Print | A A A | Report a bug | 45 301 086 chars | 84225 photos | 781 video | 116 audio | 1922 towns

Częstochowa – Pomnik częstochowskich Żydów

śląskie / kieleckie (before 1939) > CzęstochowaSites of martyrdom

Pomnik częstochowskich Żydów

AuthorAdam Marczewski
Date2010-04-08
Description video Pomnik częstochowskich Żydów
Locationul. Strażacka, Częstochowa
Source locationMuzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Added byGedeon
Date2010-04-14
Latitude
Longitude
The description is not available in selected language.

Video