Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Memory in stone – Virtual Maps of Jewish Cemeteries in Poland

...

More

Search results

Results
204

0026: Bajla, córka (Israela)

Bajla, córka (Israela) - akrostych

0029: Dina, córka Jehudy Leibela Niżinski

Zm. 28 aw 5683 r. (10.08.1923 r.)

0030: Czarna, córka Chaima (Noacha) Rozenberg

Zm. 21 tewet (5698r.) (25.12.1937 r.)

0032: Pesel

Pesel - akrostych

0038: Awraham Josef, syn Dow

Zm. 5 szwat 5661 r. (25.01.1901 r.)

0039: Pesel Lewkowicz, córka Jakowa

Zm. 19 ijar 5689 r. (29.05.1929 r.)

0040: Chaja Rebeka, córka Szimona

Zm. 12 ijar 5664 r. (27.04.1904 r.)

0041: Bajla, córka Israela

Zm. […] siwan 5664 r. (maj/czerwiec 1904 r.)

0043: Rebeka

---------

0044: Sara Chana, córka Kalonimusa Jehudy

Zm. 8 marcheszwan (5685) r. (05.11.1924 r.)

0045: Meir

Zm. 19 szwat 5661 r. (08.02.1901 r.)

0046: Debora, córka Sz[…]

Debora, córka Sz[…] - akrostych

0047: Aron Mordechaj, syn Ch[…]

Aron Mordechaj, syn Ch[…] - akrostych

0048: Mordechaj Icchak Ajzyk, syn Elimelecha

Zm. 25 tamuz 5665 r. (28.07.1905 r.)

0049: Zew syn Icchaka

Zew syn Icchaka - akrostych

0051: Sara Fajgel, córka Barucha Rojzencwajg

Zm. 5 kislew 5689 r. (18.11.1928 r.)

0054: Sara (Trajna)

Sara (Trajna) - akrostych

0055: Hinda

Hinda - akrostych

0059: Miriam córka Mosze

Zm. 12 adar I 5681 r. (20.02.1921 r.)

0062: Rachel, córka Abrahama

Zm. w (5682 r.) (1922 r.)

0064: Bila [...], córka Eliezera Hilela

Zm. 16 kislew 5688 r. (10.12.1927 r.)

0068: Chaim, syn Benjamina Cwi Hirsza

Zm. 5 nisan 5667 r. (20.03.1907 r.)

0071: Bajla, córka Israela

Zm. w 5668 r. (1908 r.)

0072: Sara

---------

0074: Cyrel, córka Cwi Herszla

Zm. 21 tiszri 5676 r. (29.09.1915 r.)

0078: Krajndel, córka Jcchaka [...] Kestenberg

Zm. 16 siwan (5684 r.) (18.06.1924 r.)

0079: Chana Fajgel Zylbersztajn, córka Szlomo Zelmana

Zm. 25 tamuz 5685 r. (17.07.1925 r.)

0085: Frajda, córka Israela Isera

Zm. 13 aw 5662 r.(16.08.1902 r.)

0087: Tuwja, syn Naftalego Herca

Zm. 4 elul 5662 r. (06.09.1902 r.)

0088: Dawid, syn Natana

Zm. 17 aw 5654 r. (19.08.1894 r.)

0089: Zew (Wolf), syn Abrahama Eliezera

Zm. 18 nisan (5686 r.) (02.04.1926 r.)

0090: Cwi Hirsz, syn Joela

Zm. 8 ijar 5665 r. (13.05.1905 r.)

0091: Awraham, syn Zacharji Joela Segal

Zm. (5) adar 5657 r. (07.02.1897 r.)

0092: Lea, córka Dow Bera

Zm. 20 kislew 5689 r. (03.12.1928 r.)

0093: Fajgel, córka Israela

Zm. 28 cheszwan 5654 r. (07.11.1893 r.)

0094: Mosze, syn Dawida Elimelecha ha-Kohen

Zm. 25 tewet 5658 r. (19.01.1898 r.) 

0097: Abraham

Abraham, syn […] - akrostych

0098: Hinda, córka Rubena Noifeld

Zm. 19 siwan 5697 r. (29.05.1937 r.)

0099: Eliezer Lejzor, syn Chaima

Zm. 17 adar I 5657 r. (19.02.1897 r.)

0100: Jehuda Leib

Zm. 27 tiszri 5655 r. (27.10.1894 r.)

0102: Alter Ber, syn Mosze Chaima Hofman

Zm. 10 siwan 5687 r. (10.06.1927 r.)

0103: Hena, córka Jochanana

Zm. 23 ijar 5661 r. (12.05.1901 r.)

0104: Sara Rachel, córka Dow Bera

Zm. 22 tamuz 5659 r. (30.06.1899 r.)

0106: Mosze

Mosze, syn […] - akrostych

0107: Rachel

Rachel, córka […] - akrostych

0112: [...], syn Zewa [...]

Zm. [...] elul 5663 r. (sierpień/wrzesień 1903 r.)

0113: Chana, córka Josefa ha-Lewi

Zm. 9 elul 5655 r. (29.08.1895 r.)

0114: Rachel Frumet, córka Jehudy Cwi

Zm. 22 aw 5675 r. (02.08.1915 r.)

0118: Alter Mosze, syn Josefa [...]

Zm. 25 tewet 5657 r. (30.12.1896 r.)

0119: Simche, syn Josefa Krawczyk

Zm. 28 adar II 5687 r. (01.04.1927 r.)

0120: Mordechaj, syn Jerachmiela Mosze Albirt

Zm. 27 adar 5687 r. (01.03.1927 r.)

