Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

 

 
 

News

2013-01-04

A conference on Christian-Jewish relations in history, art and memory in the European context of works of art in the Sandomierz Cathedral

On January 11th, the Catholic Cultural Centre in Sandomierz will stage a symposium entitled "Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w historii, sztuce i pamięci: Europejski kontekst dzieł w katedrze sandomierskiej" (Christian-Jewish relations in history, art and memory in the European context of works of art in the Sandomierz Cathedral), which has been organized by the Diocesan Museum in Sandomierz and by Wesleyan University in the USA. The meeting will revolve around a trial against Sandomierz Jews on the ground of a blood libel, and works of art which go back to that time.

Ilustracja

The conference will be attended by researchers from Poland and abroad, who investigate the history of Christian-Jewish relations, art history and local history, to talk about the painting in the Sandomierz Cathedral and the said trial which took place three hundred years ago in a broader historical and cultural context.

PROGRAMME:

9.30 Welcome

9.45 – 10.30 Magda Teter, Wesleyan University, Middletown, Connecticut

Stosunki chrześcijańsko-żydowskie z perspektywy historii oraz czasu. (Christian-Jewish relations from a historical and time perspective).

10.30 – 11.15 Sara Lipton, SUNY Stony Brook, New York

Żyd jako symbol i świadek w średniowiecznej sztuce chrześcijańskiej. (A Jew as a symbol and a witness in medieval Christian art).

11.15 – 11.45 Coffee break

11.45 – 12.30 Prof. Feliks Kiryk, Kraków

Ks. Stefan Żuchowski (1666-1715)

12.30 – 14.00 Lunch break

14.00 – 14.45 Prof. dr hab. Piotr Krasny, Kraków

Sandomierskie "Tryumfy Męczenników" i ich rzymskie wzory. ("Tryumfy Męczenników" and their Roman models).

14.45 – 15.30 Prof. Dr hab. Henryk Wąsowicz, Lublin

Martyrologium sandomierskie na tle kalendarzy świąt. (Sandomierz Martyrology vs a holiday calendar)

15.30 – 16.00 Coffee break

16.45 – 17.15 Urszula Stępień, Sandomierz

Zagadnienie autorstwa i chronologia powstania Martyrologium sandomierskiego w świetle archiwaliów kapitulnych. (The authorship and chronology of the creation of the Sandomierz Martyrology in chapter archives).

17.15 – 18.00 Follow-up and a closing discussion

Archive