Print | A A A | Report a bug | 46 670 838 chars | 84260 photos | 783 video | 117 audio | 1925 towns

 

 
 

 ,,Biuletyn ŻIH"

miejscowość tytuł autor nr rocznika data rocznika inne miejscowości osoby temat artykułu ilustracje (0, 1, 2…) archiwalia (tak/nie)
Jedwabne My z Jedwabnego, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 2004, ss. 417. Bikont Anna 221/1 2007          
Kraków Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowejw Krakowie w latach 1868-1939, WAM, Kraków 2005, ss. 212, ISBN 83-7318-619-0 Zbroja Barbara 221/1 2007     Autorka pokazuje gminę żydowską jako instytucję inicjującą i realizującą projekty architektoniczne. Rola budowniczych i architektów pochodzenia żydowskiego.    
Warszawa O okolicznościach ustanowienia warszawskiego Judenratu. Nowy punkt widzenia. Michman Dan 221/1 2007     Geneza ideii powstawania instutucji zarządzających Żydami pod panowaniem władz niemieckich. Antyżydowska polityka w Polsce. Zakładanie Judenratów, założenie warszawskiego Judenratu. Ustanowienia Judenratu. 0  
Inne – cała Polska Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Gdańsk 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 402 Berendt Grzegorz 221/1 2007          
Łódź Moja relacja na temat działalności podziemnego ruchu oporu – lewicy związkowej w łódzkim getcie. Mosze Chęciński Michał 221/1 2007   Beatus Barbara, Hirszhorn Chil Działalność i rola Lewicy Związkowej w getcie. 0  
Kraków Chrześcijanie i Żydzi w handlu siedemnastowiecznego Krakowa. Wybrane aspekty współpracy gospodarczej. Kazusek Szymon 221/1 2007     Zróżnicowanie społeczne Żydów zajmujących się działalnością handlową oraz struktura handlu. Wzajemne relacje oraz współpraca chrześcijańsko-żydowska na płaszczyźnie handlu. 4 tabele Archiwum Państwowe w Krakowie, AŻIH, AGAD.
Mięszyrzec Podlaski Kupcy i sklepikarze Międzyrzeca Podlaskiego. Takimi ich zapamiętałam (odtworzenie z klisz pamięci). Borzymińska Zofia, Gawlikowska Zofia 221/1 2007     Opis handlu w Międzyrzecu Podlaskim. 0 Archiwum Państwowe w Radzyniu.
Warszawa Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, ss. 443 Kula Marcin 222/2 2007     Na podstawie listów nieznanej, żydowskiej rodziny autor stara się odtworzyć codzienne życie warszawskich Żydów.    
Krotoszyn, Mława, Radzanów, Gostyń, Nasielsk,  Wyszogród, Kutno, Sochaczew Kultura i sztuka religijna na Mazowszu w XVI-XVIII wieku. Fijałkowski Paweł 222/2 2007     Rabini, synagogi. Drukarstwo, rzemiosło artystyczne. 4 Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Brześć Oświata i kultura Żydów na terytorium województwa poleskiego w latach 1921-1939. Wabiszczewicz Aleksander 223/3 2007 Pińsk   Kształt życia kulturalnego w województwie. 0 Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Narodowe Republiki Białoruś, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, AŻIH.
Opatów Stosunki polsko-żydowskie w miastach polskich w XVI-XVII w. na przykładzie Opatowa. Kubicki Radosław 223/3 2007     Relacje polsko-żydowskie w Opatowie. Ludność, sytuacja mieszkaniowa, szkolnictwo, religia, zawody, konflikty. 0 AGAD, Archiwum Państwowe w Warszawie.
Kraków Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006, ss. 500 Marszłakowski Tomasz 223/3 2007     Opracowanie na temat wydarzeń w Krakowie.    
Krzemieniec Kirkut w Krzemieńcu. Skłodowski Jan 224/4 2007     Pojawienie się Żydów w Krzemieńcu. Opis cmentarza, nagrobków. 0  
Inne – Mazowsze Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2005, ss. 615 Szczepański Janusz 224/4 2007     Autor zajął się wieloma przejawami obecności Żydów w dziejach nowożytnego Mazowsza. Sytuacja ludnośći żydowskiej, życie gospodarcze, działalność gmin żydowskich, życie religijne i kulturalne, partie żydowskie, stosunki polsko-żydowskie.    
Kraków Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Societas Vistulana, Kraków 2005, ss. 308, ISBN 83-88385-48-8 Samsonowska Krystyna 224/4 2007     Analiza charakteru i rozwoju małopolskich gmin wyznaniowych okresu międzywojennego.    
Kraków Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym. A world before a catastrophe. Krakow's Jews between the wars, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007, ss.175, 155 ilustracji, ISBN 978-83-89273-45-1 Kozińska-Witt Hanna 224/4 2007     Album wydany w związku z otwarciem wystawy: "Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym".    
Warszawa Żydowski Związek Wojskowy w getcie warszawskim – synteza. Wójcicki Maciej 217/1 2006   Iwański Henryk, Wdowiński Dawid Geneza i charakter. Działalność. Wkład bojowy w powstanie w getcie warszawskim. 0 AŻIH.
Międzyrzec Podlaski Żydzi Międzyrzeccy w okresie Drugiej Rzeczpospolitej w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Lublinie. Mańko Sławomir 217/1 2006     Sytuacja ludności żydowskiej w Międzyrzecu. Funkcjonowanie miasta. 0 Archiwum Państwowe w Lublinie.
Tykocin Żródła pisane do dziejów Żydów Tykocińskich w latach 1795-1915. Choińska Małgorzata 218/2 2006     Dokumenty dotyczące historii Żydów Tykocińskich (gdzie się znajdują, opis). 0 AGAD, Archiwum Państwowe w Białymstoku oddział w Łomży, Archiwum w Białymstoku, Archiwum parafialne w Tykocinie, Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tykocinie, Archiwum Diecezjalne w Łomży, Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Treblinka Treblinka – Eldorado Podlasia? Rusiniak Martyna 218/2 2006     Paradoks Treblinki: dla tysięcy Żydów stawało się cmentarzyskiem, a dla innych (okoliczni mieszkańcy i osoby bezpośrednio związane z obozem) miejscem przynoszącym zyski. Artykuł dotyczy czerpania zysków z obozu. 0 Archiwum Państwowe w Siedlcach, AŻIH, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, United States Holocaust Memorial Museum. Poland Documentation Project.
Warszawa Modernizacja czy próba podziału gminy? Batalia o mianowanie postępowego rabina w Warszawie Żebrowski Rafał 218/2 2006   Schorr Mojżesz Mianowanie postępowego rabina w kontekscie sytuacyjnym. 0  
Kielce The Extermination of the Kielce Ghetto – New Study and Aspects Based on Survivors' Testimonies. Bender Sara 218/2 2006     Kielce pod okupacją. Deportacje Żydów: pierwsza, druga i trzecia akcja. 0 Archiwum Państwowe w Kielcach, Holocaust Museum Archives, Washington DC.
Lublin Prostytutki żydowskie w województwie lubelskim w dzwudziestoleciu międzywojennym. Analiza środowiskowa. Rodak Mateusz 219/3 2006     Autor bada zjawisko prostytucji. 4 tabele Archiwum Akt Nowych Ministerswo Opieki Publicznej, Prokuratura Sądu Okręgowego w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Sąd Grodzki w Chełmie, Akta Miasta Chełma.
Kraków Kazimierz Woliński and his Assistance Faundation for Converts at St. Mary's Church in Kraków. Kaźmierczyk Adam 220/4 2006     Tekst dotyczy osoby Kazimierza Wolińskiego i jego fundacji. 0 Archiwum Państwowe w Krakowie.
Gdańsk Conversions of Jews in Gdańsk during the First Half of the 18th Century of the Basis of Selected Source Material. Kościelak Sławomir 220/4 2006     Katolicka aktywność misjonarska wśród Żydów w Polsce. 0 Archiwum Romanum Societatis Iesu.
Stare Szkoty The Issue of Synagogue at Stare Szkoty near Gdańsk of the Year 1701. Situation of Jews in Royal Prussia before the Arrival of the Evangelical Missionaries from Halle. Kościelak Sławomir 220/4 2006     Konflikt o synagogę w Starych Szkotach w XVIIIw. – społeczne i religijne uwarunkowania. 0 Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Diecezjalne we Włocławku.
Poznań Chaim be-cawta. Ha-rowa ha-jehudi szel Poznań be-machacit ha-riszona szel ha-mea ha-szwa esre [tytuł angielski: Living Together. The Jewish Quarter of Poznań in the First Half of the Seventeenth Century], Jeruzalem 2003, The Hebrew Uniwersity Magnes Press, ss. 134 + VIII, 2 mapy, 12 zdjęć. ISBN 965-493-154-0 Teller Adam 213/1 2005     Książka poświęcona jest dzielnicy żydowskiej w Poznaniu w pierwszej połowie XVII w. Rozwój dzielnicy, ludność żydowska, warunki mieszkaniowe, pozycja właścicieli domów. Załącznik źródłowy: spis domów dzielnicy żydowskiej z 1641 roku.    
Otwock Żydowski dom dziecka w Otwocku 1945-1948. Zawada Bartosz 213/1 2005     Powstanie domu dziecka, sytuacja finansowa, życie codzienne, uroczystości, stosunki z Polakami, wychowanie, opieka medyczna, płace, dzieci (przeżycia wojenne i ich dalsze losy). 0 AŻIH, Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej.
Warszawa "Wiadomości" ARG i raporty o zagładzie. Status Archiwum Ringelbluma w getcie szczątkowym Warszawy. Sakowska Ruta 213/1 2005     Tekst dotyczy roli dokumentów, o których mowa w tytule. 2 AŻIH, Żydowski Instytut Naukowy – YIVO w Nowym Jorku.
Warszawa Nowy inwentarz Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma). Epsztein Tadeusz 213/1 2005   Wasser Hersz Tekst dotyczy prac nad nowym inwentarzem, opracowania materiałów, ich podziału, problemów. 0  
Dynów Z dziejów społeczności żydowskiej Dynowa, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów-Dynów 2003, ss.91 Wierzbieniec Wacław 312/1 2005     Syntetyczny zarys dziejów żydowskich mieszkańców Dynowa od XVI w., aż po zagładę podczas II wojny światowej. Dzieje społeczności żydowskiej, męczeństwo i eksterminacja.    
Biała Podlaska Życie społeczno-religijne ludności żydowskiej powiatu bialskiego w latach 1944-1947. Tłomacki Andrzej 214/2 2005     Sytuacja Żydów na terenie powiatu bielskiego. Stosunki polsko-żydowskie. 0 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim.
Warszawa Narbutta 52 (wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej). Rybicki Stanisław 214/2 2005     Wspomnienia autora, który podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem AK, walczył w powstaniu warszawskim. 0  
Warszawa Prowokator. Sieroszewski Władysław 214/2 2005   Pawłowski Jan Marek, Goryński Juliusz i Ludwik Wapomnienia autora, który był szefem Służby Sprawiedliwości najpierw Obszaru Warszawa AK, a podczas Powstania – Warszawskiego Korpusu AK. 0  
Będzin, Sosnowiec, Chrzanów, Dąbrowa Górnicza Sprawozdanie ze zjazdu z okazji dwulecia istnienia Centrali Żydowskich Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska. Namysło Aleksandra 215/3 2005   Merin Mojżesz Centrala Żydowskich Rad Starszych Wschodniego Górnego Śląska jako jedna z form organizacji ludności żydowskiej na ziemiach polskich w czasie okupacji. Powstanie, działalność, struktura. 0 Archiwum Państwowe w Katowicach, AŻIH.
Sokołów Podlaski Getto w Sokołowie Podlaskim. Kopówka Edward 215/3 2005   Miłobędzki Kazimierz, Państwo Pietraszkowie Powstanie getta, traktowanie ludności żydowskiej, sytuacja w getcie, likwidacja getta. Ukrywanie Żydów. 0 AŻIH, Archiwum Państwowe w Siedlcach.
Tarnów Dzieje ludności żydowskiej w Tarnowie. Kwiek Julian 215/3 2005     Sytuacja ludności żydowskiej w Tarnowie. Działalność, organizacje, pomoc społeczna, stosunki polsko-żydowskie, życie religijne. 0 AŻIH, Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Akt Nowych.
Poznań Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, 486 ss. Makowski Krzysztof A. 215/3 2005     Książka przedstawia kolejne fazy narastania piśmiennictwa historycznego poświęconego wielkopolskim Żydom.    
Mława, Kuczbork, Kutno Żydzi w miastach Mazowsza w świetle źródeł pruskich z końca XVIII i początku XIX wieku. Fijałkowski Paweł 215/3 2005     Miejska i wiejska ludność żydowska, aktywność gospodarcza. 12 tabel  
Poznań, Swarzędź Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2000, ss. 335 Michałowska Anna 216/4 2005     Zarys dziejów Żydów w Poznaniu i Swarzędzu, struktura władz gminnych. Istniejące cechy i bractwa oraz ich stosunki z władzami gminy. Kontrola władz nad jej członkami. Konflikty między władzami gminy a jej mieszkańcami. Stosunki między obiema gminami.    
Warszawa Budowa domu akademickiego w Warszawie i jej miejsce w dziejach warszawskiej gminy wyznaniowej. Żebrowski Rafał 216/4 2005     Budowa domu w kontekście historycznym. Konflikty na jego tle. 0  
Warszawa Icchak Schiper w getcie warszawskim. Działalność opiekuńcza. Sakowska Ruta 216/4 2005     Krótki opis losów Icchaka Schipera + Tekst dotyczący działalności opiekuńczej Icchaka Schipera w roli przewodniczącego Komitetu Żydowskiej Samopomocy Społecznej. 0 AŻIH.
Międzyrzec Podlaski Obraz społeczności żydowskiej Międzyrzeca Podlaskiego w świetle protokołu Miejskiej Komisji Sanitarnej. Mańko Sławomir 216/4 2005     Ludność żydowska w Międzyrzecu Podlaskim. Autor zamieszcza protokół, który zawiera takie informacje jak: pełne imię i nazwisko właściciela, rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa oraz dokładny adres. W specjalnej rubryce wymieniono braki oraz uchybienia w treści i wyglądzie szyldów. 0 Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Radzyniu.
Kraków, Lwów, Zamość Żydzi sefardyjscy na ziemiach polskich. Guterman Alexander 209/1 2004     Tekst dotyczy przybycia Żydów na ziemie polskie, ich sytuacji, działalności. 0  
Łęczyca Z dziejów gminy żydowskiej w Łęczycy w latach 1869-1914. Pisarkiewicz Mirosław 209/1 2004   Auerbach Szlama Tekst dotyczy życia gminy żydowskiej w Łęczycy. Znajdują się w nim informacje o ludności miasta, rabinach, synagodze, mykwie, chederach. 0 Archiwum Państwowe w Płocku.
Lubraniec Żydzi w Lubrańcu. Z dzejów Lubrańca, Włocławek 2002, Lega. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Wydawnictwa Naukowego, ss. 127, 40 ilustracji, tabele, 3 załączniki, indeks osobowy, indeks geograficzny, ISBN 83-88115-56-1 Kubiak Władysław 209/1 2004     Obecność Żydów w Lubrańcu od końca XVII w. do czasów współczesnych.   Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Toruniu, AŻIH, Archiwum Państwowe w Łodzi.
Warszawa Tak zwani szmalcownicy na przykładzie Warszawy i okolic (1940-1944). Sosnowska Anita 211/3 2004     Działalność szmalcowników. Metody działania, motywy, karanie. 0 Archiwum Państwowe w Warszawie.
Łódź Świadectwa z getta łódzkiego. Czajka Michał 211/3 2004     Relacje: Jerzego Rolanda, Izaka Rozenberga. 0 AŻIH.
Wałbrzych Żydzi Walbrzyscy po II wojnie światowej. Wieczorek Paweł 211/3 2004     Obecność Żydów w Wałbrzychu. Sytuacja, działalność. 0 Wojewódzkie Archiwa Państwowe we Wrocławiu.
Łódź Żydzi dawnej Łodzi: słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych, t. IV, Łódź: Oficyna Bibliofilów, 2004, ss. 179 Kempa Andrzej, Szukalak Marek 212/4 2004          
Kraków Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kraków 2004, Polska Akademia Umiejętności, ss. 734, 9 stron tabel na wkładkach. Prace Komisji Historii i Kultury Żydów 5 Kulczykowski Mariusz 212/4 2004          
Kraków Homeless in Cracow: A Case Study of Polish Jews and their Relationship to Poland and Pilish Culture. Martin Sean 212/4 2004   Nelken Halina, Vogler Henryk Przedmiotem zainteresowania autora jest nowoczesny, dwudziestowieczny Kraków, który rekonstruuje poprzez szkicowanie działalności odpowiednich instytucji. 0  
Lesek Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, Kraków 2002, Księgarnia Akademicka, ss.185, il. Trzciński Andrzej, Wodziński Marcin 205/5 2003     Praca dotyczy cmentarza w Lesku. Znajdują się w niej informacje dot. stanu badań nad cmentarzem, jego historię oraz ogólną charakterystykę nagrobków.    
Warszawa Polska Szulamis. Dramat żydowski na scenach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Kuligowska-Korzeniewska Anna 205/5 2003 Łódź Arensztejn Andrzej Marek, Goldfaden Abraham Wprowadzanie i wystawianie dramatów żydowskich w teatrach polskich. 0 AGAD.
Warszawa Ze wspomnień więźnia pawiaka i gęsiówki podczas powstania warszawskiego. Anlen Bronisław 205/5 2003     Wspomnienia autora. 0 AŻIH.
Warszawa Mur miał dwie strony. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002, ss. 177, 2 nlb, 8 ilustr. Nlb. Balicka-Kozłowska Helena 205/1 2003     Punktem wyjścia autorki są jej własne wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej dotyczące sytuacji Żydów w okupowanej Warszawie oraz powstania w sierpniu 1944 roku.    
Warszawa , getto ławkowe, , . Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999, Żydowski Instytut Historyczny IN-B ss.191 Natkowska Monika 205/1 2003     Książka ma układ chronologiczny. Autorka poczynając od jesieni 1931 r. opisuje wydarzenia ośmiu lat akademickich, notując kolejne antysemickie wystąpienia studentów Uniwersytetu.    
Płońsk, Płock, Rawa Mazowiecka, Mława, Warszawa, Sochaczew Żydzi na Mazowszu w dobie złotego wieku Rzeczpospolitej. Fijałkowski Paweł 205/1 2003     Osadnictwo ludności żydowskiej w miastach mazowieckich, działalność gospodarcza, stosunki żydowsko-chrześcijańskie. 2 ilustracje, 1 tabela AŻIH, AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego.
Inne – artykuł dotyczy osoby The Regal Way. The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin. Transl. David Louvish. Stanford University Press, Stanford, 2002, ss. XVI, 456, ISBN 0-8047-4468-8 Assaf David 206/2 2003     Studium na temat życia i działalności jednego z najważniejszych XIX-wiecznych cadyków Izraela z Różyna.    
