Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

A-B

The following bibliography is a selection of publications dealing with the issues related, in a broad sense, to history, culture as well as tangible and intangible heritage of Polish Jews. Presented literature is intended to serve various research purposes (including Polish-Jewish relations and issues related to anti-Semitism and its manifestations). It also contains source publications as well as memoirs, diaries as well as a selection of literature (fiction, poetry and drama).

 • Abdalla Ismail-Sabri, Arabowie a Izrael, Warszawa 1972
 • Abrahams Izrael, Życie codzienne Żydów w średniowieczu, Warszawa, 1996
 • Abramovič Šalom Jakub (pseud. Mendele Mojcher Sforim), Podróże Beniamina Trzeciego, Wrocław 1990
 • Abramowicz Hirsch, Profiles of lost world. Memories of East European Jewish life before World War II, Nowy Jork 1999
 • Abramowicz Mieczysław, Każdy przyniósł, co miał najlepszego, Gdańsk 2005
 • Abramowicz Zofia, Imiennictwo Żydów białostockich a zjawisko interferencji językowej, Lublin 1993
 • Abramowicz Zofia, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003
 • Acharon Zvi, Jäger, Warszawa 1998
 • Acharon Zvi, Operacja Eichmann: jak to było naprawdę , Warszawa 1998
 • Acher Małgorzata-Maria, Niewłaściwa twarz: wspomnienia ocalałej z warszawskiego getta, Częstochowa 2001
 • Acosta Uriel, Exemplar humanae vitae, Warszawa 1960.
 • Adamczyk- Garbowska Monika, Wróblewski Bogusław, Biłgoraj czyli Raj: rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, Lublin 2005
 • Adamczyk Jan Leszek, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Kielce 1991
 • Adamczyk Mieczysław Jerzy, Edukacja a przeobrażenia społeczności żydowskich w monarchii habsburskiej 1774-1914, Wrocław 1998 
 • Adamczyk-Garbowska Monika [sellection, collaborative study i introduction], Kazimierz vel Kuzmir, Miasteczko różnych snów, Lublin 2006
 • Adamczyk-Garbowska Monika, Kopciowski Adam , Trzciński Andrzej [collaborative study], Księgi pamięci gmin żydowskich. Tam był kiedyś mój dom..., Lublin 2009
 • Adamczyk-Garbowska Monika, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004
 • Adamczyk-Garbowska Monika, Polska Isaaca Bashevisa Singera: rozstanie i powrót , Lublin 1994
 • Adamiak Elżbieta, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006
 • Adamska Jolanta, Kaźmierska Janina, Sakowska Ruta, [collaborative study], Tak było… Sprawozdania z warszawskiego getta 1939-43 (wybór), Warszawa 1988
 • Adamska Jolanta, Tak było ...: sprawozdania z warszawskiego getta 1939-1943: (wybór)., Warszawa 1988
 • Adamski Jerzy (collaborative study), Żydowski dowcip: humor i łzy, Warszawa 1993
 • Agnon Szmuel Josef, Od Buczacza do Jerozolimy: opowiadania, Wrocław 1995
 • Aharoni Zvi, Jäger: Operation Eichmann, Warszawa 1998.
 • Aharoni Zvi, Operacja Eichmann: jak to było naprawdę, Warszawa 1998.
 • Ajchelman Izaak (sellection i collaborative study), Humor żydowski, Rzeszów 1989
 • Ajzenman Cwi, Na krawędzi snu, Łódź 2001
 • Ajzensztajn Betti, Ruch podziemny w gettach i obozach: materiały i dokumenty, Łódź 1946
 • Akavia Miriam, Cena, Wrocław 1992.
 • Akavia Miriam, Galia i Miklosz: zerwanie stosunków, Poznań 1992
 • Akavia Miriam, Jesień młodości, Kraków 1989
 • Akavia Miriam, Jesień młodości, Oświęcim 1996
 • Akavia Miriam, Karmi szeli, Kraków 2000
 • Akavia Miriam, Moja winnica: saga rodzinna w trzech częściach, Warszawa 1990
 • Akavia Miriam, Moje powroty, Kraków 2005
 • Akavia Miriam, Urojenia, Poznań 2000
 • Akavia Miriam (sellection), Nowa Poezja Hebrajska, Łódź 1995
 • Akavia Miriam, Cena , Wrocław 1992.
 • Akavia Miriam, Galia i Miklosz: zerwanie stosunków, Poznań 1992
 • Akavia Miriam, Urojenia, Poznań 2000