0122: Bracha, córka Arona Korngold

Zm. 10 elul 5685 r. (30.08.1925 r.)

0123: Sara Wygnanski, córka Mosze Dawida

Zm. 10 tiszri 5698 r. (15.09.1937 r.)

0124: Perel Manela, córka Abrahama Aby ha-Lewi

Zm. 10 tewet 5687 r. (15.12.1926 r.)

0125: Fajgel Grynszpan, córka Sabataja

Zm. 15 adar I 5684 r. (20.02.1924 r.)

0126: Sara, córka Aszera

Zm. 16 tamuz 5689 r. (24.07.1929 r.)

0127: Rebeka, córka Mosze, żona [...] Leiba

Zm. 1 marcheszwan (5698 r.) (06.10.1937 r.) 

0129: Masza Frajda, córka Cwi Icchaka, żona Mosze Nate Jehudy

Zm. 15 marcheszwan (5693 r.) (14.11.1932 r.)

0131: Miriam, córka Chenocha Henicha Lerner

Zm. 29 tamuz 5691 r. (14.07.1931 r.)

0132: Ester

Ester - akrostych

0133: Chawale Blacharowicz, córka (Jehudy) [...]

Zm. 27 tewet 5696 r. (22.01.1936 r.)

0136: Hena Fajgel, córka Jochanana

Zm. 19 siwan 5671 r. (15.06.1911 r.)

0137: Rebeka, córka Josefa

Rebeka, córka Josefa - akrostych

0138: Menachem

Menachem, syn […] - akrostych

0139: Jutel, córka Aw[...]

Pani Jutel, córka pana Aw[…] - akrostych

0140: [...], córka Jehudy Lejbusza ha-Kohen

Zm. 5 adar 5667 r. (19.02.1907 r.)

0141: Awigdor, syn Simche

Awigdor, syn Simche - akrostych

0142: Jehuda Lejbusz, syn Abrahama Aby Kac

Zm. 9 marcheszwan 5668 r. (17.10.1907 r.)

0143: Szlomo, syn Israela Cwi (Segal) Blumenfeld

Zm. 2 adar II 568(7) r. (06.03.1927 r.)

0144: Necha, córka Chaima

Necha, córka pana Chaima - akrostych

0145: Sara Lea

Sara Lea - akrostych

0146: Cwi Hirsz Abner, syn Sabataja

Zm. 22 adar 5669 r. (15.03.1909 r.)

0147: Jeszaja Natan, syn Mosze Menachema Walden

Zm. 5 tiszri 5666 r. (04.10.1905 r.)

0148: Cwi, syn Jakowa

Zm. w 5663 r. (1903 r.)

0150: Chana Lea, córka Naftalego ha-Lewi

Zm. 16 tewet 5687 r. (21.12.1926 r.)

0151: Krajndel, córka Cwi

Zm. 1 kislew 5681 r. (12.11.1920 r.)

0152: Josef Dawid, syn Benjamina

Zm. 25 adar I 5681 r. (05.03.1921 r.)

0153: Juta, córka Kalonimusa Naftalego

Zm. 15 tamuz 5684 r. (17.07.1924 r.)

0153: Israel, syn Elchanana

Zm. 12 siwan 5678 r. (23.05.1918 r.)

0154: Chana, córka Jakowa

Zm. 21 adar I 5687 r. (23.02.1927 r.)

0155: Rachel, córka Abrahama Aszera Zeliga

Zm. 25 cheszwan 5687 r. (02.11.1926 r.)

0157: Szmuel Ajzyk, syn Jechiela Michaela

Zm. 17 nisan 5678 r. (30.03.1918 r.)

0159: Chana Hadasa, córka Awrahama

Zm. 25 tiszri 5687 r. (03.10.1926 r.)

0161: Brajna

---------

0163: Mordechaj [...], syn Awrahama

Zm. 2 aw 5689 r. (08.08.1929 r.)

0165: Joec Ner, syn Lewiego Icchaka

Zm. 7 adar 5678 r. (19.02.1918 r.)

0166: Szmerel [...] syn Jakowa Szimona

Zm. 8 tamuz 5684 r. (10.07.1924 r.)

0173: Brak danych personalnych

Zm. 7 nisan (5642 r.) (27.03.1882 r.)

0176: Rajzel

---------

0181: Rajzel, córka Jechezkiela

Zm. 9 ijar 5676 r. (12.05.1916 r.)

0183: Jakow Szlomo, syn Dow

Zm. 27 nisan 5678 r. (09.04.1918 r.)

0185: Chaim Elimelech, syn Jehudy

Zm. 12 marcheszwan 5678 r. (28.10.1917 r.)

0194: (Alter), syn Zewa [...]sztein

Zm. 8 tewet 5695 r. (14.12.1934 r.)

0195: Saul Chaim [...]asznawski

Zm. 15 marcheszwan 5696 r. (11.11.1935 r.)

0197: Brak danych personalnych

Inskrypcja w języku polskim.

0198: Brak danych personalnych

Zm. 19 (siwan) 5661 r. (06.06.1901 r.)Macewa kobiety.

0203: Chana

Chana, córka […] - akrostych

0205: Ester Etla, córka Meira, żona Cwi Zagajski

Zm. 9 adar 5702 r. (26.02.1942 r.)

0206: Jehuda Leibel, syn Szmuela

Zm. 11 elul 5677 r. (29.08.1917 r.)

0207: Mordechaj Kuzmirer, syn Abrahama i Mosze Jehuda Leib, syn Menachema Nachuma

Zm. 8 tamuz 5677 r. (28.06.1917 r.)Zm. 20 tamuz 5697 r. (29.06.1937 r.)

Add matzeva