Warszawa Konspiracyjne seminarium Hechaluc-Dror w Warszawie (16 grudnia 1941-26 stycznia 1942) Notatki Icchaka Cukiermana. Sakowska Ruta 206/2 2003   Cukierman Icchak Informacje o organizacji Hechaluc-Dror. Opis seminariów. 0 AŻIH
Brzeżany Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919-1945. Przełożył z angileskiego Grzegorz Godlewski Redlich Shimon 206/2 2003     Autor łączy wątki osobistych wspomnień z dzieciństwa, które spędził w Brzeżanach przed wojną i podczas okupacji, z historią miasta poznaną ze źródeł oraz z realcjami Polaków, Żydów i Ukraińców.    
Żółkiew Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2001 (Prace Komisji Historii i kultury Żydów, t. 4), ss. 293, il. Gąsiorowski Stefan 206/2 2003     Książka przedstawia życie społeczno-gospodarcze i religijne, ze szczególnym uwzględnieniem relacji żydowsko-chrześcijańskich.    
Warszawa Pozostałam na gruzach… (moje przeżycia po likwidacji getta warszawskiego kwiecień-grudzień 1943). Fidelseid Stella 206/2 2003     Wspomnienia autorki. 0  
Gdańsk Mieszczaństwo gdańskie wobec Żydów w XVII-XVIII wieku. Kizik Edmund 207/3 2003     Kształtowanie się polityki gdańskiego mieszczaństwa wobec Żydów. 0 Archiwum Państwowe w Gdańsku.
Treblinka Treblinka. Nigdy więcej, Muzeum walki i męczeństwa w Treblince, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2002, ss.137 Kopówka Edward 207/3 2003     Książka ma układ problemowo-chronologiczny , dzięki któremu prześliedzić można wydarzenia ważne dla obu zlokalizowanych w Treblince obozów. Składa się z dwóch części: "Obóz zagłady w Treblince"- dzieje martyrologii Żydów w obozie oraz "Karny obóz pracy w Treblince"- dzieje obozu.    
Kraków Rachela Fiszel: Żydowska wdowa w średniowiecznym Krakowie. Zaremska Hanna 207/3 2003   Polak Jakub Tekst dotyczy Racheli, wdowy po Mojżeszu Fiszlu. 0  
Kozienice Żydzi a mieszczanie w sandomierskich miastach królewskich w XVIII wieku. Muszyńska Jadwiga 207/3 2003 Radom   Sytuacja Żydów w sandomierskich miastach królewskich. Głównie mowa tu o Kozienicach. 0 AGAD, Archiwum Państwowe w Radomiu.
Lubraniec Lubraniec w XVIII wieku – żydowskie miasteczko i stolica magnackich włości. Dumanowski Jarosław 207/3 2003     Sytuacja Żydów w osiemnastowiecznym Lubrańcu – prywatnym miasteczku szlacheckim. Stosunek do Żydów właścicieli miasta. Działania szlachty i magnaterii wobec Żydów. Stosunki żydowskich mieszkańców miasta z mieszczanami-chrześcijanami i klerem. 0 AGAD.
Kielce Władze o obecności Żydów na terenie Kielecczyzny w okresie od wkroczenia Armii Czerwonej do pogromu kieleckiego. Penkalla Adam 204/4 2003 Częstochowa, Ostrowiec Świętokrzyski   Sytuacja ludności żydowskiej na terenie Kielecczyzny. 0 Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie.
Skała, Wolbrom, Żarnowiec, Pilica, Sławków, Olkusz Cmentarze żydowskie Ziemi Okulskiej, Kraków 1999, Oficyna Cracovia, ss. 228 + 93 zdjęcia + 3 plany, ISBN 83-86957-38-7 Rozmus Dariusz 201/1 2002     Przedstawienie cmentarzy żydowskich Ziemi Okulskiej. Omówienie stanu badań nad cmentarzami żydowskimi w Polsce. Stan zachowania omawianych cmentarzy.    
Kozienice Ludność żydowska w Kozienicach do okresu I wojny światowej. Urynowicz Marcin 201/1 2002   cadyk Szabtaj Hofstein Izrael ben zwany Magidem Opis miasta. Pojawienie się ludności żydowskiej. Liczba ludności chrześcijańskiej i żydowskiej, konflikty. Działalność gospodarcza Żydów, struktura zawodowa. Rozwój chasydyzmu. Losy miasta w czasie I wojny światowej. 0  
Inne – Górny Śląsk Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945-1970. Sosnowiec 2001, Wydawca: Wojciech Jaworski, ss. 160 Jaworski Wojciech 201/1 2002     Problematyka demograficzna, antysemityzm, struktura społeczno-zawodowa, życie gospodarcze, polityczne i społeczne. Zagadnienia religii, oświaty, kultury.    
Warszawa Emanuela Ringelbluma wołanie o pomoc. Kartka z getta warszawskiego do przyjaciela w Nowym Jorku. Borzymińska Zofia 201/1 2002   Ringelblum Emanuel, Szacki Jakub W artykule mowa o kartce wysłanej przez Emanuela Ringelbluma do Jakuba Szackiego 14 czerwca 1941 roku z prośbą o pomoc w postaci paczek żywnościowych. 0 Archiwum Żydowskiego Instytutu Naukowego (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku.
Siedlce Żydzi siedleccy, Siedlce, 2001, Nakładem Autora, ss. 184, il. Kopówka Edward 202/2 2002     Książka przedstawia dzieje siedleckiej społeczności żydowskiej na tle historii miasta, odwołując się do powszechnej historii Żydów.    
Warszawa Wspomnienia z okupowanej Warszawy. Meszorer Józef 202/2 2002 Przybyszewo Rodzina Szaniawskich Wspomnienia autora. 0  
Mława, Radzanów, Duczymin, Dzierzgowo, Naruszewo, Radzymin, Rościszewo, Osadnictwo żydowskie na Mazowszu Północnym i wschodnim w świetle wizytacji kościelnych z lat 1775-1781. Fijałkowski Paweł 202/2 2002     Autor na podstawie przeprowadzonych w latach 1775-1781 wizytacji parafii i sporządzonych protokołów wizytacyjnych odtwarza dzieje Żydów na Mazowszu. 1 ilustracja, 1 tabela  
Warszawa Jakuba Szackiego żywot paradoksalny. Żebrowski Rafał 202/2 2002 Kraków   Biografia Jakuba Szackiego. 0 YIVO Archives, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Żydowskiego Instytutu Naukowego (JIWO) w Wilnie.
Warszawa "Intra muros" – Roman Kramsztyk w getcie warszawskim. Piątkowska Renata 202/2 2002     Biografia Romana Kramsztyka. 0 AŻIH.
Białystok Żydowskie drukarstwo w Białymstoku. Romaniuk Zbigniew 202/2 2002       1 tabela Archiwum Państwowe w Białymstoku, Litewskie Wileńskie Archiwum Historyczne, Centralne Archiwum Historii Białorusi.
Radom Geneza cmentarza żydowskiego w Radomiu. Penkalla Adam 203/3 2002     Przyczyny powstania w 1831 roku cmentarza. 0 Archiwum Państwowe w Radomiu, AGAD.
Kisielice Wydarzenia "Nocy kryształowej" i ich reperkusje na przykładzie miasteczka Freystadt (Kisielice). Spigarska Agnieszka 203/3 2002   Reschke Herbert, Wolf Ernst, Schiller Robert, Grindel Karl, Żyd Engel Próba odtworzenia listopadowego pogromu w Kisielicach na podstawie dokumentów z procesu sądowego. 0 Archiwum Państwowe w Gdańsku.
Brodnica Żeton synagogalny w brodnickich zbiorach muzealnych. Chmielecki Czesław 203/3 2002     Omówienie żetonu. 2  
Kielce Bestialstwo z urzędu. Organizacja hitlerowskich akcji deportacyjnych w ramach "operacji reinhard" na przykładzie likwidacji kieleckiego getta. Młynarczyk Jacek Andrzej 203/3 2002     Opis przebiegu kieleckiej deportacji jako przykład ogólnie stosowanych metod i środków podczas akcji wysiedleniowych. 0 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklarung der nationalsozialiatischen Verbrechen; obecnie oddział niemieckiego Archiwum Federalnego – Bundesarchiv-AuBenstelle, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatrura w Kilecach, AŻIH.
Siedlce Trzy kolory mojego życia, Żydowski Instytut Historyczny IN-B, Warszawa 2000, ss. 248 Dunwill William (Duniłłowicz Witold) 203/3 2002     Dzieje społeczności siedleckiej w latach 1921-1942.    
Szczeglacin, Bartków Nowy Obozy pracy przymusowej w Szczeglacinie i Bartkowie Nowym k. Siedlec. Kopówka Edward 204/4 2002     Cel powstania obozów, sytuacja w obozach, likwidacja. 0 Archiwum Państwowe w Siedlcach, AŻIH, Instytut Pamięci Narodowej.
Inne – artykuł dotyczy osoby Baal Szem Tow. Próba nowego spojrzenia. Doktór Jan 204/4 2002     Opis życia i działalności rzekomego założyciela chasydyzmu Izraela ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem. 0  
Inne – artykuł dotyczy osoby Ludwik Zamenhof – kosmopolita swojego narodu. Żelazny Walter 204/4 2002 Białystok   Zamenhof jako myśliciel epoki, lingwista. Jego korzenie i idee, które głosił. 0  
Warszawa Z kroniki rodzinnej. Balicka-Kozłowska Helena 197/1 2001 Łódź Rodziny Balickich, Gruszczyńskich, Cohnów, Heryngów i Heilperów Artykuł dotyczy związku wymienionych rodzin. 0  
Warszawa Stulecie Filharmonii w Warszawie. Fuks Marian 197/1 2001   Grossman Ludwik, Minchheimer Adam, Sonnenfeld Adolf, Birnbaum Zdzisław, Fitelberg Grzegorz Aktywność Żydów w życiu muzycznym Warszawy(w Filharmonii warszawskiej) 0  
Kraków Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000, ss. 269 Cichopek Anna 198/2 2001     Opracowanie na temat pogromu.    
Inne – Pomorze Gdańskie Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950), Wydawnictwo 44, Gdańsk 2000, ss. 212 Berendt Grzegorz 198/2 2001     Monografia na temat powojennych dziejów Żydów na Pomorzu Gdańskim.    
Warszawa Warszawscy Frankiści. Doktór Jan 198/2 2001   Franek Jakub Historia i losy frankizmu. 0  
Mazowsze Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.). Fijałkowski Paweł 198/2 2001 Płock, Kalisz, Warszawa   Opis skupisk żydowskich: powstanie i rozwój, organizacja wewnętrzna, działalność gospodarcza, warunki życia, stosunki żydowsko-chrześcijańskie. 4 ilustracje, 1 tabela AGAD.
Zamość Biblioteki żydowskie w Zamościu. Urban Robert 198/2 2001     Powstanie i działalność żydowskich bibliotek w Zamościu w okresie międzywojennym. 0 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Archiwum Państwowe w Zamościu.
Płock Chaim Rogozik i jego Płock. Gumprecht Eligiusz 199/3 2001     Artykuł dotyczy działalności Chaima Rogozika na terenie Płocka. 0 Archiwum Państwowe w Płocku, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy.
Warszawa Sprawa Rabiego Icchaka Meira Altera w 1859 r. Borzymińska Zofia 199/3 2001   Morgenstern Menachem Mendel z Kocka Artykuł dotyczy działalności Icchaka Meira Altera. Ukazuje konflikty wewnątrz społeczności chasydów. 0 AGAD.
Ostróg Podział kahału ostrogskiego w pierwszej połowie XVIII wieku. Kaźmierczyk Adam 200/4 2001   Sanguszko Paweł Karol, Jabłonowski Stanisław Wincenty Tło i przebieg konfliktu, który doprowadził do podziału kahału w Ostrogu na Wołyniu. 0 Archiwum Państwowe w Krakowie.
Inne – Zagłębie Dąbrowskie Ruch oporu Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim pod okupacją hitlerowską. Nirensztain Albert 200/4 2001 Będzin, Sosnowiec, Warszawa, Zawiercie Anielewicz Mordechaj, Katz Fela, Brandys Aron Opis losów ludności żydowskiej i ruchu oporu. 0 AŻIH.
Pińsk Pinskije jewrei 1939-1944 gg., Briestskij Gosudarstwiennyj Uniwersitiet, Briest 1997, ss. 311, 1 nlb Siemienowicz Rozenblat Jewgienij, Eduardowna Jelenskaja Irina 200/4 2001     Okres władzy radzieckiej na terenie Pińska, okres okupacji niemieckiej. Opis warunków życia w getcie, jego likwidacja. Stosunek chrześcijańskiego otoczenia do Żydów.    
Sławatycze Słowatycze, domu mój… O życiu i zagładzie Żydów w Słowatyczach. Losy autora, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, ss. 131 Grynberg Michał 200/4 2001     Doświadczenia i wspomnienia autora dotyczące dziejów swego rodzinnego miasteczka. W książce znajdują się inf. dot. życia miasteczek żydowskich. Książka zawiera liczne fotografie, reprodukcje dokumentów z własnych zbiorów i indeks nazwisk.    
Inne -województwo łęczyckie i rawskie Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIIIw., Żydowski Instytut Historyczny IN – B, Warszawa, 1999, ss. 166, ISBN 83-85888-12-8 Fijałkowski Paweł 200/4 2001     Opis stanu badań, źródła wykorzystane przy pisaniu pracy. Rys geograficzno-historyczny badanego obszaru. Początki ośrodków miejskich, z którymi związane było osadnictwo żydowskie na tym terenie. Omówienie dziejów Żydów w obu województwach.    
Inne – cała Polska Zachowane synagogi i domy modlitewne w Polsce. Katalog, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny INB, 1996. – ss. 163, mapa, il. Bergman Eleonora, Jagielski Jan 193/1 2000          
Kraków Wydarzenia antyżydowskie 11 sierpnia 1945 r. w Krakowie. Dokumenty. Kwiek Julian 193/1 2000     Artykuł zawiera dokumenty dotyczące zajść antyżydowskich w Krakowie. 0  
Inne – artykuł dotyczy osoby Rabin Majer Szapira (1887-1933) Założyciel uczelni Jesziwot Chachmei Lublin. Zielińska Nina, Zieliński Konrad 193/1 2000 Tarnopol, Gliniany, Mordechaj ha-Kohen Szwadron Szalom Szkic biograficzny Majera Szapira. 0 Archiwum Państwowe w Lublinie.
Łańcut Łańcut. Studia i szkice z dziejów miasta, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej , ss. 414, nlb 6. Bonusiak Włodzimierz (red.) 193/1 2000          
Warszawa Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. I). Szarota Tomasz 193/1 2000   Szukalski Stanisław, Cybichowski Stefan, ks. Trzeciak Stanisław Wystąpienia antyżydowskie. Zajścia wielkanocne – marzec 1940, przebieg wypadków. Organizatorzy i uczestnicy zajść. 0  
Ostróg Tumult w Ostrogu w roku 1726. Kaźmierczyk Adam 194/2 2000   Halembek Stefan, Sanguszko Paweł Prześladowanie ludności żydowskiej. Opis tumultu z 31 lipca 1726 r. 0 Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Archiwum Państwowe w Krakowie.
Krotoszyn Porządek Synagodze Krotoskiej dany (1728). Michałowska Anna 194/2 2000     Opis miasta, opis gminy. "Porządek"- opracowanie, czego dotyczy. 0 Central Archives for the History of the Jewish People w Jerozolimie
Łódź Nowe materiały do dziejów synagogi staromiejskiej w Łodzi. Stefański Krzysztof 194/2 2000     Opis synagogi na podstawie nowych materiałów. 6 Archiwum Miejskie w Łodzi, Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska, AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe.
Warszawa Ekscesy antyżydowskie w okupowanej Warszawie (cz. II). Szarota Tomasz 194/2 2000 Kraków Piasecki Bolesław, Świetlicki Andrzej, Huberband Szymon Organizatorzy i uczestnicy zajść. Zachowanie i postawy. 0 Archiwum Yad Vashem.
Kalisz Żydzi kaliscy do końca XIV wieku. Kucharski Gerard 195/3 2000 Wrocław   Dowody świadczące o istnieniu gminy żydowskiej w Kaliszu. Opis gminy. Stosunki z kaliską ludnością chrześcijańską. 0 Archiwum Państwowe w Poznaniu.
Inne -Lubelszczyzna Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1999, ss.392 Zieliński Konrad 195/3 2000     Rozmieszczenie ludności, struktura zawodowa, organizacje. Przemiany życia społ.. Żydowskie gminy wyznaniowe. Funkcjonowanie szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Rozwój bibliotekarstwa, upowszechnianie książki i prasy. Rozwój teatru żydowskiego.    
Inne- artkuł dotyczy osoby Mesjańskie widzenie Beszta (Przyczynek do dyskusji na temat stosunku Baal Szem Towa do sabbataizmu). Doktór Jan 196/4 2000     Powiązania Baal Szem Towa z sabbataizmem. 0  
Oświęcim Konflikt na oświęcimskim żwirowisku w świetle prasy zagranicznej. Ryzner Janusz 196/4 2000     Opis konfliktu dotyczącego niekontrolowanego stawiania krzyży na oświęcimskim żwirowisku. Analiza sposobu przedstawienia konfliktu na żwirowisku przez codzienną prasę zagraniczną w okresie od 27 lipca 1998 do 29 maja 1999. 0  
Mińsk Mazowiecki Pogrom w Mińsku Mazowieckim (czerwiec 1936r.). Laskowska-Gielo Justyna 196/4 2000 Warszawa Chaskielewicz Judek Lejb Pogrom na tle sytuacji Żydów w Mińsku Mazowieckim. 0 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Urząd Wojewódzki Warszawski.
Warszawa Pamiętnik. Ney Arthur 189/1 1999     Artykuł znajduje się w części nazwanej "Świadectwa życia". Autor opisuje swoje wspomnienia. W getcie warszawskim był jednym z dzieci-szmuglerów, utrzymywał rodzinę. Podczas wybuchu powstania w getcie był poza jego murami, miał zamkniętą drogę i to pozwoliło mu przeżyć. 0  
Tykocin Pinkas kahału tykocińskiego 1621-1806. Postanowienia i zarządzenia skopiowane przez Izraela Halperina z oryginalnej księgi zniszczonej podczas holokaustu, T.2, Jerozolima 1999. Nadav Mordechaj [Kacykowicz Markiel] 189/1 1999          
Warszawa Geneza biblioteki wielkiej synagogi na Tłomackiem. Żebrowski Rafał 189/1 1999   Neufeld Daniel, Nelken Maurycy, Kirszrot Jakub, Cylkow Izaak, Cohn Adolf Jakub Powstanie biblioteki, organizacja księgozbioru, dalsze losy. 0  
Boćki Pinkas gminy żydowskiej w Boćkach. Michałowska Anna 190/2 1999     Liczba ludności żydowskiej w Boćkach, działalność. Opis pinkasu, jego stan, zawartość. 0 AGAD.
