Print | A A A | Report a bug | 43 177 254 chars | 94662 photos | 886 video | 118 audio | 1958 towns

City / Country
Time
Space
Religion
Activity
Zagłada (Holokaust)
Society
Archiwalia, muzealia i pamiątki

Gallery: Most recent

Title: Cmentarz żydowski w Podhajcach. Nagrobek żołnierzy-Żydów (1914–1915)

Cmentarz żydowski w Podhajcach. Nagrobek żołnierzy-Żydów (1914–1915)

Author: Andrzej Trzciński

City: Podhajce

Category: Cemeteries

Date: 2015-09-06

Id: 114204

Grupa tagów: Cemetery, Matzevah, Army / troops

Title: Cmentarz żydowski w Podhajcach. Kwatera dziecięca.

Cmentarz żydowski w Podhajcach. Kwatera dziecięca.

Author: Andrzej Trzciński

City: Podhajce

Category: Cemeteries

Date: 2015-09-06

Id: 114205

Grupa tagów: Cemetery, Matzevah

Title: Dawna synagoga w Medyce (2014)

Dawna synagoga w Medyce (2014)

Author: Jan Woźniakowski

City: Medyka

Category: Synagogues, prayer houses and others

Date: 2014-12-31

Id: 114206

Grupa tagów: Synagogue, House

Title: Diwrei Chachamim z pieczęcią właściciela Feibischa Nachta z Buczacza

Diwrei Chachamim z pieczęcią właściciela Feibischa Nachta z Buczacza

Author: Krzysztof Bielawski

City: Buczacz

Category: Memorabilia

Date: 2015-06-08

Id: 114207

Grupa tagów: Judaica

Title: Pieczęć Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Ziębicach

Pieczęć Żydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Ziębicach

Author: Krzysztof Bielawski

City: Ziębice

Category: Memorabilia

Date: 2015-06-08

Id: 114208

Grupa tagów: Judaica

Title: Cmentarz żydowski w Grabowie / Grabow Cemetery

Cmentarz żydowski w Grabowie / Grabow Cemetery

Author: David Cherny

City: Grabów

Category: Cemeteries

Date: 2015-09-26

Id: 114218

Grupa tagów: People, Cemetery, Holocaust, Documents, Judaism

Next 6 photos

1
2
3

Next 12 photos