Print | A A A | Report a bug | 45 788 660 chars | 84238 photos | 783 video | 117 audio | 1925 towns

City / Country
Time
Space
Religion
Activity
Zagłada (Holokaust)
Society
Archiwalia, muzealia i pamiątki

Gallery: Most recent

Title: Miejsce masowej egzekucji ofiar skarżyskiego Hasagu

More

Skarżysko-Kamienna

Author: KrzyKas

City: Skarżysko-Kamienna

Category: Sites of martyrdom

Object: A memorial in honour of the murdered

Date: 2017-02-04

Location: Skarżysko-Kamienna/Majków

Source location: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Date: 2017-02-24

Added by: Agata Korba

Id: 115831

Grupa tagów: Countryside, Holocaust, City, Places of martyrology ()