Zawiercie (Kromołów), Żarki Żydowskie Gminy Wyznaniowe w Zawierciu (Kromołowie) i Żarkach. Rosińska Dorota 190/2 1999 Mrzygłód, Poręba Mrzygłodzka, Koziegłowy, Siewierz, Myszków, Landau Mendel Chaim, Szwarcberg Symcha Hersz Opis żydowskich gmin wyznaniowych: wielkość, sytuacja ludności. 0 Archiwum Komisji Historycznej, Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Państwowe w Katowicach.
Inne – miasta województwa sandomierskiego i lubelskiego Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Studium osadnicze.Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoy Pedagogicznej w Kilecach pod red. Wiesława Cabana, Kielce 1998, s. 320 Muszyńska Jadwiga 190/2 1999          
Hrubieszów Szkolnictwo żydowskie w Hrubieszowie w latach 1864-1914. Nowak Jolanta 190/2 1999 Chełm Gersztejn Chawa Żydowskie szkolnictwo na terenie Hrubieszowa. Wykaz chederów, prywatne żydowskie szkoły. Program nauczania. 0 Archiwum Państwowe w Lublinie.
Kielce Opinie o wystąpieniach antyżydowskich w Kilecach w dniach 11 i 12 listopada 1918 roku. Pelkalla Adam 191/3 1999   Występowali: Bukowiński Gustaw, Frycz Stanisław, Hassenbein Natan, Paradistal Salomon, Lewi Herman, Skórecki Józef Wystąpienia antyżydowskie w Kielcach: kiedy miały miejsce, dlaczego się pojawiły, ich rezultat. Artykuł oparty na archiwaliach powstałych podczas posiedzeń kieleckiej Rady Miejskiej. 0 Archiwum Państwowe w Kielcach.
Częstochowa Cmentarz żydowski w Częstochowie; [1998]: ss.XVII, 195: wyd. Ziomkowstwo częstochowskie w Izraelu Yaari-Wald Benjamin (oprac. i wyd.) 191/3 1999          
Tomaszów Mazowiecki Cmentarz żydowski w Tomaszowie Mazowieckim: [Jerozolima 1995]; XLIX, 127; wyd. Związek Tomaszowian w Izraelu Yaari-Wald Benjamin (oprac. i wyd.) 191/3 1999          
Działoszyce Z dziejów przedsiębiorczości żydowskiej w Małopolsce: Eliasz Moszkowski i jego kariera. Kozłowska Teresa 191/3 1999 Skalbmierz Moszkowski Eliasz Życie i działalność finansowa Eliasza Moszkowskiego. 2 tabele Akta Dyrekcji Ubezpieczeń.
Kraków Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874. Kozińska-Witt Hanna 194/4 1999   Rapapport Dawid, Schreiber Simon, Gumplowicz Abraham, Gumplowicz Ludwik Historia Templu, program i geneza, polonizacja. 0  
Inne – miasta województwa krakowskiego Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998, ss. 223 Kwiek Julian 192/4 1999          
Olkusz, Częstochowa, Kielce, Odrzywól Konflikty polsko-żydowskie w województwie kieleckim w latach 1935-1936. Markowski Mieczysław Bolesław, Gapys Jerzy 192/4 1999     Opis konfliktów polsko-żydowskich. Autor posłużył się licznymi dokumentami archiwalnymi, które są źródłem wiedzy o narastających konfliktach, przyczynach ich wybuchu i ich złożoności. 0 Centralne Archiwum Wojskowe, Archiwum Państwowe w Kielcach.
Jelenia Góra Moja polska dekada. Grozinger Elwira Urszula 185-186(1/2) 1998     Artykuł znajduje się w części nazwanej "Świadectwa życia". Autorka opisuje swoje wspomnienia – wspomnienia powojennego dziecka. 0  
Chrzanów Żydzi w Chrzanowie 1918-1939. Małecka Barbara 187/3 1998 Kraków, Jaworzno, Ciężkowice, Szczakowa   Liczba ludności Żydowskiej w Chrzanowie, handel, przemysł, stowarzyszenia, organizacje, polityka, życie kulturalne. 0 Archiwum Państwowe w Krakowie.
Kozienice, Radom, Gniewoszów Gminy Żydowskie w Północnej Małopolsce w XVIII wieku (na przykładzie Kozienic, Radomia i Gniewoszowa). Muszyńska Jadwiga 187/3 1998   Husarzewski Ignacy, Józefowicz Ozyja (Ozya, Oszyjasz), Józefowicz Salomon (Szlama) Gminy żydowskie: liczba, wielkość. Sytuacja Żydów w gminach. Kontakty między ludnością chrześcijańską a żydowską. 0 Archiwum Państwowe Radom, Archiwum Kameralne i Archiwum Skarbu Koronnego w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
Ostrołęka Losy Żydów Ostrołęckich w czasie II wojny światowej. Gołota Janusz 187/3 1998 Czerwin, Gaworów, Kadzidło, Myszyniec,   Losy Żydów (ucieczka po wybuchu wojny, pierwsze dni pod okupacją, wypędzenie Żydów z Ostrołęki, dalsze losy). 0 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (dalej AŻIH), Kronika parafii Gaworowo, Archiwum parafialne w Gaworowie, Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Yad Vashem.
Łódź Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi – powstanie i główne kieunki działalności. Olejnik Leszek 187/3 1998 Piotrków Trybunalski, Kalisz, Helenówek,   Powstanie WKŻ, początki działalności. Lokalne Komitety Żydowskie podległe WKŻ w Łodzi, główne kierunki działalności. 0 Archiwum Państwowe w Łodzi, AŻIH w Warszawie, Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sochaczew, Łęczyca, Gąbin, Gostynin, Biała, Iłów Lokalizacja obiektów użyteczności gminnej w zespołach miejskich pogranicza Wielkopolsko-Mazowieckiego w XVI-XVIII w. Fijałkowski Paweł 187/3 1998     Opis lokalizacji siedzib ludności żydowskiej i obiektów użyteczności gminnej w miastach pogranicza Wielkopolski i Mazowsza (obszar województw łęczyckiego i rawskiego) głównie na podstawie ich planów. 6 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego.
Chęcin Wątki żydowskie w książce "Chęciny – studia z dziejów miasta XVI-XX wieku", pod red. Stanisława Wiecha, Kielce 1997, s. 193 Wiech Stanisław (red.) 187/3 1998          
Warszawa Język, pamięć i rewolucyjna awangarda. Kształtowanie historii powstania w getcie warszawskim w latach 1944-1950. Shore Marci 188/4 1998   Berman Adolf, Hacair Haszomer, Cukierman Icchak, Zachariasz Szymon Stosunki między lewicowymi syjonistami i komunistami w okresie powojennym. 0 AŻIH.
Łomazy Społeczność żydowska w Łomazach – przyczynek do dziejów. Szudejko Romuald 188/4 1998 Biała Podlaska Wajnsztajn Icek Życie społeczności żydowskiej w Łomazach. 0 AGAD, Dokumenty Moskowskogo Archiwa Ministerstwa Iusticii, Inwentarz Parafii Rzymskokatolickiej Łomazy, Urząd Stanu Cywilnego gminy Łomazy, Księgi Główne Szkoły Powszechnej w Łomazach, Archiwum Państwowe w Lublinie.
Białystok, Tykocin, Knyszyn, Brańsk, Krynki, Boćki, Jewish Bialystok and Surroundings in Eastern Poland. A guide for Yesterday and Today. The Ipswich Press: Ipswich (Massachusetts) 1998, 148, 77 ilustracji, 25 map Wiśniewski Tomasz 190/2 1998          
Łódź Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 270 Puś Wiesław 190/2 1998          
Jędrzejów Żydzi Jędrzejowa 1862-1914 (cz.II) Wiech Stanisław 181/ 1/97 1997 Kielce, Bodzentyń, Miechów Josek Chmielnicki, Zelik Sercarz, Izrael Hersztajn, M. Werthajm, Meir Ahronson, Mosze Lejb Horowitz, Enzel Horowitz (mieszkańcy Jędrzejewa wyznania mojżeszowego) Udział Żydów jędrzejowskich w życiu gospodarczym miasteczka, struktura wyznaniowa sklepikarzy w 1881r, właściciele zakładów przemysłowych.    
Kielce Bibliografia do tematu: „Pogrom Żydów w Kielcach” 4.VII.1946 r. Korzeniowski Józef 180/ 4/96 1996     Bibliografia opracowana na podstawie gazet codziennych i czasopism żydowskich ukazujących się w Polsce w latach 1946-1950.    
Kielce Kielce – July 4, 1946, Background, Context and Events. The Polish Educational Foundation in North America, Toronto and Chicago 1996. Aleksiun-Mądrzak Natalia 180/ 4/96 1996     Recenzja książki z artykułami różnych autorów poświęconych pogromowi kieleckiemu.    
Rzeszów Sprawozdanie komisji rządowej w sprawie rozruchów antyżydowskich na Rzeszowszczyźnie wiosną 1919 r. Tomaszewski Jerzy 180/ 4/96 1996 Skała, Piereczkówka, Strzyżów, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Mielec, Godowa, Frysztak, Czudec, Niebylec, Borowa, Radomyśl, Baranów, Sokołów, Kraków, Raniżów, Wola Raniżowska, Ropczyce, Krosno, Pilzno, Przeworsk, Brzesk, Tarnów.   Dokumenty zgromadzone przez komisję rządową dotyczące przebiegu zajść antyżydowskich na Rzeszowszczyźnie: Wypadki przed majem 1919 r.; rozruchy majowe, charakterystyka; środki zaradcze; przyczyny rozruchów; wnioski komisyjne.    
Radom Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa 1996, str.235. Wyd. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Kisiel H.) Penkalla Adam 180/ 4/96 1996     Recenzja przewodnika z uwzględnieniem akt dotyczących ludności żydowskiej.    
Warszawa Wspomnienie. Gutman Israel 180/ 4/96 1996 Majdanek, Oświęcim Abraham Gepner (prezes Centrali Zwiazków Kupców w Polsce) Wspomnienia przedwojenne, wojenne i powojenne Israela Gutmana. Uwzględnia w nich swój życiorys, opisuje miejsca zamieszkania, relacje między Polakami, a Żydami w Warszawie, organizacje młodzieżową „Haszomer Hacair”, swoją sytuację w Oświęcimiu oraz po wyzwoleniu.    
Kielce Zajścia w Kielcach. Gerstman Ida 180/ 4/96 1996     Relacja Idy Gerstman na temat pogromu Żydów z dnia 4 lipca 1946 roku w Kielcach.    
Kielce Wypis z moich wspomnień. Pogrom. Piątek Brunon 180/ 4/96 1996 Kielce-Herbce (dworzec kolejowy)   Wspomnienia autora dotyczące jednego zajścia w lecie 1946 roku w Kielcach.    
Lwów Prasa żydowska we Lwowie 1918-1939. Łętocha Barbara 179/ 3/96 1996     Artykuł dotyczy publikacji żydowskich wydawanych we Lwowie. Wykaz żydowskich gazet i czasopism wydawanych we Lwowie 1918-1939.    
Poznań, Kalisz, Łęczyca, Sieradz, Rawicz, Sochaczew, Chocz, Wolsztyn Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni wieków. Michałowska Anna 179/ 3/96 1996     Książka stanowi zbiór 13 artykułów obejmujących okres od początku epoki nowożytnej do II wojny światowej. Zagadnienia: gospodarka, demografia, polityka wobec ludności żydowskiej, stosunki z ludnością nieżydowską, życie codzienne i obyczajowość.    
Jędrzejów Osadnictwo Żydów w Jędrzejowie do 1914 roku, cz.1. Wiech Stanisław 179/ 3/96 1996     Artykuł dotyczy osadnictwa Żydów w Jędrzejowie z uwzględnieniem rozwoju miasta, praw mieszkańców, reform obywatelskich, finansów.    
Radom Stosunko polsko-żydowskie w Radomiu (kwiecień 1945-luty 1946). Penkalla Adam 175-178/ 3/95-2/96 1996     Artykuł i czternaście dokumentów traktujących o stosunkach polsko-żydowskich w Radomiu.    
Ziemia zawkrzeńska Mława, Radzanów, Szreńsk, Kuczbork, Kłodawa, Rawa Mazowiecka, Boguszyn, Chamsk, Poniatowo, Dąbrowa, Krzywanice, Lipowiec, Lubowidz, Malużyn, Niedzborz, Sarnowo, Stupsk, Strzegowo, Szydłowo, Wyszyny, Zgliczyn, Zielona, Żmijewo, Żurominek Żydzi na ziemi zawkrzeńskiej do 1795 roku Fijałkowski Paweł 175-178/ 3/95-2/96 1996 Ziemia zawkrzeńska Mława, Radzanów, Szreńsk, Kuczbork   Artykuł przedstawia miejsca obecności Żydów na ziemi zawkrzeńskiej. Odtworzona mapa osiedli żydowskich około 1775 roku na ziemi zawkrzeńskiej.    
Radom Żydzi na terenie guberni radomskiej (Penkalla Adam) Caban Wiesław 172-174/ 4/94-2/95 1995     Recenzja publikacji dotyczącej Żydów na terenie gubierni radomskiej. Rozważania nad stanem liczbowym ludności żydowskiej, terytorialnym rozmieszczeniem Źydów, strukturą zawodową i społeczną, zamożnością Żydów, problematyką integracji społeczno-kulturalnej.    
Wałbrzych, Bielawa, Głuszyca, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Ludwikowice, Mieroszów, Pieszyce, Szczawno-Zdrój, Jelenia Góra, Kłodzko, Swidnica, Legnica, Wrocław. Początki osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (maj 1945-styczeń 1946). Szaynok Bożena 172-174/ 4/94-2/95 1995     Koncepcje osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, rozmieszczenie ludności, działalność.    
Warszawa, Kraków, Chrzanów, Nowa Góra, Trzebinia, Nowogród Wołyński, Czernihów, Mglin, Suraż, Nieżyn, Starodub, Głuchów, Wilno, Żytomierz, Kutno, Leszno, Kijów, Kiejdany, Mińsk, Pawołoczy, Sudyłków, Mikołajków (Podole), Kalin (gubernia kijowska), Łuck, Lublin, Kobylin, Kórnik, Gniezno, Pniew, Płock, Grodno, Poznań. Cechy żydowskie na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1795-1850. Horn Maurycy 172-174/ 4/94-2/95 1995 Ziemie polskie, litewskie, białoruskie, ukraińskie   Artykuł dotyczy przyczyn i okoliczności powstania żydowskich bractw rzemieślniczych orz ich działalnością i rozwojem terytorialnych w dawnej Rzeczypospolitej w latach 1613-1795.    
Wrocław, Kraków, Katowice, Szczecin, Łódź Materiały dotyczące historii Żydów w Polsce w latach 1945-1950 w archiwach wojewódzkich. Aleksiun – Mądrzak Natalia 169-171/1-3 1994 Wrocław, Kraków, Katowice, Szczecin, Łódź   Kwerenda objęła pięć archiwów państwowych i dotyczy materiałów z lat 1945-50.    
Radom Akta personalne rabinów guberni radomskiej z lat 1867-1914. Pelkalla Adam 169-171/1-3 1994     Zebranie dokumentów i materiałów dotyczących rabinów gubierni radomskiej na przestrzeni lat.    
Białystok, Bielawa, Bolków, Bystrzyca, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Chojnów, Dzierżoniów, Frydland, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Katowice, Kłodzko, Lubawa Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Nowa Ruda, Pietrolesie (Pierzyce), Strzegom, Szczecin, Świdnica, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zakopane, Zagórze, Żary, Ząbkowice, Żelechowo, Ziembice, Złotoryja. Szkoły Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944-1949. Datner Helena 169-171/1-3 1994     Rozwój organizacyjny CKŻP, stan szkolnictwa, program nauczania, szkolnictwo hebrajskie.    
Łódź Warszawa Los pracowników żydowskich w Łodzi i w Warszawie w latach 1938-1943. Nota biograficzna. Rogoziński Szymon 169-171/1-3 1994     Notatka sporządzona w 1940 r dotycząca losu prawników.    
Białystok Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewizjonistyczna „Arnonia” w Białymstoku (1934-39). Leszczyński Anatol 169-171/1-3 1994     Opis działalności organizacji, źródła dochodów, historia.    
Kielce Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim (1918-1939). Kaczmarkiewicz Maria 169-171/1-3 1994   Opis, wykaz stowarzyszeń żydowskich, stan liczbowy, charakter i cel działalności. Specjalna tabela z chronologicznym wykazem stowarzyszeń żydowskich woj. kieleckiego w latach 1918-39.    
Łódź Budownictwo synagogalne Łodzi. Stefański Krzysztof 169-171/1-3 1994   Gustaw Landau – Gutenteger, Artykuł dotyczy budownictwa synagogalnego w Łodzi z uwzględnieniem zasad budowy, projektów, zbiorów ikonograficznych.    
Wrocław, Dzierżoniów, Wałbrzych – Dolny Śląsk Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (Bronsztejn Szyja). Tomaszewski Jerzy 167-8/3-4 1993     Opis książki. Autor zajmuję się jedynie niektórymi działami i problemami życia Żydów na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Są to: zagadnienia demograficzne, struktura społeczna i zawodowa, oświata i opieka zdrowotna, życie kulturalne i sport.    
Radom Unikatowe archiwalia do dziejów radomskich Żydów po II wojnie światowej. Penkalla Adam 167-8/3-4 1993     Wnikliwy opis unikatowych archiwalii zespołu „Okręgowy Komitet Żydowski w Radomiu”, z AP w Radomiu. 1945-1960.    
Lublin Zajścia antyżydowskie w 1881 i w 1882 r. na Lubelszczyźnie w ujęciu władz guberialnych. Bałabuch Henryk 167-8/3-4 1993 Czartowiec, Stojeszyn, Łabuńki, Tyszowiec, Krzeszów (pow.biłgorajski), Wieniawa, Szczebrzeszyn, Złojec   Opis zajść antyżydowskich w 1881 i w 1882 roku na bazie materiałów z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, z zespołu Kancelarii Gubernatora Lubelskiego.    
Warszawa, Siedlce, Wilno, Będzin, Łódź, Wołożyn, Kraków, Lwów, Brześć n.B., Białystok, Suwałki Żydowskie ugrupowania i stronnictwa Polityczne w Polsce (II półrocze 1925). Penkalla Adam 165-6/1-2 1993     Materiały dotyczące żydowskich ugrupowań i stronnictw wydrukowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako „tylko do użytku wewnętrznego” w 1925 roku. Wykaz ugrupowań, z opisem partii, jej programem, wymienieniem członków.    
Warszawa Sanatorium Towarzystwa Opieki nad Biednymi Gruźliczo Chorymi Żydami „Marpe” (1907-1924-1942). Zabłotniak Ryszard 165-6/1-2 1993 Otwock dr Marcus Finkielkraut, dr Karol Spielman, dr. Władysław Przygoda, Abram Grytzman (zarząd) Warszawskie Towarzystwo Opieki „Marpe” – opis działalności, jej zakres, działalność lecznicza.    
