w 1202 r. założył w Bolesławcu kasztelanię, a Bolesław Rogatka - książę legnicki w 1251 r. lokował miasto. Miasto od początków istnienia miało charakter tranzytowy, leżąc na szlaku handlowym do Niemiec, Czech i na północ Polski.

Historia polityczna miasta łączy się z jego przynależnością na przestrzeni dziejów do czterech państw: do Piastów aż do 1392 r., kiedy to po śmierci księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku I księstwo świdnicko-jaworskie przeszło pod panowanie czeskich Luksemburgów i należało do Czech; do 1526 r., od 1526 r. Śląsk znalazł się pod wpływami Habsburgów i był pod ich panowaniem do 1740 r. W tym roku w wyniku wojen śląskich przeszedł pod panowanie Prus. Do Polski powrócił ponownie po II wojnie światowej w 1945 r.

W średniowieczu w gospodarczym rozwoju miasta ważną rolę odgrywał handel oraz rzemiosło, a szczególnie garncarstwo, farbiarstwo, płóciennictwo i młynarstwo. Rozwój garncarstwa w mieście w XV w. potwierdza istnienie w 1473 r. wielu zakładów garncarskich i powstanie cechu garncarzy. W 1531 r. w Bolesławcu powstaje sieć kanalizacyjna i wodociągowa - jedna z pierwszych w Europie.

Rozwój miasta, zahamowany przez wojnę trzydziestoletnią, rozpoczął się ponownie w końcu XVII i XVIII w. Szczególnie w dziedzinie ceramiki i garncarstwa, z którego Bolesławiec zasłynął na całe Niemcy i Śląsk. W 1897 r. w Bolesławcu powstała również Szkoła Ceramiczna. W 1851 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Wrocławiem i Dreznem. Rozwój urbanistyczny i ludnościowy miasta nastąpił w XX w.

Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować.Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@jewishmuseum.org.pl

Galeria