Print | A A A | Report a bug | 45 788 660 chars | 84238 photos | 783 video | 117 audio | 1925 towns

City / Country
Time
Space
Religion
Activity
Zagłada (Holokaust)
Society
Archiwalia, muzealia i pamiątki

Gallery: Most recent

Title: Budynek mieszczący się przy ul. Ikara 20a w Bydgoszczy

More

Bydgoszcz

Author: Tomasz Czarnecki

City: Bydgoszcz

Category: Cemeteries

Object:

Date: 2017-03-06

Location: Bydgoszcz, ul. Ikara 20a

Source location: Kopia fotografii

Date: 2017-03-06

Added by: Kafar

Id: 115837

Grupa tagów: Cemetery, City, Judaism ()