Gdynia Sytuacja ludności żydowskiej w Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej. Berendt Grzegorz 165-6/1-2 1993     Artykuł dotyczy sytuacji ludności żydowskiej w Gdyni, w okresie II Rzeczypospolitej.    
Cieszyn, Bielsko Skoczów, Ustroń, Woźniki, Mikołów, Żory, Tychy, Bieruń Stary, Rybnik, Dziedzice, Katowice, Królewska Huta, Lubliniec, Mysłowice, Pszczyna, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Żydowskie gminy wyznaniowe w województwie Śląskim (1822-1939). Jaworski Wojciech 165-6/1-2 1993     Gminy żydowskie w województwie śląskim. Wyszczególnienie dat powstania, członków gminy, informacje o rozwoju gmin, związkach, strukturze poszczególnych gmin.    
Kraków Żydzi krakowscy i ich gmina na przełomie XIX i XX wieku. Żbikowski Andrzej 165-6/1-2 1993     Geneza rozwoju gminy żydowskiej w Krakowie w latach 1869-1919 na podstawie materiałów Archiwum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej znajdujących się w ŻIHu.    
Suwałki Ludność żydowska w Suwałkach w I połowie XIX wieku. Matusiewicz Andrzej 165-6/1-2 1993 Augustów, Bakałarzewo, Berźniki, Filipów, Jeleniowo, Krasnopol, Przerośl, Puńsk, Raczki, Sejny, Szczebra, Wiżajny, Augustów   Gmina żydowska w Suwałkach w 1. połowie XIX w. Dane statystyczne, struktury zawodowe, właściciele fabryk i zakładów, stan oświaty wśród mieszkańców z uwzględnieniem mieszkańców o innych narodowościach w Suwałkach.    
Piątek k. Łęczycy Sto lat z dziejów gminy żydowskiej w Piątku 1765-1865. Fijałkowski Paweł 165-6/1-2 1993 Łęczyca   Ludność żydowska w Piątku koło Łęczycy. Geneza osiedlenia się i rozwoju gminy. Relacje polsko-żydowskie. Dane dotyczące ludności wyznania mojżeszowego. Mapa z zaznaczonymi obiektami.    
Żółkiew k. Lwowa Żydzi w Żółkwi i ich kontakty z tamtejszymi Dominikanami w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Gąsiorowski Stefan 165-6/1-2 1993 Lwów   Historia osiedlenia się Żydów w miejscowości z uwzględnieniem stosunków z dominikanami.    
Warszawa Organizacja i działalność gminy. Szacki Jakub 165-6/1-2 1993   Mosze Ben Eliezer Lipman Fajnkind (prezes zarządu), Pinchas Lothe, Jeszaja Prywes, Meir Junghertz, Maurycy Braunman, Jakub Rotwand, Mosze Forel, Lesser Levy, Herman Majer, Mosze Endelman, dr Ludwik Natanson , Matias Bersohn, Samuel Portner, Józef Poznański, Jakub Loewenberg, Hilary Nussbaum. Studia nad działalnością i organizacją gminy w Warszawie z podziałem na etapy czasowe od 1863 do 1896 roku.    
Warszawa Eksterminacja Żydów w latach 1941-1943. cz.2. Tyszkowa Maria 164/4 1992 Koło, Dąbie, Łódź, Chełmno, Bełżec   Dokumenty i materiały: Relacja z getta warszawskiego sporządzona przez niezidentyfikowanego autora./ Warunki materialne bytu Żydów./ Likwidacja Żydów w Warszawie./    
Otwock, Zamość, Białystok Szpitale żydowskie we wschodnich regionach Polski międzywojennej. Zabłotniak Ryszard 162-163/2-3 1992 Otwock, Zamość, Białystok        
Kraków O żydowskich antykwariuszach księgarskich w Krakowie. Loew Ryszard 162-163/2-3 1992   Lejb Taffet (antykwariusz), Mojżesz Mann, Juda Taffet, Izrael Taffet, Salomon Taffet, Szaja Taffet, Lejb Igel, Litman i Leon Raucher, Feiwl Hirsz Wetstein, Izaak Mendel Himmelblau, Fabian Bernard Himmelblau, Leon Frommer Relacje o żydowskich antykwariuszach w Krakowie.    
Poznań, Kalisz, Gniezno, Konin, Pyzdry, Koło, Koźmin, Oborniki, Stawiszyn, Szamotuły Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim w XVI i XVII wieku. Guldon Zenon, Wijaczka Jacek 162-163/2-3 1992 Grodzisk, Kleczew, Kliszkowo, Kamionna, Kcynia, Kobylin, Kórnik, Krotoszyn, Książ, Leszno, Łabiszyn, Łobżenica, Międzychód, Międzyrzecz, Miłosław, Nakło, Nowe Miasto, Opalenica, Osieczna, Pstroróg, Piła, Pniewy, Pobiedziska, Pyzdry, Raszków, Rogoźno, Sępólno Krajeńskie, Sierakow, Skoki, Skwierzynd, Stanisławowo, Stawiszyn, Swarzędz, Śrem, Tuczno, Wałcz, Wieleń, Więcbork, Wolsztyn, Wronki, Września, Wschowa, Wysoka, Złotów, Żerków, Żerniki   Studia nad osadnictwem żydowskim w województwie poznańskim i kaliskim w XVI-XVII w.    
Kowno, Dwińsk, Lwów, Buczacz, Tarnopol, Czortków, Drohobycz, Zaborów, Złoczów, Radziłłów, Melnica, Gródek Jagielloński Lokalne pogromy Żydów w czerwcu i lipcu 1941 roku na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. Żbikowski Andrzej 162-163/2-3 1992     Artykuł oparty na wspomnieniach wojennych Żydów polskich.    
Siedlce Społeczność żydowska w Siedlcach w latach 1919-1938 w świetle sprawozdań sytuacyjnych starosty powiatu siedleckiego (informacja o zespole). Śmieciuch Paweł 161/1 1992     Księga żydowskich mieszkańców miasta.    
Warszawa Dzielna 34. Cukierman Icchak (Antek) 161/1 1992 Grochów, Czerniaków, Sierocinek, Paulinowo, Częstoniewo, Dębsko, Błonie, Broki, Wasilewo.   Wspomnienia autora.    
Katowice, Bielsko, Królewska Huta, Siemianowice Śląskie, Rybnik, Cieszyn, Chorzów Żydowskie organizacje zawodowe w województwie śląskim (1922-1939). Jaworski Wojciech 161/1 1992 Katowice, Bielsko, Królewska Huta, Siemianowice Śląskie, Rybnik, Cieszyn, Chorzów   O żydowskich organizacjach zawodowych w woj.śląskim.    
Kielce Aktywność społeczno-kulturalna drobnomieszczaństwa żydowskiego z województwa kieleckiego w latach międzywojennych. Renz Regina 161/1 1992 Kielce, Sosnowiec, Zwoleń, Częstochowa, Sandomierz, Radom, Kozienice, Jędrzejów, Opatów, Będzin, Bodzentyn, Opoczno, Suchedniów D.Rosenberg, Ch.Wajnryb (kredyty), J.M.Fried, Rosenberg (nieruchomości), J.Kaminer, P.Rodal (pożyczki), O kwalifikacjach zawodowych Żydów, modelu rodziny, systemie wychowawczym, cechach, związkach i stowarzyszeniach, przedsiębiorstwach, organizacjach żydowskich, oświacie i kulturze.    
Łowicz Dzieje Żydów w Łowiczu do 1861 r. Fijałkowski Paweł 161/1 1992     Dzieje Żydów w Łowiczu do 1861 r. Dane procentowe dotyczące ludności żydowskiej, struktura zawodowa.    
Radom Dawid, który przeżył (rzecz o książce From Death Row to Freedom)(Wainapel Dawid) Meloch Katarzyna 160/4 1991 Radom, Chmielnik, Łódź, Oświęcim.   Książka autobiograficzna z 1984 roku autorstwa Davida Wainapela opisująca jego losy w czasie II wojny światowej.    
Baranowicz Różne losy (wspomnienia z Baranowicz czasu zagłady). Szerman Pietrowicz Borys 160/4 1991   Grigorij Markowicz Bresław, Siemion Natanowicz Rodkop, Medresz Jelizawieta Aronowa Książka poświęcona jest losom więźniów, którzy przeżyli obóz hitlerowski w Baranowiczach.    
Kazimierz k. Krakowa Dwa mandaty Michała Korybuta Wiśniowieckiego w sprawie tumultów antyżydowskich na Kazimierzu k. Krakowa. Kaźmierczyk Adam 160/4 1991 Kraków, Kazimierz   Dwa pisma autorstwa M.K.Wiśniowieckiego.    
Galicja Udział posłów żydowskich w obradach Galicyjskiego Sejmu Krajowego drugiej kadencji, cz.I. Horn Elżbieta 160/4 1991 Lwów, Kraków, Brody, Kołomyje, Przemyśl dr Juliusz Koliszer, lekarz dr Józef Oettinger, kupiec Salomon Buber, pisarz i ekonomista Marek Dubs, dr Herman Fraenkiel, Samuel Gall, J. B. Goldbaum, Mojżesz Heszeles, dr Oswald Hoenigsman, Oziasz Horowitz, dr Józef Koliszer, kupiec Józef Koliszer, Maksymilian Landsbeger, Bernard Loeenstein, Leib Russman, Gedajle Schapir, Szulem Samueli, Adolf Weinreb, Herman Witz. Rachmel Orenstein, Majer Kallier, Szymon Samelsohn, Jonatan Warszauer      
Katowice, Bielsko, Będzin, Sosnowiec Prasa żydowska w województwie śląskim (1922-1939). Jaworski Wojciech 160/4 1991 Katowice, Bielsko, Będzin, Sosnowiec Marcus Langner (publicysta, redaktor), Leopold Feiler, Izydor Lion, Abraham Mandelbaum, Fryderyk Gliksman, Helena Hoffmann, Paweł Braff, Ignacy Nichtenhauser, Dawid Kartz (redaktorzy), Fritz Seifte, Filip Pastor, Mordechaj Chameides, dr Mordechaj Vogelmann (autorzy artykułów, rabini), Eliasz Abrahamer, Chameides (redaktorzy). Opisy działań publicystycznych i ich charakteru na Śląsku.    
Kielce Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939-1945, Biuro Dokumentacji i Zabytków, s.422, 240 il., 2 mapy. (Kaczanowski Longin, Paprocki Bogusław) Penkalla Adam 159/3 1991          
Olsztyn Źródła z zakresu problematyki żydowskiej w zasobach Archiwum Państwowego w Olsztynie. Sołoma Antoni 159/3 1991 159/3 1991 Giżycko, Olsztyn, Kętrzyn, Mikołajki, Barczew, Ostróda, Pisz, Biała, Ryn, Ełk, Niedzica, Działdowo, Szczytno, Pasym, Reszel, Biskupiec, Jeziorany, Mrągowo, Dąbrówno, Olsztynek, Braniewo, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn   Opis zasobu AP w Olsztynie źródeł do 1945 oraz powojennych.    
inne-cała Polska Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937-geografia i formy. Żyndul Jolanta 159/3 1991 Warszawa, Łódź, Wilno, Lwów, Grodno, Otwock, Sosnowiec, Więcbork, Sokoły, Krzepice, Nowe Miasto, Łódź, Busko, Odrzywół, Czyżewo, Śniadowa, Żurawno, Rawa Mazowiecka, Truskolasy, Zagórów, Zambrów, Częstochowa, Bielsko Biała, Mińsk Mazowiecki, Raciąż, Suwałki, Przytyk, Radom, Brześć n/B, Skrzynna, Radziszew, Kraków   Artykuł obejmuje największą w Polsce międzywojennej falę zajść antyżydowskich, związaną z przemianami politycznymi po śmierci Józefa Piłsudskiego.    
Warszawa I.L.Perec i „nowy” teatr żydowski. Steinlauf Michael 159/3 1991 Warszawa   Artykuł dotyczy gwałtownego rozwoju kultury żydowskiej w Warszawie w latach 1905-1910 oraz wpływu postaci Pereca na teatr żydowski.    
Rawa, Łęczyca Działalność gospodarcza Żydów w województwach rawskim i łęczyckim w XV-XVIII w. Fijałkowski Paweł 159/3 1991 Gostyń, Gąbin, Łowicz, Kłodawa, Brzeziny, Stryków, Kutno   Artykuł dotyczy działalności gospodarczej Żydów w województwie rawskim i łęczyckim w XV-XVIII w.    
Częstochowa O Żydach częstochowskich w piśmiennictwie. Żmigrodzki Zbigniew, Nabiałek Katarzyna 158/2 1991   Liber Brener (publicysta) Artykuł dotyczy publikacji żydowskich wydawanych w Częstochowie do 1939 roku i publikacji dotyczących częstochowskich Żydów.    
Galicja Barucha Milcha galicyjskie wspomnienia wojenne 1914-1920. Wróbel Piotr 158/2 1991 Brody, Buczacz, Rohatyn, Chodorów, Skolem, Żurawno, Złota Lipa   Sytuacja polityczna i gospodarcza ludności żydowskiej w Galicji. Wspomnienia Barucha Milcha    
Warszawa Wacław Wiślicki -działacz polityczny. Wiślicki Alfred 158/2 1991 Warszawa   Artykuł dotyczy działalności politycznej Wacława Wiślickiego w Polsce międzywojennej.    
Kraków Gottlieb Maurycy (1856-1879). Piątkowska Renata 158/2 1991 Kraków   Artykuł dotyczy życia i twórczości malarza Maurycego Gottlieba.    
Radom Żydzi guberni radomskiej 1832-1862. Źródła utrzymania i aktywność gospodarcza. Caban Wiesław 158/2 1991 Chęciny, Pińczów, Końskie, Włoszczowa, Stopnica, Wodzisław, Wiślica Szlama Rajzman, Jakób Frenk, Mojżesz Rotenburg, B.Manela, (dzierżawcy koszernego z Chęcin) Opis stanu badań, źródeł wykorzystane przy pisaniu pracy. Sytuacja Żydów w guberni radomskiej. Szczegółowe dane dotyczące różnych aspektów życia.    
Kielce Położenie ekonomiczne drobnomieszczaństwa żydowskiego województwa kieleckiego w okresie międzywojennym Renz Regina 157/1 1991     Położenie ekonomiczne drobnomieszczaństwa żydowskiego województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Struktura drobnomieszczan, zróżnicowanie dochodów.    
Inne-Wielkopolska Żydzi wielkopolscy przed I wojną światową Wróbel Piotr 157/1 1991   Życie społeczności żydowskiej w Wielkopolsce przed I wojną światową. Geneza powstania gminy żydowskich. Prawa, dane liczbowe i procentowe dotyczące ludności żydowskiej. Struktura zawodowa, tabele.    
Warszawa Adwokaci-Żydzi Warszawy końca XIX wieku Datner-Śpiewak Helena 157/1 1991     Geneza powstania żydowskiej adwokatury i jej rozwój.    
Lwów Społeczność żydowska w wielonarodowościowym Lwowie 1356-1696 Horn Maurycy 151/1 1991   lekarz Eliasz Historia miasta Lwowa na tle wielonarodowościowym.    
Łódź Getto łódzkie w zapisach 13-letniego chłopca(wspomnienie).Problem emigracji Żydów w XIX wieku Robert Moses Shapiro 1/153 1990     Autonomia Zydowska wyznaniowych w Polsce .Łódź w latach 1914-1939. 0; ŻIH, AGAD, III RSKP, KRSW
Kraków Starania Żydów krakowskich o odzyskanie autonomi gminnej na przełomie lat 60 i 70.XIX stuleci Andrzej Żbikowski 2/154 1990   Hugo Kołłątaj, Wojciech Łęski, Arnold Mostowicz, Adolf Gaisbauer Recenzje i bibliografie wymienionych nazwisk. 0; AŻIH, Ibidem, "Izraelita"(Warszawa)1970 nr5
Kielce Żydowski robotniczy ruch oświatowo kulturalny w województwie kieleckim w latach 1918-1939 oraz żydowskie stowarzyszenie sportowe w województwie kieleckim 1918/1939 Józef Grzywa 3-4/155/156 1990 Łódź   Łódzkie żydowksie Towarzystwo Dobroczynności w latach 1899 do 1918.Chatakterystyka opioeki społecznej. 0; Ibidem, UWK, AP Kielce, Archiwum Akt Narodowych AM
Radom, Warszawa Bunkry i schonienia w Warszawskim getcie oraz opis pomocy bojownikom getta warszawskiego przez Polsków. Wspomnienia o dziewczętach Obozu Pracy dla Żydów w Radomiu Michał Grynberg, Marian Fuks, Władysław Misiuna, Maurycy Horn 1/149 1989 Śląsk   Dzieje Żydów na Śląsku od XVI do XX wieku. 0; AŻIH, Ibidem-"Pamiętnik", Archiwum Zakładu Historii Partii
Zamość, Opole Lubelskie Udział Żydów w życiu kulturalnym Zamościa w latach(1867-1914).Metyroligia i zagłada Żydów w Opolu Lubelskim (1939) Dertruda Sowińska, Eugeniusz Kosik 2/150 1989 Tarłów, Wrocław, Warszawa   Zespół synagogalny w Tarłowie.Areszt centralny w getcie warszawskim.Sylwetki bojowców warszawskiego getta. 1; ŻiH, APK, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.
