Print | A A A | Report a bug | 41 841 066 chars | 94807 photos | 879 video | 118 audio | 1914 towns

City / Country
Time
Space
Religion
Activity
Zagłada (Holokaust)
Society
Archiwalia, muzealia i pamiątki

Gallery: Most recent

Title: Ślad po mezuzie na futrynie w budynku przy ul. Gomulickiego 20

Ślad po mezuzie na futrynie w budynku przy ul. Gomulickiego 20

Author: Aleksander Prugar

City: Ostrołęka

Category: Heritage sites

Date: 2015-05-16

Id: 113054

Grupa tagów: Judaica

Title: Plakat wykładu Sex and the Shtetl: męskość i seksualność żydowska/jidysz na podstawie powieści Izaaka Baszewisa Singera Dwór (1967)

Plakat wykładu Sex and the Shtetl: męskość i seksualność żydowska/jidysz na podstawie powieści Izaaka Baszewisa Singera Dwór (1967)

Author: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

City: Warszawa

Category: News

Date: 2015-01-01

Id: 113053

Grupa tagów: Education

Title: Cmentarz żydowski w Barlinku

Cmentarz żydowski w Barlinku

Author: Monika Przybylska

City: Barlinek

Category: Cemeteries

Date: 2015-05-15

Id: 113046

Grupa tagów: Cemetery

Title: Synagoga w Trzciance

Synagoga w Trzciance

Author: Tomasz Jurczyk

City: Trzcianka

Category: Synagogues, prayer houses and others

Date: 2003-01-01

Id: 113049

Grupa tagów: Pl

Title: Synagoga w Trzciance

Synagoga w Trzciance

Author: Tomasz Jurczyk

City: Trzcianka

Category: Synagogues, prayer houses and others

Date: 2003-01-01

Id: 113048

Grupa tagów: Pl

Title: Cmentarz żydowski w Trzciance

Cmentarz żydowski w Trzciance

Author: Tomasz Jurczyk

City: Trzcianka

Category: Cemeteries

Date: 2003-01-01

Id: 113051

Grupa tagów: Cemetery

Next 6 photos

1
2
3

Next 12 photos