Print | A A A | Report a bug | 44 933 349 chars | 84136 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

Kielce – Cmentarz żydowski w Kielcach

świętokrzyskie / kieleckie (before 1939) > KielceCemeteriesJewish cemetery (Pakosz Dolny Street)

Cmentarz żydowski w Kielcach

Authorstz
Date
Description video
Location
Source locationzbiory własne
Added bystz
Date2011-06-17
Latitude50.8563388577392
Longitude20.6074738508323
The description is not available in selected language.

Video