Dolny Śląsk, Lublin, Lutomierski, Wyszygród, Lutumiarsk Obrzędek pogrzebowy żydów Polskich, w świetle badań archeologicznych. Paweł Fiałkowski 3/151 1989 Bełżec Samuel Dickstein, Artur Szyk Deportacje ludności żydowskiej z dyskryktu Galica do obozu zagłady w Bełżcu w 1942r. 5; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ŻiH
Warszawa Zofia Borzymińska Warszawskie towarzystwo rządowe do dzieci wyznania mojżeszowego(1831-1861) 4/152 1989 Wadowice Samuel Dickstein Archiwum Ringelbluma-ogniwem konspiracji warszawskiego getta 0; AGAD, ŻIH, ZPAKP, Ibidem
Kielce, Warszawa, Ciepielów, Żmudź Społecznośc Żydowska w Kielcach (1863-1904).Żydzi warszawscy a pobór 1866r.Zespół synagogalny w Ciepielowie(woj.radomskie)Liczebność Żydów na Żmudzi(czII) XVI-XVIIIw Grzegorz Błaszczyk, Kszysztof Urbański, Rafał Żebrowski, Aleksander, Pakentreger, Stanisław Poradowski 1-2/145-146 1988 Kalisz, Rszeszów, Brańsk, Zagłębie Dąbrowskie, Białystok   Spółdzielność żydowska w Kaliszu w latach międzywojennych.Zagłada Żydów rzeszowskich oraz żydowskie gminy wyznaniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.Prasa żydowska w Białymstoku w latach 1918-1939 0; AGAD, Archiwum Radziwiłowskie, Archiwum Państwowe w Kielcach, KRSW, AP W Łodzi, AP w Katowicach, Ibidem
Kraków, Poznań, Przytyk Prywatne żydowskie gimnazjum koedukacyjne w Krakowie(1918-1939).Żydowska gmina wyznaniowa w Poznaniu w latach (1930-1939) oraz ludność żydowska w Przytyku w okresie międzywojennym. Grzegorz Błaszczyk, Aleksander Pakentreger, Adam Barosz, Ireneusz Kowalski, Wojciech Jaworski 3-4/147-148 1988 Zagłębie Dąbrowskie, Kalisz, Tarnów Jan Gotlib Bloch Żydowskie partie polityczne w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym. Spółdzielność żydowskach w latach międzywojennych.Charakterystyka synagogi w Tarnowie. 6; WAP w Krakowie, Odział w Tarnowie APK i UWK, Centralne Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Archiwum Państwowe w Kielcach, WAP Akt miasta Poznania, AP w Katowicach, AP w Kielcach, AŻIH
Żmudź, Kraków Liczebnosć oraz Historia Żydów na Żmudzi w XVI do XVIII wieku (cz.I).Emancypacja Żydów w dobie rewolucji (1846-1849) Grzegorz Błaszczyk 1/141 1987 Gdańsk   Antyżydowski terror w Gdańsku w latach 1937-1939. 0; AŻIH, OKBZH w Bydgoszczy, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, ODWCA
Warszawa Sprawa podatku szynkarskiego w Warszawie 1862-1866 oraz emancypacje Żydów w latach rewolucji(1848-1849) Artur Eisenbach 2/142 1987 Chełmno Nad Nerem. Wiktor Alter Pomoc udzielona Żydowm w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce w Chłmnie Nad Nerem. 0; ARG, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Łódz, Płock Początki i dzieje "nowego" cmemtarza w Łodzi.Pinkas cechu krawców w Płocku do końca XIII wieku Wiesław Caban, Grzegorz Ignatorski, Emanuel Ringelblum 3-4/143-144 1987 Pomoże Zachodnie, Radom   Losy ludości żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1940.Ludność żydowska guberni radomskiej wobec rządowego szkolnictwa i szkół rzemieślniczych w latach 1817-1862 0; Ibidem, WAP Szczecin, WAP Poznań, GKBZH w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Brzeg Chęciński Ludność żydowska w Brzegu (XIVw do 1942r) oraz metyrologia Żydów Chęcińskich w latach 1939-1942 Anatol Leszcyński, Eugeniusz Kosik, Stanisław Meducki 1-2/137-138 1986 Augustów, Bielsk, Brańsk, Goniądż, Kleczele, Knyszyn, Narew, Rajgród, Suraż, Białystok, Boćki, Jasionówka, Orla, Tykocin Wiktor Alter Sytuacja i struktura społeczna Żydów w ziemi bielskiej pod koniec XIIIw oraz problemy zatrudnienia ludności żydowkiej w polsce powojennej (1947-1950) 1; AŻIH, Żydowska Agencja Prasowa(ZAP), Archiwum Naczelnej rady Spółdzielczej, Ibidem, WES, WAPK, UWK II
Otwock, Raciąż Geneza i rozwój społeczności żydowskiej Raciąża w latach 1795-1864.Dom ocalonych dzieci w Otwocku(1945-1949) Józef Barański, Franciszka Oliwa, Szymon Danter 3-4/139-140 1986 Warszawa, Nysa Łużycka Detrich Putz Historia Żydów żołnierzy I i II armii Wojska Polskiego pległych w II wojnie światowej. 0; AGAD-Archiwum Skarbu Koronnego, ASK VI, Archwium Państwowe w Lublinie, APP-Poznańska Księga grodzka.spr, AŻIH, Archiwum Deiecezjalne w Płocku, CWWKP, PAW, KSRW
Kielce Stosunek bogatego mieszczaństwa do prób osadnictwa żydowskiego w Kielcach(1833-1863) Kszysztof Urbański 1-2/133-134 1985 Kalisz   Sytuacja gospodarcza ludności żydowskiej Kalisza w latach (1929-1935), okres kryzysu gospodarczego.Działaność naukowa ŻIH. 0; WAP Kalisz, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Sochaczew, Łódź Historia Żydów Sochaczewskich od XIIIw do 1943 roku oraz uchodżctwo, wysiedlenie oraz ruch naturalny Żydów w Łodzi w początkach wojny i okupacji hitlerowskiej(1939-1940) Paweł Fiałkowski, Janusz Wróbel, Stanisław Poradowski 3-4/135-136 1985 Rzeszów Ber Borchow Zagłada Żydów Rzeszowskich (1939-1942) oraz Żydzi w Legionach. 0; ŻIH okregowego Komitetu Żydów w Rzeszowie.Centralne Archichiwu Wojskowe
Kalisz, Rzeszów Położenie ekonomiczne ludności żydowskiej Kalisz po I wojnie światowej (1918-1921) oraz zagłada Żydów rzeszowskich (1940) Aleksander Pakentreger, Stanisław Poradowski 1-2/129-130 1984 Kielce   Żydowskie Instytucje kulturalne w Kielcach (1918-1939) oraz próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycznych podczas II wojny światowej. 2; Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego; "Gazeta Żydowska", AJDC
Białystok, Kalisz Robotnicy żydowscy w ruchu robotniczym Białostoczyzny w latach I wojny światowej oraz struktura społeczna ludności zydowskiej miast i miasteczek dowolnego obwodu białostockiego(1864-1914) Położenie gospodarcze ludności żydowskiej Kalisza(1920-1929) Anatol Leszczyński, Michał Taborski, Aleksander Pakentreger, Ruta Sakowska 3-4/131-132 1984 Chełmno Nad Nerem, Przedmość Michał Podchlebnik, Abram Roj, Historia uciekiniera z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem "Szalamek". O ważniejszym obozie pracy w Przedmościu (1942) 4; Akta miasta Białostockiego WAPB, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego,
Kleck, Nieśwież, Łachwa(Polesie), Krzamieniec(Podole), Łachowicze Zbrojne wystąpienie Żydów Polskiech w gettach i obozach śnierci w II wojnie światowej. Szymon Danter 1/125 1983 Marcinkańce, Kraków, Białystok, Trebllinka, Grabówka, Sobibór, Chełmno nad Nerem, Częstochowa Adam Czerniaków 40 rocznica powtania w getcie warszawskim. 0; Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Grodno, Tykocin Spór między kałahałmi Grodna i Tykocina o hegemonię nad sukupiskami żydowskimi pogranicza Korony z Litwą w XVII wiku. Anatol Leszczyński, Stanisław Paradowski 2(3)/126(127) 1983 Rzeszów Mordechaj Anielewicz, Bronisław Grosser, Icchak Kacenelson Załada Żydów żydowskich cz1. 0;0 Ibidem, Biblioteka Czrtoryskich w Krakowie, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Prusnik, Biała Prudnicka, Cmentarze żydowskie w województwie opolskim. Marian Fuks, Maria Bąk 4(128) 1983 Mszczonów, Nowy korczyn, Nowy Sącz, Ostrowiec Świętokrzyski, Otwock-Spolocowo, Otwock, Piotrków, Piszcząc Podlaski, Przedbórz, Płońsk, Przysucha, Rejowiec, Sawin, Sandomierz, Sienno, Skiernieiwce, Staszów, Skokołów Podlaski, Sokołów Małopolskie, Starachowice, Tomaszów Mazowiecki, Tarnów, Żarów, Wola Duchacka, Wodzisław, Żelechów, Żyrardów Król Jan III, Bernard Diamanda Małe Judendraty w świetle "Gazety żydowskiej" 1940-1942 0;2 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Ministerstwo Obrony ZSSR,
Bachoń, Podbórz Zagłada ludności żydowskiej i getto w Bochoni (1939-1945). Żydzi z Przedborza w hadndlu Mazowieckim. Jacek Chrobaczyński, Jerzy Gołębiowski, Wiktoir Ojrzyński 1-2/121-122 1982 Szydłowice, Zofiówka, Ksawerów Józef Kipa Bariery wyznaniowe."Po burzy" 22.XI 1931.oraz żydowscy gwardziści w pierwszych oddziałach partyzanckich GLR 6; Archiwum ZBoWiD w Bochoni, BZH
Lublin, Białyastok Ludność żydowska w miastach woj.sandomierskiego w II połowie XVIIw Zenon Guldon 3-4/123-124 1982 Lubaczów Majer Bałaban Życiorys wybitnego historyka Żydów Polskich 1877-1942.Cmentarz żydowski w Lubaczowie.Teatr Żydowski w Lublinie (1916-1917). 3;5 tabel "Izraelita"1874. H.Nusbaun, Ibidem
Kamieniec Litewski, Warszawa Gmina żydowska na podlasiu.Obozy w rejencji Ciechanowskiej Jan Pradeni 1/117 1981 Gdynia   Historia gminy żydowskiej w Kamieńcu Litewskim.Opieka nad chorymi żydami w Warszawie (!906-1939).Żydowskie kursy rybackie w Gdyni (1936-1939) o;3 tabele Ibidem, Archwium Akt Dawnych w Wilnie.Archiwum Pństwowe w Warszawie, Centralne archiwum KC PZPR, Archiwum żydowskiego Instytutu Historycznego.
Opole Historia przyjęcia do prawa Miejskiego Żydów w Opolu(1814-1851) Władysław Dziewulski 2/118 1981 Górny Śląsk, Biała Prudnicka   Wykaz Żydów przyjetych do Prawa Miejskiego i regesty dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce. 10; Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Wojewódzkie w Opolu
Łódz Żydowiskie Średnie Szkły Ogólnokszyałcace w Łódzi(1918-1939) oraz walka o "Prawo do Pracy" w latach (1925-1929) Kszysztof Baranowski 3/119 1981   Jakub Szulim Hertz, Szmul Mordechaj Zygielbojna   6;5 tabel Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach
  Wspomnienia z czasów okupacji   1/113 1980   Stanisław Szulfried, Herman Diamend   1  
Kalisz, Bochoń Losy Żydów miasta Kalisza, powiatu kaliskiego (1940-9.VII 1942) Aleksander Pakentrager, Feliks Kiryk 2-3/114-115 1980 Kożminek, Opatówka, Plewń, Chocz, Zbierska, Iwanowic Abraham Sanderkiewicz, Leon Tyszka Metyrologia i zagłada Żydów miasta Kalisza oraz Bohni. Wspomnienia z lat 1941-1944- wywózka do obozu masowej zagłady w Treblince. 7 AŻIH, AJDC, AGKBZH, Archiwum Państwowe w Bochoni.
Olkusz, Klimotowo Ludość żydowska w Olkuszu. Danuta Molendra 4/116 1980 Ciechanów, Drobin, Mław, Nowy Dwór, Płock, Płońsk, Sierpc, Strzegowo, Wyszogród Mojżesz Abrahamowicz, Salomon Musianowicz, Marek Aaronowicz Historia Żydów z Oluksza.Historia i opis synagogi w Klimatowie. Charakterystyka gett w róznych miejscowościach. 6; AGAD, ASK, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, AGK
Kraków, Warszawa Żydzi w walkach narodowowyzwoleńczych o całości i niepodległości Polski.(Polska przedrozbiorowa;Insurekcja Kościuszkowska;Powstanie listopadowe;Powstanie Krakowskie;Wiosna Ludów;Legion Mickiewicza we Włoszech;Powstanie styczniowe;II wojana światowa) Szymon Danter 1/109 1979 Łódź Aleksander Kraushar Żydzi w walkach narodowowyzwoleńczych.Wybór ważniejszych publikacji dostyczących życia muzycznego w getcie warszawiskim w latach 1940-1942 5;1 tabela AŻIH, Ibidem
Augustów, Białystok, Boćki, Jasionówek, Knyszyn, Orla, Rajgród, Tykocin Handel Żydów na ziemi bielskiej od XVI w.do 1795r. Anatol Leszczyński, Adam Penkalla 2/110 1979 Ożarów Janusz Korczak Gmina i cmentarz żydowski w Ożarowie 9;9 tabel AGAD, Archiwum Radziwiłów, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku, Wojwódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach
Kalisz Dzieje Żydów Kalisza i powiatu kaliskiego w okresie okupacji hitlerowskiej (cz1- do grudnia 1939) Aleksander Pakentrager 3/111 1979 Chęcin Herman Diamand Stan demograficzno-ekonomiczny mieszczan chęcińskich narodowości żydowskiej w 1919r 5;4 tabele AŻIH, Kronika ŻIH, AGAD, Archiwum Dokumentacji Zabytków w Glinkach, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku, Ibidem,
Warszawa, Gdańsk, Społeczne organizacje przeciwgrużlicowe ludości żydowskiej w Warszawie.Uwagi o dziejech Żydów w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie międzywojennym. Henryk Kroszczor, Ryszard Zabłotniak, Marek Andrzejewski 4/112 1979 Zamość, Lublin,   Prasa żydowska w Lublinie i na Lubelszczyżnie (1918-1939).Dzieje szkolnictwa żydowskiego w Zamościu w okresie międzywojennym. 9;8 tabele WAP Przemyśl, Ibidem, WAPG, Wojewódzkie Archiwum Państwowe Zamojskie,
Węgrów, Borze, Grębków, Jaczew, Korytnica, Łochów, Miedzna, Ossówno, Prostyń, Ruchna, Sadowne, Sinołęka, Starawieś, Stoczek, Wyszków Życie i zagłada społecznosci żydowskiej w powiecie węgrowskim w latach 1939-1944 Tomasz Szczechura 1/105 1978 Złoczew, Goleniów, Olsztyn, kielce Dominium, Choszcza Bród, Bolesław, Nakło, Koziegłowy, Bobolice, Rabsztyn, Lubcza, Poręba Mrzygłodzka Janusz Korczak, Henryk Goldszmit Żydowska ludność wiejska województwa krakowskiego w świetle spisu z 1819r oraz materiały do historii Żydów złoczewskich (okupacja) 4;3 tabele Ibidem, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach, AŻIH, Bulietyn GKBZH w Pozaniu
Tarnów Najstarsze dokumenty do historii cmentarza żydowskiego w Tarnowie. Adam Bartosz, Anatol Leszczyński, Józef Mycak 2/106 1978 Oświęcim Herman Diamand Kupcy żydowscy miast ziemi bielskiej w aktach komór celnych z 1766r oraz ewakuacja więżniów oświęcimskich przez teren powiatu prudnickiego 6;5 tabel OKBZH w Opolu, APKR,
Warszawa Powstanie w getcie warszawskim, losy dzieci getta warszawskiego oraz służba zdrowia w getcie warszawskim. Józef Barski, Henryk Kroszczor, Szymon Danter 3-4/107-108 1978 Józef Gitler-Barski Wierzbiec, Charbielin, Głuchołazy, Bodzanów, Gierałcice, Sławniowice, Jarnołtów, Łąka, Kałków, Morów, Kwiatków, Meszno, Ścibórz, Paczków, Kamienica, Piotrowice Nyskie Marsz śmierci więżniów oświęcimskich w powiecie nyskim w styczniu i w lutym 1945r 7 OKBZH w Opolu, Ibidem, Centralne Archiwum KC PZPR,
Chełmno nad Nerem, Radom Od formuły obozu zagłady -Hopner-Chełmno nad Nerem-do Endlosung.Żydowskie budowle instytutowe w miastach guberni radomskiej w połowie XIX w Michał Szulkin, Anatol Leszczyński, Marian Paulewicz, Jerzy Szczepański 1/101 1977 Chęcin, Białystok, Orla, Tykocin, Sokoły, Boćki, Majer Bałaban, Artur Eisenbach Walka Żydów o domocilium w Chęcinach.Rzemiosło Żydowskie ziemi bielskiej od połowy XVII w do 1798r 8;9 tabel Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Ringelbluma, Ibidem, Archiwum Akt nowych w Warszawie
Rawa Ruska Zagłada Żydów w mieście i powiecie Rawy Ruskiej od 1941r Marek Andrzejewskim, 3/103 1977   Aron Liberman Materiały do bibliografii żydowskiej prasy robotniczej i socjalistycznej w dawnej Polsce w latach 1918-1939 4;3 tabele AŻIH, CUM KAMFE, Tygodniowy organ SDKPiL, Biblioteka Uniwrsytetu Warszawskiego, Centralne Archiwum KC PZPR
Cieszanów Dzieje Żydów cieszanowskich (okres staropolski) do 1977r Stanisław Franciszek Gajerski 4/104 1977   Janusz Korczak Artykuły Janusza Korczaka na łamach czasopisma "W Słońcu" (1919-1926) oraz żydzi i "kwestia żydowska" w dawnym wolnomularstwie polskim (do lat dwudziestych XIX w) 0;0 Ibidem, "Biuletyn ŻIH", AGKBZH proces Greisera, UWZ-Poznań,
Warszawa Czasopisma Żydowskie w Warszawe (1918-1939) oraz likwidacja getta warszawskiego (Relacje świadka) Józef Gitler-Barski, Marian Fuks 1/97 1976   Jakub Fischbein Z Archiwum Ringelbluma. "Głos Domu Chłopców" Historia chlopców z sierocińca Janusza Korczaka (1941) 8;0 AŻIH, Ibidem
Grodzisk Wielkopolski Działalność gospodarcza Żydów w Grodzisku Wielkopolskim za panowania Wazów w latach 1588-1668 oraz Żydowska klasa robotnicza w rewolucji w 1905r Henryk Piasecki, Daniel Tllet 2/98 1976 Lublin, Łuck, Gniezno, Łęczyca, Czortków, Brody, Warszawa Janusz Korczak Wspomnienia pracownika Gminy Judendratu w Warszawie (wrzesien-październik 1939r) 3;2 tabele Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, Ibidem, N.Hannower, AŻIH
Toruń Ludność żydowska Torunia w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskich Jan Szyling, Iza Marżan 3/99 1976     Żydowskie organizacje społeczne w latach 1907-1915 0;3 tabele Ibidem, ŻIH, AGAD,
Białystok Sonderkommando 1005 i jego działalność ze szczególnym uwzględnieniem Okręgu Białostockiego. Szymon Danter 4/100 1976 Krzemieniec, Kiejdany, Brzeżno, Rzeszów Gerhard Hauptmann, Herman Frenkel Obrona miast jako umocnienie punktów-główne świadczenia wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. 3;1 tabela AŻIH, Akta radzieckie rzeszowskie, AWAK, zbory znajdujące się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Biblotece Uniwesytetu Warszawskiego, Biblotece Publicznej w Warszawie
