Print | A A A | Report a bug | 43 849 371 chars | 84144 photos | 738 video | 116 audio | 1920 towns

 

 
 

News

2013-01-22

Shechita, halal, animal slaughter - Have some religions been forced into vegetarianism?

Interdyscyplinarne Koło Myśli Prawnej Sapere Aude  (The Sapere Aude Interdisciplinary Law Society) has the pleasure of inviting you to a mini conference on issues related to shechita, halal and animal slaughter. The meeting has been set for 8 pm and will take place at Collegium Iuridicum II, 4 Lipowa Street.


Ilustracja


Programme:


20.00 – welcoming of the guests
Prof. dr hab. Robert Jastrzębski
20.10 – 20.20 – ‘Wprowadzenie historyczne. Ubój rytualny w orzecznictwie II RP’
Marta Sobiecka, Mikołaj Ślęzak, WPiA UW students
20.20 – 20.40 – ‘Wprowadzenie. Ramy prawne – regulacje krajowe a prawo UE’
A detailed analysis of the sentence by the Constitutional Tribunal.
By Adam Krzywoń, Constitutional Law School at WPiA UW
20.40 – 21.05 – ‘Ubój rytualny w prawie wyznaniowym’
By Paweł Borecki- Religious Law School at WPiA UW
21.05 – 21.20 – ‘Szechita i skutki orzeczenia TK dla Żydów’
By Rabbi Boaz Pash
21.20 – 21.35 – ‘Halal i skutki orzeczenia TK dla Muzułmanów’
By Agata Skowron-Nalborczyk, School for European Islam, WO UW
21.35 – 22.00 – Discussion and questions
Acknowledgments and the end of the mini conference.
Prof. Robert Jastrzębski, the management board of the society 

Archive