Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

City / Country
Time
Space
Religion
Activity
Zagłada (Holokaust)
Society
Archiwalia, muzealia i pamiątki

Gallery: Most recent

Title: Miejsce masowej egzekucji ofiar skarżyskiego Hasagu

More

Skarżysko-Kamienna

Author: KrzyKas

City: Skarżysko-Kamienna

Category: Sites of martyrdom

Object: A memorial in honour of the murdered

Date: 2017-02-04

Location: Skarżysko-Kamienna/Majków

Source location: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Date: 2017-02-24

Added by: Agata Korba

Id: 115831

Grupa tagów: Countryside, Holocaust, City, Places of martyrology ()