Warszawa, Lublin Prasa żydowska w Warszawie XIXw oraz Żydzi województwa lubelskiego podczas powstania listopadowego. Jan Sakrbek, Marian Fuks, 1/93 1975 Lublin, Lubartów, Kaziemierz, Dubienka, Krasnystaw, Łęczna, Chełm, Hrubieszków, Tomaszków, Janów, Kraśnik, Biłgoraj, Zamość, Szczebrzeszyn Szymon Dubnow Materiały do historii Żydów złoczewskich. 1;1 tabela Ibidem, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, AGAD, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie
Chęcin Osadnictwo żydowskie w Chęcinach.(1325-1919) Marian Paulewicz 2/94 1975 Międzybóż   Projekt Tomasza Kurdwanowskiego z 1828r w sprawie poprawy sytuacji ludnosci żydowskiej w Mędzybożu oraz Udział Żydów woj.podlaskiego w dostarczaniu kożuchów i obuwia dla wojska polskiego w czasie powstania listopadowego 1830-1831 5;5 tabel Ibidem, Bibloteka Żydowskiego Instytutu Historycznego, Bibloteka Narodowa w Warszawie, Bibloteka UW, AGAD WC,
Warszawa Charakterystyka wielkiej synagogi w Warszawie przy ulicy Tłomackie. Henryk Kroszczor, Józef Gitler-Barski 3/95 1975     "Aufenthaltslager"- Bergen-Belsen.Dziennik więżnia oraz bibliografie wydawnictw, dotyczących żydowskich instytucji i organizacji społecznych działających w Polsce w latach 1918-1939.(wydany w języku polskim) 16;0 "Księga pamiątkowa" "Izraelita", Ibidem, AŻIH, AGAD, Bibloteka Żydowskiego Instytutu Historycznego, Bibloteka Narodowa-Warszawa, Biblioteka UW, Biblioteka UŁ,
Głubaczyce, Kobylice, Prudnik, Racibórz, Rudyszwałt, Otmęcie, Strzeleczki, Sieronowice, Dolna, Golina, Dąbrówka Górna, Otmęt, Dąbrówka Dolna, Góra św. Anny, Prądy, Magnuszowiczki, Gracze-Sarny, Sytuacja prawna Żydów ziemi bielskiej do końca XV w. do 1795r. Działania Żydowskich organizacji PPS (1893-1907) oraz hitlerowskie obozy pracy dla Żydów na Opolszczyżnie. Henryk Piasecki, Anatol Leszczyński, 4/96 1975 Kalisz Janina Morgensztern Statystyka Żydów miasta Kalisza, ocalałych po II wojnie światowej. 4;5 tabel AGAD, Archiwum Dokumentacji Zabytków, Ibidem, Akta OKBZH w Opolu, Akta Sądu Okręgowego w Gliwicach, AŻIH
Tarłów, Kalisz Ludność żydowska w Tarłowie(od połowy XVI do końca XVIIw).Prasa żydowska w Kaliszu(1918-1939) Aleksander Pakentrager, Marian Fuks 1/89 1974 Kozinice, Pogorzałki, Krynice, Jaworówaka, Zabłudowie, Choroszcz, Niewodnica, Zawy Irena Adamowicz Wspomnienia z getta warszawskiego oraz pomoc działaczy ludowych i organizacji BCh dla ludnosci żydowskiej w okolicach Białegostoku. 3;2 AGAD, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Ibidem, Archiwum Zamoyskich, WAP w Lublinie, WAP w Rzeszowie, ŻIH, WAP w Warszawie,
Warszawa Prasa Żydowska w Warszawie XIXw oraz księgi pamiątkowe Żydów Polskich. Maurycy Horn, Marian Fuks, Michał Jaworski 2/90 1974 Podhajca, Krośno, Halicz, Bełz, Chełm, Józef Kwiatek, Bolesław Limanowski, Żydowski ruch osadniczy w miastach Rusi Czerwonej do 1648r. Plac Muranowski-Fragment wspomnień. 2;5 tabel AŻIH, AGAD
Bydgoszcz, Dobrzyń, Dybowo, Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Inowrocław, Kalisz, Kcynia, Kleczew, Kórnik, Leszno, Łęczyca, Łobożenica, Międzyrzecze, Nekla, Pyzdry, Nowe Miasto, Szadk, Płock, Poznań. Chełm, Bielsk, Sochaczew, Konin, Włocłąwek, Kazimierz, Lublin, Sandomierz, Tarnowa (...) Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507.Przyczynek do dziejów dyskryminacji ludności żydowskiej na terenie byłej rejencji opolskiej w okresie rządów hitlerowskich. Stefan Spychalski, Maurycy Horn 3/91 1974     Plac muranowski-dokumenty. Praca Jakoba Katza "Out of the getto.The Social Background of Jewish Emancipacion 1770-1870. 2;0 tabel AŻIH, AGAD, Ibidem, WAP w Opolu
Warszawa Żydowskie organizacje pomocy ofiarom wojny w Warszawie w latach I wojny światowej.Żydowski ruch osadniczy na ziemi bielskiej do 1795r. Henryk Kroszczor, Ryszard Zabłotniak, Anatol Leszczyński 4/92 1974 Augustów, Białystok, Bielsk, Boćki, Brask, Goniądz, Jasionówka, Kleszczele, Knyszyn, Narew, Orla, Rajgród, Suraż, Tykocin Maksymilian Heilpern, Feliks Perl   O;13 tabel AŻIH, AGAD, Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Litewska, Archiwum Radziwiłłów Warszawskich, Ibidem
Warszawa Prasa żydowska w Warszawie 1918-1929 oraz wlki polityczne wewnątrz gmin żydowskich w latach trzydziestych w świetle interpelacji posłów Leon Chajn, Jerzy tomaszewski 1/85 1973 Stawiszyn, Szydłowiec, Zakroczyniec, Płońsk, Wierzbnik, Łask, Warka, Radom, Łódz, Kowel, Wieliczka. Gdańsk, Płock, Józef Sanda, Eliasz Kupidłowski, "Bundes Bruder" Pionierzy mechanizacji rolnictwa na Mazowszu. 6;1 tabela Akta Urzędu Municypalnego miasta Płocka, Księgi zamknięte ludności stałej miasta Płocka, AWWFP, Ibidem, Biuletyn ŻIH, Urząd Wojewódzki w Łodzi, WAP w Łodzi
Warszawa Zagłada warszawskiego getta a doktryna i program ludobójstwa.Udział młodzieży w ruchu oporu w getcie warszawskiem oraz uwagi o przemianach składu społecznego i zawodowego ludności żydowskiej w Warszawie w latach 1939-1943 Frańciszek Ryszka, Marian Fuks, Władysław Bartoszewski, Ruta Sakowska, Irena Maciejewska, Michał Szulkin. 2-3/86-87 1973   Emanuel Ringelblum Zagłada warszawskiego getta(powstanie w getcie warszawskim, polska podziemna a walka getta warszawskiego, opór cywilny getta oraz getto warszawskie w literaturze polskiej) 0;0 tabel "Biuletyn ŻIH", AGKBZH, AŻIH, Ibidem, Archiwum Państwowe miasta Warszawy, Archiwum Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowaskich, Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu
Choroszcz Żydzi w Choroszczy od połowy XVI do 1795. Anatol Leszczyński 4/88 1973 Rzeszów Stanisław Herbst Zbiory Historyczne Muzeum w Rzeszowie(naczynia metalowe, ceramika, lichtarze szbasowe, świeczniki bożnicze, wieloramienne świeczniki, ceamika porcelanowa i fajansowa) 1;1 AGAD, Archiwum Branickich w Białymstoku, AŻIH, Archiwum Wieleńskie, Archiwum Radziwiłłów
Warszawa Historia obrzędów Żydowskich.Udział lekarzy i przyrodników pochodzenia żydowskiego w rozwoju nauk lekarskich w Polsce ostatniego stulecia. Artur Fiszer, Bronisław Moszkowicz, Jakub Wajsbrot 1/77 1971 Lublin, Warszawa, Białystok, Brześc, Pińsk, Łódz, Włocławek, Kraków, Włodawa, Częstochowa, Biała, Międzyrzece, Siedliszcz, Kalisz, Nowy Dwór, Tarnów, Janina Morgensztern, Lucjan Marek, Henryk Redlich Kronika ruchu robotniczego i związkowego w srodowisku żydowksim w styczniu-czerwcu 1924 roku. 3;4 tabele Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR, Biblioteka Narodowa, Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
Tarnogród Skład zawodowy i rozwarstwienie majątkowe Żydów tarnogrodzkich w świetle inwentarzy z lat 1650-1686 Izrael Szajn, Maurycy Horn 2/78 1971 Wrszawa Janusz Korczak, Józef Michał Guziukow Bibliografie dzienników i czasopism żydowskich wydanych w Polsce w latach 1918-1939 w języku polskim.Strszczenia w języku angielskim. Charakterystyka "Domu Sierot" Janusza Korczaka. 4;2 tabele Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Ibidem, AGAD
Choroszcz Zagłada ludności żydowskiej miasta Choroszczy w latach okupacji hitlerowskiej. Życie w gettach Generalnej Guberni na tle "Gazety Żydowskiej" Marian Fuks, Anatol Leszczyński, 3/79 1971   Andrzej Pronaszka Wkład Żydów do kultury niemieckiej. VIII tom "Yad Vashem Studies" wydany w 1970r poświęcony 25 rocznicy zakończenia II wojny światowej. 1;0 tabel AGKBZH, AŻIH, OKBZHB, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GŻ
Warszawa Warszawa lat wojny i okupacji; Yad Vashem Studies t. VII; Żydzi, którzy zginęli w walce antyfaszystowskiej w Bułgarii; Żydzi pod okupacją zachodniej Europy; Historia Żydowskiego Muzem W Pradze Łucja Sadywkiewicz 4/80 1971     Epidemia duru plamistego wsród ludnosci żydowskiej w Warszawie w latach II wojny światowej. 2;1 tabela WAP Akta Łąckiego, Ibidem, GŻ, AGAD
Białystok Szkice do studiów nad dziejami żydowskiego ruchu partyzanckiego w Okręgu Białostockim(1941-1944). Materiały do dziejów ratownictwa Żydów Szymon Danter, Janina Morgensztern 73 1970 Zamość, Tomaszów, Szczebrzeszyn, Turobin, Tarnogród   Ucieczki z gett i transportów śmierci w Okregu Białostockim oraz zadłużenie gmin żydowskich w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVII w. 0;7 tabel AŻIH, Ibidem, "Biuletyn ŻIH"
Krośno, Rymanowie, Sanok, Baligród, Dubiecko, Dynów, Jaćmierz, Jawornik, Lesko, Nowotawiec, Rymanów, Zarszyn Żydzi ziemi sanockiej do 1650r.Postępowa synagoga na Daniłowiczowej w Warszawie (Przyczynek do historii kultury Żydów polskich XIX stulecia Maurycy Horn, Sara Zilbersztejn, Szymon Danter 74 1970 Warszawa   Historia Żydów ziemi sanockiej oraz prywatna synagoga Flataua i początki gminy synagogalnej w Warszawie.Historia szpitala dla dzieci im. Bersohnów i Baumanów (1924-1939).Wydział lekarski w getcie warszawskim (tabele: ludności Warszawy;Ewolucja udziału procentowego Żydó w Warszawie w latach 1931-1940;Członkowie Związku rzemieślników-Żydów w Warszawie;Stan ilosciowy szpitala;Działalność przychodni;Działalność Batalionu pracy; O;30 tabel Ibidem, AGAD, Archiwum Synagogi na Tłomackiem
Dzierżonów, Bielawy, Pieszyc, Ludwikowic Kłodzkich, wałbrzych, Głuszczyca, Świdnica, Legnica, Kłodzko, Ząbkowice Uwagi o ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po wyzwoleniu.Dzieje prasy żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939. Szyja Bronsztejn, Marian Fuks, Tadeusz Czarnomski, 75 1970 Łódź, Częstochowa, Przemyśl, Tarnów, Białystok, Grodno, Łomża, Wołkowysk, Kielce, Będzin, Ostrowiec Kielecki, Sosnowiec, Kraków, Lublin, Biała Podlaska, Chełm Lubelski, Siedlce, Zamość, Lwów, Baranowicze, Brześć nad bugajem, Gdynia, Aleksanser Sochaczewski Zbrodnie hitlerowskie na Żydach zbiegłych gett oraz pomoc żydom udzielana przez biuro fałszywych dokumentów w okresie okupacji hitlerowskiej.Spis gazet i czasopism żydowskich wydawanych w Polsce na przełomie 1938-1939r.   Archiwum Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich, Ibidem, Biblioteka Narodowa, Biblioteka UW, Biblioteka Żydowskiego Instytutu Historycznego
Warszawa O działalnosci teatralnej w getcie warszawskim oraz praca przymusowa ludnosci żydowskiej w tzw.dystrykcie Galicja (1941-1944) Tatiana Berenstein, Ruta Sakowska- Pups 69/1969 1969 Lwów, Brzeżany, Czortków, Buczacz, Drohobycz, Borysław, Sambor, Truskawiec, Kamionka Strumiłowa, Busk, Gródek Jagieloloński, Hermanów, Jaryczów, Jaworów, Ostrów, Połonica, Sielce-Zawonie, Winniki, Rawa Ruska, Stanisławów, Niebyłów, Stryj, Bolechów, Broszników, Skole, Wyszków, Tarnopol.Borki Wielkie, Czystyłów, Grzymałów, Hluboczek, Jezierna, Kamionka, Olejów, Podwłoczyska, Skałat, Stupki, Ścianki, Zagrobela, Założce, Zaborów, Złoczów, Brody, Brzuchowice, Jaktorów, Kurowice, Kozaki, Lackie Wielkie, Olesko, Płuhów, Przemyślany, Sasów Michał Korybut Tabelka wymieniajaca obozy pracy w dyskrykcie Galicja(czas powstania-czas likwidacji) 0;2 tabele AŻIH, AGKBZH, Lesykon Teatru Żydowskiego,
Warszawa Warszawskie notatki z września 1939r, relacje lekarzy żydowskich , uczestników kampanii wrześniowej 1939r. Lazarz Gajler, Edward Gabara, Szymon Danter 70, 00 1969 Warszawa Major Henryk Iwański Materiały i dziedziny ratowania Żydów przez Polaków.Polki warszawskie z pomocą Żydom 0;15 tabel Archiwum Żydowskiego Instytutu historycznego, Atchiwum. Archiwum Państwowe miasta st.Warszawy i woj.. Warszawskiego(APW)
Lublin, Szczecin Lublin-lipiec-1944r-fragment z tłumaczenia z "Dziennika" Hansa Franka oraz materiały i dokumenty z drugiej części Podziemnego archiwum getta Warszawskiego. Janina Morgernsztern, Bronisław Moszkowicz, Jakub Waserszturm, Jakub Wajsbrot 71/72 1969 Drohobycz Fryderyk Kleinman, Zalmen Gradowski Dzieje Żydów Drohobycza od roku 1648 do upadku rzeczypospolitej (walka żydów o prawo mieszkania i handlu 8;9 tabel Archiwum Skarbu Koronnego II; AGAD, Ibidem
Sabibór, Warszawa, Łódz Ruch oporu w hitlerowskim obozie straceń Sobibór oraz opieka nad uchodżcami i przesiedleńcami żydowskimi w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej Adam Rutkowski, Ruta Pups-Sakowska 65(66) 1968 Wołczyn, Uhruska, Sawina, Będzin Serafim Pawłowicz Aleksiejaw, Wysiedleni Żydzi w zechodnioeuropejscy w getcie łódzkim oraz opis sytuacji zdrowotnej mieszkańców getta łódzkieko. 0;1 tabela WAP w Lublinie, AGKZBH, Archiwum Żydowskiego Indtytutu Historycznego
Łęczna, Piask, Końskowola, Czemiernik, Kamionka, Baranów Sytuacja ludności żydowskiej w miastach szlacheckich województwa lubelskiego w XVIII w oraz regesty dokumentów z Metryki Koronnej i Sigillat do historii Żydów w Polsce(1660-1668) Tomasz Opas, Tatiana Berenstein, Janina Morgensztern, Henryk Bryskier 67 1968 Markuszów, Zaklików, Biłgrój, Czemierniki, Kraśnik, Kurów, Markuszów, Modliborzyce, Opole, Prawno,   Kronika ruchu robotniczego i związkowego w srodowisku żydowkskim w latach 1918-1939. 0;3 tabele Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Akta Rady Żydowskiej w Warszawie, AGAD, AKRSW (Bełżyce)
Majdenek, Oświęcim, Buchenwald, Ordruf, Krahwinkel-Dora "Siedem obozów" Natan Żelechower, Samuel Zylbersztajn 68 1968 Treblinka, Warszawa, Majdanek, Budzyń, Mielec, Wieliczka, Flossenburg, Litomierzyce, Gusen, Gusen 2   Pamiętnik więżnia dziesięciu obozów koncentracyjnych. 0;0 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego,
Bełżec, Lubaczowo, Borszczów, Tłustem, Busk, Drohobycz, Brzeżany, Sambór, Czortków, Stanisławów, Tarnopol, Stryj, Złoczów, Rawa Ruska Eksterminacja ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja(1941-1943).Komitety domowe w getcie warszawskim. Tatiana Berenstein, Ruta Sakowska 61 1967 Warszawa Jacob Robinson Dziennik Partyzanta(1943-1944) oraz recenje i notatki bibliograficzne.Wspomnienia z warszawskiego getta. 3 tabele;1 mapa Archiwum Żydowskiego Intytutu Historycznego w Warszawie;Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Archiwum Intytutu YAD WASHEM w Jerozolimie.Akta Żydowskiej Samopomocy Społecznej(ŻSS w Krakowie.
Warszawa Obóz koncentacyjny dla Żydów w Warszawie (1943-1944).Zachód, emigracyjny rząd polski oraz Delegauta wobec sprawy żydowskiej podaczas II wojny światowej. Tatiana Berenstein, Adam Rutkowski, Krystyna Fiszman-Kamińska 62 1967     Wspomnienia z warszawskiego getta(Grudzień 1941-wrzesień 1942)"Selekcja w "Kotle";"To jest getto";"Wszyscy równi" 4 tabele Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, AGKBZH, Archiwum Muzeum na Majdanku
Zamość, Warszawa Żydowska synagoga w Zamościu oraz dzielnica żydowska.Pierwsze kółko młodzieży rewolucyjnej w Warszawie Kszysztof Dunin-Wąsowicz, Zofia i Jerzy Baranowscy, Adam Wein 63 1967 Oświęcim, Kowno, Łódż, Inowrocław, Mordy Olga Pickholz-Barnitish, Ks.Wojciech Gajdus Pinkas bractwa pogrzebowego w Mordach oraz żydowscy więżniowie KL Stutthof 3;0 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, AGKBZH, Akta Mista Zamościa(1811-1864)
Zamość Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII wieku.(pożyczki, zadłużenia, kredyty) Adam Wein, Jaina Morgensztern 64 1967 Warszawa   Nabywanie i budowa nieruchomości przez Żydów w Warszawie(1821-1862) oraz ludność żydowska w Augustowskim wobec powstania styczniowego. 0;6 tabel AGAD;Bilioteka Narodowa, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Piotrków Trybunalski Historia i rozwój przestrzenny Synagogi w Piotrkowie Trybunalskim.Plan Piotrkowa z 1786 roku sporządzony prawdopodobnie przez S.Merliniego.Zarys historyczny synagogi, jej fazy budowlane, próba rekonstrukcji, i analizy stylistycznej obiektu. Elzbieta Horn, Jerzy Baranowski, Henryk Jaworowski 57 1966   Feliks Kon, Rozalia Felsenhardtówna, Michał Dragomanow Problem żydowski w twórczosci Dragomanowa.Historia Feliksa Kona w wiezieniu i przed sądem wojskowym. 7;0 tabel Archiwum Zakładu Historii Partii przy SDKPiL.
