Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

City / Country
Time
Space
Religion
Activity
Zagłada (Holokaust)
Society
Archiwalia, muzealia i pamiątki

Gallery: Most recent

Title: Budynek mieszczący się przy ul. Ikara 20a w Bydgoszczy

More

Bydgoszcz

Author: Tomasz Czarnecki

City: Bydgoszcz

Category: Cemeteries

Object:

Date: 2017-03-06

Location: Bydgoszcz, ul. Ikara 20a

Source location: Kopia fotografii

Date: 2017-03-06

Added by: Kafar

Id: 115836

Grupa tagów: Cemetery, City, Judaism ()