Majdanek, Warszawa Żydzi w obozie koncentracyjnym Majdanek(1941-1944).Poczatki ruchu zawodowego wśród pracowników handlowych w Warszawie (1633-1660) Tatiana Berenstein, Adam Rutkowski, Wila Obrach, Lucjan Marek 58 1966 Łódz Kszysztof Dunin-Wąsowicz, Stanisław Płoski Opieka lekarska nad ludnoscią żydowska w Łodzio w okresie od wrzesnia 1939 do maja 1940r. Na tle sytuacji zdrowotnej. 0;10 tabel Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, AIYW, AGKZBH,
Wieruszyn społeczność zydowska w szlacheckim miasteczku.Żydzi w dawnym Wieruszynie.(poczatki skupienia żydowskiego, stosunki demograficzne, nabywanie neiruchomosci w XIXw, stosunki gospodarcze, rzemiosło, działalnośc instytucji kahalnych, opór wobec eksplodacji feudalnej) Władysław Ćwik, Jakub Goldberg, Juliusz Feuerman 59 1966 Stanisławów, Lublin, Kazimiwrz, Ostrów, Parczew, Wąwolnica, Urzędów, Chełm, Grabowiec, Krasnystaw, Tyszowce, Hrubiuszów, Dubienka, Tarnogóra Bernard Mark Ludność żydowska w miastach królewskich Lubelszyzny w II połowie XVIII wieku.Pamiętnik ze Satnisławowa (1941-1943) 1;11 tabel AGAD, WAPL, KWK,
Białystok, Grajewo, Grodno, Łomże, Sokółka, Wołkowysk, Eksterminacja ludności żydowskiej w okręgu Białostockim. Pesach Kapłan, Ryszard Zabłotniak, Szymon Danter 60 1966 Choroszcz, Goniądz, Gródek Białostocki, Jasionówka, Knyszyn, Łapy, Michałowo, Sokoły, Supraśl, Trzciane, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Drohiczyn, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Milejczyce, Orla, Prużana, Siemia tycze, Szereszów, Augustów, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Druskieniki, Grodno, Jeziory, Łunna, MarcPorzecze, Skidel, Sopoćkinie.   Judendrat w Białymstoku, zagłada Białegostoku(luty 1943r), Rozporządzenie Ericha Kocha jako nadprezydenta Zarządu Cywilnego Okręgu Białostockiego.Pismo Mordechaja do Kierownika Walki Cywilnej z 2 kwietnia 1943 roku.Sprawozdanie z ogólnego zebrania aktywu kibicu im. Tel-Chaj w Białymstoku.Odezwa Organizacji Samoobrony Żydowskiej w getcie białostockim z dnia 16 sierpnia 1943 roku. 0;16 tabel Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum M-T
Zamość O działalności gospodarczej Żydów w Zamosciu w XVI i XVII wieku. Janina Morgensztern 53 1965 Działoszyn   Ksiega kahału w Działoszynie z drugiej połowy XVIII wieku. 0;0 AGKBZH, Archiwum Żydowakiego Instytutu Historycznego
Łódz Podziemne życie w getcie łódzkim B.Beatus, S.Krakowski, A.Mostowicz, J.Rubinsztajn, M.klajn, A.Solarz, M.Checiński, M.Białkower, J.Leider, G.Fogel, H.Najduchowska, D.Szylit 54 1965     Lewica Związkowa w getcie łódzkim, demonstracje uliczne w 1940r, bunt w getcie łódzkim, 1 Maja w getcie łódzkim, nielegalne słuchania radia w getcie łódzkim, Związek Inwalidów Wojennych, próba przygotowania zbrojnego oporu w getcie łódzkim. 5;0 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego,
Nowy Sącz, Grybowo, Rymanów, Żmigród, Dukla, Wiśnicz Dzieje Żydów w Nowym Sączu w XVII i XVIII wieku.Wzrost ludności żydowskiej w XVII i XVIII wieku udział Żydów w podatkach miejskich. Rafał Mahler, Felicja Schechter, Julian Auerbach 55 1965 Przesk Nowy Łukasz Hiroszowicz Ucieczka przed śmiercią(panmiętnik z czasów okupacji hitlerowskich).Działalnosc KPP w środowisku żydowskim (1929-1933) 0;3 tabele Akta Depozytowe miasta Nowego Sącza, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Zamosć, O działalnosci gospodarczej Żydów w Zamościu w XVI i XVII wieku.Handel (Kierunek i zasięg terytorialny handlu Żydowskich kupców Zamoyskich Janina Morgensztern, Rafał Mahler, Jakub Goldenberg i adam Wein 56 1965 Nowy Sącz, Działoszszyn   Z dziejów Żydów w Nowym Sączu w XVII i XVIII wieku.(Prawne położenie Żydów w Nowym Sączu: Żydzi a Rada Miejska, podatki, spory z miastem i wzajemne układy, opozycja w kkahale.Proces o mord rytualny w Nowym Sączu w 1751r, 1761r.Ksiega kahału w Działoszynie z drugiej połowy XVIII wieku. 4;1 tabela Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Jana Zamoyskiego, Biblioteka Pan w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie,
Warszawa Ograniczenie napływu Żyd ów do Warszawy (1815-1862) Adam Wein, Jerzy Tomaszewski, 49 1964 Treblinka Jakub Celemeński Wspomninia o Treblince:"Budowałem Most w pobliżu Treblinki"oraz hitlerowskie sprawozdanie statystyczne o zagładzie Żydów w Europie, 0;7 tabel Akta KRSW,
Kraśnik Wspólna walka mieszczan i Żydów w Kraśniku w połowie XIXw.(o zniesienie feudalnej zależności) oraz rzemiosło żydowskie w Białymstoku na przełomie XIX i XX stulecia. Janina Morgernsztern, Paweł Korzec, Teodor Cienciała 50 1964 Dolny Śląsk, Tarnów   Badania ankietowe ludności żydowskiej Dolnego Śląska(czII)oraz o przesladowaniu Żydów na Śląsku w latach 1940-1943.Szpital Żydowski w Tarnowie (1840) 0;15 tabel AGAD, WAP w Katowicach,
Łódz Do dziejów odrodzenia osiedla żydowskiego w Polsce po II wojnie światowej.Robotnicy żydowscy w Polsce (1921-1939) oraz Struktura i funkcje administracji żydowskiej w getcie łódzkim(grudzień-1940) Bernard Mark, Jerzy Tomaszewski 51 1964     Program pracy referatu dla spraw żydowskich przy krajowej rzdie narodowej, planowanie obudowy i przebudowy życia ocalałej ludności żydowskiej, rezolucja narady krajowej działaczy PPR w środowisku żydowskim(1945), działąlność centralnego Komitetu Polskich Żydów. 0;7 tabel Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Łódz Struktura i funkcje administarcji żydowskiej getta łódzkiego(1940) Stefan Krakowski, Danuta Dąbrowska 52 1964 Płock   Żydzi w Płocku (1939-1941) 0;0 Ibidem, Archiwum żydowskiego instytutu Historycznego
Łódz Administaracja żydowska w Łodzi i jej agenty w okresie od początku uokupacji do zamknięcia getta(8.IX.1939-30.IV.1940) Danuta Dąbrowska, Tatiana Berenstein, Janina Dunin-Wąsowiczowa 45(46) 1963 Warszawa, Częstowchowa Janusz Korczak Ruch oporu i powstanie w getcie warszawskim(stan badan i nowe zagadnienia), praca przymusowa Żydów w Warszawie w czasie okupacji hitlerowskiej oraz ruch podziemny w częstochowskim getcie. 0;3 tabele Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, APW
Dolny Śląsk. Badania ankietowe ludności żydowskiej Dolnego Śląska cz I (problematyka demograficzna) oraz poziom gospodarstwa wiejskiego w żydowskich koloniach rolniczych w Królestwie Polskim w okresie przeduwłaszczeniowym. Julian Bartyś, Szyja Bronsztejn 47(48) 1963   Jaseques Delarue, Józef Jarosz, Chaim Icel Goldstein, Wspomnienia o żydowskich działaczach robotniczych.(W Medem i N.Kantor) 6;35 tabel Archiwum Instytutu Marksizmu-Leninizmu w Moskwie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach, Ibidem, AGAD
Warszawa Szpital w Warszawie(1939-1944) oraz żydzi poza rewirem żydowskim w Warszawie Marian Gumowski, Emanuel Ringelblum, Adam Wein, Sabina Gurnfinkiel-Glocerowa 41 1962   Liva Rotkirchen Monety hebrajskie za Piastów oraz stosunek Polskiej Partii Robotniczej do sprawy żydowskiej w czasie okupacji kitlerowskiej (dokumenty i materiały). 0;0 Archuiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR w warszawie, KRSW, AGAD
Nasielsk Księga cechu krawców, kusnierzy i szmuklerzy żydowskiech miasta Nasielska. Adam Wein, Marian Gumowski, 42 1962 Warszawa, Nowy Dwór Johann Antoni Krieger Monety hebrajskie za pisatów(opis monet).Wspomnienia "75 dni w płonącym getcie warszawskim" 1;0 AGKBZH, Akta komisarza miasta Łodzi, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, WAP Łódz,
Zamość, Krynki, Łomż, Mariampol, Sejny, Ostrołęka, Płock, Pułtusk, Gostynin, Piotrków, Kalisz, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stanisławów, Wieluń, O osadnictwie Żydów w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku oraz pierwsze strajki w Krymkach oraz stan ilosciowy i strukyuralny żydowskiego osadnictawa roliczego w królestwie polskim w okresie przeduwłaszczeniowym Janina Morgensztern, Paweł Korzec, Stanisław Herbst, Szymon Zajczyk, Abraham Krzepicki, 43(44) 1962 Treblinka, Zagłębia Dąbrowskie, Warszawa , Kępno Julian Klaczki, Szymon Zajczyk Nieznay list Sejmu Czterech Ziem w 1605r w sprawie safardyjskiego żyda w Zamościu.Dokumenty o eksterminacji Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim podczas okupacji hitlerowskiej oraz problematyka żydowska na międzynarodowej konferencji historyków ruchu oporu w Warszawie (kwiecien 1962r).Historia i opis bożnicy w Kępnie, Staszowie, Wyszogrodzie.Relacja 25-letniego więżnia obozy zagłady treblionka II(wywieziony 25 sierpnia 1942roku.kolejnym transportem z Warszawy) 7;6 tabel AGAD, Ibidem, KRSW, WAPL, Księga miasta Zamoscia, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Warszawa Ze wspomnień Żyda, uczestnika powstania warszawskiego w 1944roku.Struktura demograficzna ludnosci żydowskiej pozostałej w Warszawie. Chaim.I Goldsztejn. 37 1961   Józef Kwiatek, Szamuel Meretik Struktura demogtraficzna ludności żydowskiej w Warszawie oraz przyczyny do wycofania się Żydów tureckich, uchodżców z Hiszpanii z handlu lewantyńskiego Rzeczypospolitej w ostatnich latach XVI wieku. 0;4 tabela Archiwum Zakładu Historii Partii (AZHP).Ibidem
Zamość Uwagi o żydach sefardyjskich w Zamościu w latach 1588-1650 Janina Morgensztern 38 1961 Lódz, Katowice   Projekt poprawy sytuacji ludności w getcie łódzkim(wnioski mieszkańców getta z lat 1940-1944) oarz grabież mienia Żydów przez władze hitlerowskie w świetle akt Urzędu Powierniczego w Katowicach.Prześladowanie ludności żydowskiej w okresie hitlerowskiej administracji wojskowej na okupowanych ziemiach polskiech(1.IX.1939r do 25.X.1939r. o;2 tabele Archiwum Żydowskiego Instytuti Historycznego, WAPK(Treuhandst), AWWW
Warszawa Status prawny ludości żydowskiej w Warszawie w końcu XVIII i na początku XIX wieku, oraz status Żydowskiej Organizacji Bojowej Artur Eisenbach, Stanisław Szymański, Bernard Mark 39 1961 Częstochowa, Kalisz, Krzepice Stara, Krzepice Nowa, Mstów, Przyrów Judyta Jakubowiczowa Dzieje Żydów w Częstochowie w okresie konstytucyjnym Królestwa.(1833r) 0;3 tabele AGAD, WAP Częstochowa, Archiwum Zakładu Historii Partii, AZHP, Archiwum żydowskiego Instytutu Historycznegio, GKBZH,
Warszawa Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie(1923-1943) Elżbieta Horn, Janina Morgensztern, Jan Deutko, Luba Blum-Bielicka 40 1961 Treblinka, Barysz, Bołszowce, Buczacz, Bursztyn, Dobrowody, Halicz, Horożanka, Jezupol, Kąkolinki, Krasiłów, Koropiec, Markowa, Mołotkowa, Monasterzyńska, Ottynia, Podhajce, Potok, Rohatyn, Siemiakowice, Tłumacz, Uście, Wierzbów, Budzanów, Czortków, Janów, Strusów, Tarnopol, Trembowala, Kołomyja.Kosów, Kułaczkowce, Michalacze, Śniatyń, Utorop Eliza Orzeszkowa, Dzieje żydów na ziemi halickiej na przełomie XVI i XVII wieku.Żydzi jako pośrednicy dyplomatyczni między Polską a turcją oraz relacje dwóch zbiegów z Treblinki 1;3 tabele;1 mapa AGAD, Metryka Koronna, Muzeum Konstantego Świdzińskiego
Niemcy, Francja Grupa Bauma(Dzieje walki antyfaszystowskiej młodzieży żydowskiej w Niemczech w latach 1937-1942) oraz ruch oporu Żydów we Francji(fragmenty wspomnień, akcja ratowania dzieci, prasa podziemna, sobotaż produkcji przez robotników żydowskich, "Śmierć hitlerowskich barnarzyńcom", Żydzi w ostatnich bojach o wyzwolenia Francji;Hitlerowska propaganda antysemicka). Fragment wspomniń "Cena jednego życia" bernard Mark, Liliana Gronowska, Beniamin Nadel, Franciszka Tusk-Scheinweschslerowa 33 1960 Łódz, Olibia, Krym   O starogreckich napisach na swiątyniach w rejonie Czarnego Morza(Napisy na domach modlitwy Olibii;Warunki proskarteesis w procedurze wyzwolenia przez Żydów niewolników na Krymie) oraz historia łódzkiej organizacji "Bundu". 0;0 AIMLB.Akta śledcze gestapo.
Tkocin, Kraśnik Dzieje Żydów w Kraśniku do połowy XVII wieku oraz charakterystyka i informacje dotyczące zabytkowej bożnicy w Tykocinie. Jerzy Baranowski, Michał Lisser, Franciszek Rosenthal, Maurycy Hern, Adam Wein 34 1960 Legnica, Lwówek Śląski, Bolesławiec, Zgorzelec, Wleń, Oleśno, Bytom, Kraków, Wrocław, Świdnica, Jawór, Strzegom, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Kłodzk, Głogów, Brzeg, Środa Śląska, Złotoryje, Chojnów, Ścinawia Nyska, Góra, Lublin, Namysłów, Jelenia Góra, Sokołowo, Brunów, Głubaczyce, Racibórz, Oleśnica, Kozle, Pyskowice, Białystok, Przemyśl   Sądy żydowskie w Polsce.Starania przedstawicieli burżuazji żydowskiej o przywilej poczesnego obywatela w Królestwie Polskim (1832-1862).Rzemieślnicy żydowscy na Rusi Czerwonej na przełomie XVI i XVII wieku oraz najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku. 1;1 tabela Archiwum Państwowe w Nysie, Olsener, Archiwum Miasta Przemyśla, Akta Radzieckie Rzeszowskie 1591-1634.AGAD, KRSW
Lublin, Warszawa Ludność Żydowska na Lubelszyżnie w akcji przedpowstaniowej (1861-1862) oarz getto walczące z niewola gospodarczą("Co wolno było Żydom robić w dziedzinie zbiórki odpadów?", Żydzi walczą o swoje maszyny i suruwce";"Od surowców do produkcji";"stolarstwo na czele dostaw";"Rynek prywatny" Ryszrd Bender, Jerzy Winkler, Jerzy Jaros, Helena Cscrba, Tatiana Berenstein, Adam Rutkowski. 35 1960 Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Satnisławów, Drohobyczyn, Strj.   Wiadomosci o Żydach czynnych w polskim pzremysle węglowym oraz histori dzieci uratowanych od zagłady w miasteczku Vac(położone niedaleko Dunaju, na szlaku Budapeszt-Szob.Żydzi w Obetynie podczas II wojny światowej. 0;0 WAP w Lublinie, WAP Katowice
Kraśnik, Tarnopol Udział Żydów w życiu gospodarczym Krasnika i włości kraśnickich do połowy XVII wieku oarz o staraniach Żydów o uchylenie ograniczeń praw cywilnych w Królestwie Polskim.Żaneta Margules-"moje przeżycia w Tarnopolu podczas II wojny światowej. Jerzy Baranowski, Janina Morgernsztern, adam Wein, 36 1960 Chmielnik, ostrołęka, Warszaw, Lublin, Zamość, Szczebrzeszyn Abraham Kinderfreund, Jakub Mieszko Meir, Gecel Nirstein, Fiszel Bernstein, Icek Szpeer Historia i charakterystyka synagogi w Chmielniku. 0;5 WAP Lublin, Księga miasta Kraśnika, AGAD w Warszawie, KRSW,
Włodawie, Chęcin Zabutkowe bożnice we Włodowie i Chęcinach.Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej(po aryjskiej stronie). A.Berman, A.Eisenbach, D.Sierakowiak. 29 1959 Warszawa, Łódz, Piotrków, Radom, Kielce, Lublin, Siedlce, Płock, Suwałki Dawid Sierakowiak, O ruchu oporu w getcie wrszawskim(refleksje), dziennik z getta łódzkiego.Materiały do struktury i działalności gospodarczej ludności żydowskiej w Królestwie Polskim w latach osiemdziesiątych XIX wieku. 2;12 tabel Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Warszawa Rola Żydów w życiu ekonomicznym Warszawy w latach 1863-1896(Żydowskie fabryki i żydowska praca, handel i inne żródła zarobkowania, J.Szacki, E.Ringelblum, E.Podhorizer-Sandel, D.Sierakowiak 30 1959 Krawków, Łódż Dr.Salomon Aszkenazy, Frank Szlomo, O zagładzie Żydów w dyskrykcie krakowskim oraz dziennik z getta łódzkiego.Stosunki polsko żydowskie w czasie II wojny światowej. 0;0 Ibidem, Izraelita, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
Piotrków Trybunalski Szpitalnictwo żydowskie w Piotrkowie Trybunalskim w połowie XIX wieku. Jan Fijałek, Krystyna Modrzewska, Emanuel Ringelblum, Bernard Mark 31 1959 Leszno, Łódz   Stosunki polsko-żydowskie w zcasie II wojny światowej.Pamiętnik z okresu okupacji.Recenjie:"Najnowsza Publikacja Żydowskiego Instytutu Naukowego w USA", "Uwagi na marginesie pracy H.Strenga. O rolnictwie w generalnej guberni"; 0;3 tabele EPA Łódz, Archiwum Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Archiwum miasta stołecznego Warszawy, Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
Kraśnik Wiadomosci o ludności żydowskiej w Kraśniku na podstawie inwentarzy w 1631r oraz walka przeciw hitlerowskiej polityce eksterminacji ludnosci żydowskiej (w zwiazku z publikacja H.G Adlera. Rafeal Mahler, Janina Mongersztern, Arur Eisenbach, Meir Helevi 32 1959 Łódz   Wiadomości o życiu ekonomicznym i społecznym Żydów na Bałkanach w XVI wieku zawarte w responsach rabinicznych.Żydzi w Północnej Ameryce(Żydzi w walkach federalistów z republikanatami, język oświata i kultura, Żydzi amerykanscy a Palesyna, 0;2 tabele Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, WAP Łódz,
Trawnik, Bełżc, Ciesznaów, Narola, Mircze Hitlerowskie obozy pracy dla Żydów w dystrykcie radomskim oraz dziecinobójstwo podczas okupacji hitlerowskiej. B.Mark, A.Kubiak, A.Rutkowski, A.Eisenbach, E.Lewin 17(18) 1959 Łódz, Białystok Bolesław Bierut Proletariat Żydowski w okresie walk styczniowo-lutowych 1905 roku.Robotnicy żydowscy Łodzi, okręgu łódzkiego i miast sąsiednich w styczniu i w lutym 1905r.Proletariat żydowski Bisłegostoku i innych miast wschodniej Polski w okresie walk styczniowo-lutowych. 5;0 AGAD, KWGG, WAP Łódz, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, AJDC,
Kuchary, Warszawa Dzieje osad żydowskich we wsi Kuchary.Rozprzestrzenienie i warunki mieszkaniiowe ludości żydowskiej w Warszawie w świetle spisu w 1815r. A.Różańki, A.Eisenbach 25 1958 Treblinka Janusz Korczak, Mordechaj Anielewicz, Dr.Izaak Schiper.dr.Limpan Comber. Wydarzenia w getcie warszawskim w kwietniu-maju 1943."Jedenście miesięcy w obozie zagłady w Treblince"- wspomnienia.Dziennik z warszawskiego getta. 0;9tabel Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, KRSW
Warszawa, Brody Liczba ludności żydowskiej i boszar przez nią zamieszkiwany w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej oraz dzieje Żydów w Brodawach w latach 1584-1943. T.Berenstein, A.Rutkowski, B.Mandelsberg, I.Halpern, M.Galber 26 1958 Warszawa, Lublin   Z dziejów gospodarczych Żydów lubelskich w pierwszej połowie XVII wieku.Bunty Woszczyłłowskie, oraz historia małego szmugla w w getcie warszawskim. 0;3 tabele;2 mapy Ibidem, Archiwum Główne w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum zydowskiego Instytutu Historycznego, AWWW, GKZBH,
Bełz, Busk, Ciesznaów, Dębno, Dobrotwór, Firlejów, floriantów, Grabowiec, Hrodło, Korytnica, Lipsko, Lubaczów, Łaszczów, Łaszczówka, Magierów, Mosty, Olszyce, Płazów, Potylicz, Rachanie, Rawa Ruska, Sokal, Stojanów, Strzemilec, Szczurowice, Tomaszów, Tyszowice, Uhnow, Uhrynów, Waręż Żydowskie dokumenty prawne ze starożytnego Nadczarnomorza.Żydzi województawa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. B.Nadel, Maurycy Horn, J.Goldberg, M.Chodzko 27 1958 Działoszyn Dr.Filip Lubelski Rolnictwo wśród Żydów w ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII wieku oarz wspomnienia z obozu zagłady w Tleblince. 3;13 tabel WAP Lublin, .AGAD Działoszyn,
Łódz, Warszawa O losie dzieci i zakładów opiekuńczych w getcie warszawskim(opieka nad dziećmi w getcie warszawskim;Dziec jako pierwsze ofiary akcji zagłady;Próba ratowania dzieci;Rozgromadzenie placówek opieki nad dziećmi;Polowania na dzieci."Dziennik getta Łódzkiego" E.Ringelblum, B.Nadeli, A.Berman, D.Sierakowiak 28 1958 Lublin Hacha Emil Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej oraz o stosunku Żydów na Wileńszczyżnie do powstania styczniowego. 0;0 PKU-Powiatowa Komenda Uzupełnień, Archiwum żydowskiego Instytutu historycznego.Archiwum Muraw.
Wystąpienie Hugo Kłłątaja w 1791 roku w obronie Żydów w Łęczyce.Metyroligia, opór i zagłada ludnosci żydowskiej w dystrykcie lubelskim(dane statystyczne, przesiedlenia, dyskryminacje gospodarcze i izolacja ludności żydowskiej, zagłada biologiczna, ruch oporu.) J.Goldberg, T.Bernstein.E.Stocki, A.Lewin 21 1957 Warszawa, Zamość Bartłomiej Beniowski, Memoriał Abraham Muhra, Michel Mazor, Jakub Szacki, Kalman Marmor Żydzi w służbie zdrowia powstania listopadowego.Dzinnik z warszawskiego getta.Sprawa zorganizowanej na Górnym Śląsku żydowskiej kolonii robotniczej, 0;1 tabela Archiwum Skarbu Koronnego , AGAD, Archiwum Żydowskiego Instytutu historycznego, AGKBZ, Księga pamiątkowa Lublina, Akta Judendratu Lubelskiego, Akta gubernatowa dystryktu lubelskiego.
Wrzeszcz Pinkas gminy żydowskiej we Wrzeszczu(1775-1793) F.Kupfer, L.Brener, B.Temkin-Bermanowa.A.Lewin 22 1957 Warszawa, Częstochowa   Brenger-"O pracy przymusowej ludności żydowskiej w Częstochowie w okresie okupacji hitlerowskiej"-(artykuł ten jest fragmentem pracy ogłoszonej w 1950 r w języku zydowksim.Autor przeżył okres okupacji w Częstochowie, pracował w obozie "Hasag" i oparł się głównie na osobistych wspomnieniach.Ponadto wykorzystał dokumanty znajdujące się w AŻIH).Akcja pomocy Żydom w okresie II wojny swiatowej.Dziennik z getta warszawskiego. 0;0 Archiwum Żydowskiego Instytutu historycznego
Łódz Udział proletariatu żydowskiego w czerwcowym powstaniu łódzkim i w walkach solidarnosciowych(1905) L.Lewinzon, B.Mark, Tusk-Scheinwechslerowa 23 1957 Warszawa Ozeasz Ludwik Lubliner Fabryka Waltera C.Tobbensa w getcie warszawskiem(wspomnienia) oarz dziennik z getta warszawskiego:"Historia tajnej Misji I.Branda";"Historia żydów w palestynie w okresie Miszyny i Talmudu";"Między śmiercia i nadzieją(Oświęcim-Jaworzno);"Nowy numer wiadomości domu bojowników getta w izraelu" 0;0 Archiwum Rap, AGAD, KWGG
Milejów, Łęczna, Międzyrzecze, Bełżec, Hrubieszowo, Lublin, Majdanek, Budzyń, Trawniki, Wieliczka, Białystok, Mińsk, Smoleńska, Sobibór Obozy pracy przymusowej dla Żydów w dystrykcie lubelskim. T.Berenstein, L.Baumgarten, A.Lewin 24 1957 Warszawa   Cenny dokument z dziejów "Proletariatu" i "Narodowej Woli", Dziennik z getta warszawskiego (1942r). 0;0 Akta żanadrmerii w lublinie, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, AGKBZH,
Szczebrzeszyn Niedole i zagłada Żydów w Szczebrzeszynie.Materiały do ruchu rewolucyjnego 1905r oraz dokument o ruchu oporu w Warszawie B.Mark, A.Rutkowski, W.Lewandowski, I.Szajn, Z.Klukowski 19(20) 1956 Warszawa, Łódz, Częstochowa, Bialystok,   Materiały do udziału Żydów w Gwardii Narodowej, Gwardii Miejskiej i Straży Bezpieczeństwa w Powstaniu Listopadowsym 1830-1831r.Kwestia walk klasowych wsród ludności żydowskiej w drugiej połowie XVIII wieku 3;2 tabele Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, AGAD, AAN Warszawa
Warszawa Rola przedsiębiorców niemickich w eksterminacji ludnosci zydowskiej w getcie warszawskim oraz struktura ludnosci żydowskiej w Warszawie w swietle spisu 1810r. B.Mark, A.Eisenbach, D.Dąbrowska, T.Brustin-Berenstein 13(14) 1955 Poznań, Bydgoszcz, Łódz, Warszawa, Zielona Góra, Konin, Koło, Włocławek, Szubun, Kalisz, Kępno, Turek, Ostrów Wlkp.Łęczyca, Sieradz, Mogilno, Wągrowiec, żnin, Września, Nowy Tomyśl, Międzychód, Gniezno, Ciechocinek, Szmotuły, leszno, Krotoszyn, Gorzów Wlkp.Jarocin, Gubin   Zagłada skupisk żydowskich w "Kraju Warty" w okresie okupacji hitlerowskiej.Notatki z getta warszawskiego. 0;7 tabel AGAD Warszawa, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Ibidem,
Radom, Kielce, Częstochowa, Metyrologia, walki i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim podczas okupacji hitlerowskiej oraz KPP w walce z programami antyżydowskimi w latach 1935-1937r. T.Berenstein.A.Rutkowski, J.Goldberg, J.Bartyś 15(16) 1955 Piotrków, Gorzkowice, Kamieńsk, Przygłów Włodzierzów, Ręczno, Rozprza, Srocko, Sulejów, Wola Krzysztaporska, Wolbórz, Radomsko, Aurelów, Gidle-Pławno, Gomunice, Janów, Koniecpol, Młodzowy, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Żarki, Jędzrejów, Brzegi, Lelów, Małogoszcz, Mierzwin, Nagłowice, Nawarzywce, Prząsław, Secemin, Sędziszów, Sobków, Chmielnik, Drugnia, Kurozwięki, Nowy Korczyn, Pacanów, Pińczów, Stopnica, Szydłów, Wiślica, Białogon, Bliżyn, chęciny, Daleszyce, Łopuszno, Mnin, końskie, Nieborów, Odrowąż, Radoszyce, Tomaszów Mazowiecki, Białaczów, Gielbiów, Inowłódz, Klwów, Pradyż, Rawa Mazowiecka, ujazd, Żarnów, Kozienice, Magnuszew, Mariampol, Pionki, Przytyk, Iłża, Sienno, Tarłów, Momin, staszów Izrael Sztern, Skałow Zelman, Kalman Lis, Jakub Preger, Henryka Lazawert, Jakir Warszawski, Jehoszua Perle, Janusz Korczak, Hilel Cejtlin, Izaak Giterman Ludność żydowska w Lutomiersku w drugiej połowie XVIII wieku i jej walka z feudalnym uciskiem oraz o żydowskim osadnictwie rolniczym w Ordynacji Zamojskiej w pierwszej połowie XIX wieku. 0;6 tabel Archiwum KC PZPR, Archiwum żydowskiego Instytutu Historycznego, Akta stadthauptmana Częstochowy, JUS, AJDC, WAP Kraków
Lublin, Jarczew, Korczyn, Kurnik, Ostrów Wielkopolski, Warszawa, Kutno, Kraków, Płock Rzemieślnicy żydowscy w Polsce feudalnej. B.Mark, A.Eisenbach, A.Rutkowski, T.Brustin-Berenstein 9(10) 1954 Warszawa Zygmunt Modzelewski, Józef Lewarowski O niektórych zagadnieniach gospodarczyk w tzw.Generalnej ubernii w świetle "Dziennika Franka" oraz nowe dokumanty dotyczace ruchu oporu i powstania w etcie warszawskim. 0;0 Ibidem, Archiwum Jana Zamoyskiego, Główne archiwum Skarbu w Warszawie.Akta miasta Przemyśla,
Stryków Materiały do budownictwa drewnianego i do struktury społeczno-zawodowej ludności żydowskiej w Strykowie w XVIII wieku.(opis domów ludnosci zydowskiej i synagogi w miasteczku Strykowie. J.Bartyś, J.Danielewicz, B.Mark 11(12) 1954 Poznań Jan Czyński, Samlom Majmon, Helmuth Knochena Udział lekarzy żydowskich w powstaniu poznańskim. 3;0 Archiwum Państwowe w Poznaniu, archiiwum zydowskiego Instytutu historycznego
Warszawa Dokumenty i materiały o powstaniu w getcie Warszawskim oraz powstanie na terenie "Shopów" Bernard Brog 1(5) 1953 Treblinka, Nowogródek, Częstochowa, Jacek Szwarcfus Tematy listów i artykułów:"Pierwsza odezwa bloku antyfaszystowskiego;Fala terroru w gettach;nauka niedalekiej przeszóości;Masy żydowskie w walce o wolność;Pierwsza likwidacja PPR wzywa do samoobrony;Szakale niemieccy mordują naród żydowski;Żydowska organizacja bojowa;Do żydowskich mas ludowych w getcie." 0;0 Archuiwum Żydowskiego Instututu Historycznegi
Lublin Żydzi Polscy w okresie odrodzenia(Przemiany gospodarczo-społeczne, Przedstawiciele Odrodzenia i humanizmu a kwestia żydowsak, rozówj kultury).Żydzi Polsce w obozie rewolucyjnych patriotów wielkiej emigracji. Fr.Kupfer, B.Mark, A.Kubiak, J.Danielewicz, A.Eisenbach 2(3) 1953 Poznań, Kępno, Kraków, Pinczów szczebrzeszyn, Zamość, Przedbórz, andomierz, Szydłowie, Wodzisław, Zabłudów, Przemysl, Rzeszów, Lublin, kilece, Kolbuszowa, Przeworsk, Chęciny, Tykocin, Gąbin, Wyszygród, Warcta, Nasielsk, Przysnysz, Kurów Jon Tow Lipman, Maurycy Gottlieb Księgo protokołów elektorów gminy zydowskiej w Poznaniu od 1628 roku oaraz zabytkowa architektura(bożnice) Żydowska w Polsce w wymienionych miejscowościach. 25;0 Archiwum Żydowskieho Instututu Historycznego, Ibidem, Arciwum A.N.akta JUS, CDJC.
Sobibór, Warszawa Historia powsranie w Sobiborze.Deortacjie i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim9 w wymienionych miastach) A.Peczorski, T.Brustin-Berenstein, A.Nirensztejn 1(3) 1952 Kraków, Jeziorna, Karczew, Marki i Pustelnik, Łomianki, Okuniew, Piaseczno, Pruszków, Cechówka, Tłuszcz, Wawer, Falenica, Jadów, Legionowo, Ludwisin, Otwock, Radzymin, Rembertówka, Wołomin, Błędów, Góra-Kalwaria, Grójec, Mogielnica, Tarczyn, Warka, Bolimów, Głowno, Kiernozia, Łowicz, Łyszkowice, Jeżów, skierniewice, Błonie, Grodzisk, Leszno, Mszczonów, Sochaczew, Wiskitki, Żyrardów, Brok, Ostrów Mazowiecki, Wyszków, Garwolin, Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Siennica, Dobre, Mrozy Kuflew, Kołbiel, Łosice, Mokobrody, Sarnaki, Siedlce, Węgrów, Prostyń, Grębówka, Kosów Lacki Smuel Hirszenburg Ruch oporu Żydów w Krakowie pod okupacja hitlerowską. 0;3 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Ibidem,
Warszawa Hitlerowskie dyskryminacje gospodarcze wobec żydów w Warszawie przed utworzeniem getta oraz twórczość literacka w gettach. T.Brustin-Berenstein, B.Mark, dr.stefan wojciechowsi, A.Rutnik 2(4) 1952 Lublin Gola Mire, Gmina żydowaska w Lublinie w XVI wieku. 0;0 Archiwum Mersika Tamarowa, Archiwum zydowskiego instytutu Historycznego, Akta Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich, Archiwum Główne w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie
Warszawa Ruch oporu i powstania w getcie warszawskim(w świetle odnalezionych materiałów Podziemnego Archiwum getta).O pracach naukowo- badawczych w etcie warszawskim. A.Eisenbach, B.Mark, Szymon Danter, T.Brustin-Berenstein. 1 1951 Treblinka, Białystok   Odzwięk poswsatnia getta warszawskiego w getcie białostockim.Akta i zeznania drugiej części Archiwum Podziemnego getta warszawskiego.Likwidacja żydowskiej Warszawy. 0;3 tabele  
Zamość Pinkas Bractwa Pogrzebowgo i Dobroczynnego w Zamościu 1697r E.Kupfer, J.Sandal.Sz.Huberband 2 1951 Warszawa, Sierpce, Kalisz, Ostrowiec, Łódz, Słupca, Zagórów, Włocławek, Lublin, Łódz, /Częstochowa, Poznań, Józefów, Pawiak, Leszno Maurycy Trębacz Żródła do historii Żydów w krajach słowiańskich ze spocjalnym uwzględnieniem Polski i Rosji oraz notatki z róznych gett. 0;0 tabel Archiwum żydowskiego Instytutu Histporycznego.
Łódz Zespół archiwalny żydowskiej administarcji getta Łódzkiego tzw Rumkowskiego( jak odnaleziono archiwum, zasady porzadkowania archiwum) Sprawa uwiekopomnienia miejsc tragicznych pamiętnych w naszych dziejeach najnowszych. T.Brustin-Berenstein, Sz.Danter, N.Blumental marzec 1950 Kraków, Sobibór, Treblinka,   O zespole archiwalnym Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie.Dział rękopisów i starych druków ŻiH oraz zagłada skupień żydowksich w Polsce w swietle cyfr i dat. 0;0 Archiwum żydowskiego Instututu Historycznego
Lublin Akta Rady żydowskiej w Lubinie.Kartoteka architektów Żydów, ofiar faszyzmu. B.Mark, A.Rozenberg, A.Kubiak, T.Brusting-Bernstein. listopad 1950 Radom, Częstochowa, Rudnik, Bełżyc, Narola, Dęblina-Irena, Lublin, Majdanek, Blizyn, Wolbrom, Pilica, Miechów, Wodzisław, Gomunice, Wancerzów, Lipsk, Stopnica.Wrocław   Badania nad dziejami Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w dystrykcie radomskim oraz problemy badań nad ruchem oporu w gettach.Historia Archiwum Gminy ztdowskiej we Wrocławiu. 0;0 Archiwa Stowarzyszeń Żydowskich w Krakowie, Achiwum Gminy żydowskiej w Wrocławiu, AŻIH Warszawa