 • Aksztajn Arie, Ciotka Ester, Łódź 1996
 • Aleksandrowicz Julian, Bartoszewski, Władysław (introduction), Kartki z dziennika doktora Twardego, Kraków 2001
 • Aleksandrowicz Julian, Kartki z dziennika doktora Twardego, Kraków 2001
 • Aleksandrowicz Julian, Stawowy Ewa, Tyle wart człowiek ..., Lublin 1992
 • Aleksandrowicz Julian, Tyle wart człowiek ..., Lublin 1992
 • Aleksiun Natalia, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944-1950), Warszawa 2002
 • Alexander Pat (edit.), Encyklopedia Biblii: postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne, Warszawa 1997
 • Alexander Pat (edit.), Encyklopedia Biblii: postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne, Warszawa 1997
 • Allerhand Maurycy, Allerhand Leszek, Zapiski z tamtego świata, Kraków 2003 
 • Altbauer Mosze, Brzezina Maria (sellection, collaborative study), Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, Kraków 2002
 • Altbeker Cyprys Ruth, Skok dla życia: pamiętnik z czasów okupacji Polski, Warszawa 2001
 • Aly Gotz, "Endlosung" Volkerverschiebung und der Mord an den europaischen Juden, Frankfurt am Mein 2005 
 • Aly Gotz, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt am Mein 2005
 • Ambrosewicz-Jacobs Jolanta, Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, Kraków 2003
 • Ambrosewicz-Jacobs Jolanta, Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1991, Kraków 1995
 • Ambrosiewicz-Jacobs Jolanta, Hońdo Leszek [ed.], Dlaczego należy uczyć o Holokauście, Kraków 2005
 • Amery Jean, Poza winą i karą, Kraków 2007
 • Amichaj Jehuda, Koniec sezonu pomarańczy: wybór wiersz, Warszawa 2000
 • Amiel Irit, Egzamin z Zagłady, Łódź 1998
 • Amiel Irit, Osmaleni, Izabelin 1990
 • Amiel Irit, Wdychać głęboko, Izabelin 2002
 • Andrzejewski Marek (edit.), Antyżydowski terror w Wolnym Mieście Gdańsku (1937-1939): materiały, Warszawa 1987
 • Andrzejewski Jerzy (edit.), Żydzi w Łodzi: Dni Kultury Żydowskiej w Łodzi 27. IV – 6. V. 1990 (Łódź 1990
 • Andrzejewski Jerzy, Martwa fala: zbiór artykułów antysemityzmie, Warszawa 1947
 • Anolik Beniamin, Józef Andrzej Gierowski (introduction), Pamięć przywołana, Kraków 1996
 • An-ski Rapoport, Zajnwil Szlojme, Dybuk, Kraków 2007
 • Anstadt Milo, Dziecko ze Lwowa, Wrocław 2000
 • Antczak Jacek, Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall, Warszawa 2007
 • Anuszkiewicz Edward, Żydzi nad Biebrzą: od czasów najdawniejszych do 1941, Ełk 1997
 • Apfelbaum Emil (edit.), Choroba głodowa: badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942 , Warszawa 1946
 • Apfelbaum Marian, Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, Kraków 2003 
 • Appelfeld Aharon, Badenheim 1939, Warszawa 2004
 • Araszkiewicz Agata, Wypowiadam wam moje życie Monografia polsko-żydowskiej poetki Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001
 • Esther Bick w Krakowie; introduction Bogusław Bobusia, Przemyśl miasto dzieciństwa Esther Bick, Kraków, Przemyśl 2002
 • Arczyński Marek, Kryptonim „Żegota”: z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1983
 • Arendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993
 • Arendt, Hannah, Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła, Kraków 2004
 • Arieli Mordechaj, Aszkenazyjczyk: biografia możliwa, Sejny 2004
 • Armstrong Diane, Podróż zimowa, Warszawa 2007
 • Armstrong Karen, Historia Boga: 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 1998
 • Armstrong, Karen, W imię Boga. Fundamentalizm w Judaizmie, Chrześcijaństwie i Islamie, Warszawa 2005
 • Askanas Barbara (collaborative study), Kultura ocalona: katalog wystawy poświęconej kulturze Żydów polskich, Warszawa 1983
 • Asz Szalom, Czarodziejka z Kastylii i inne opowiadania, Wrocław 1993
 • Asz Szalom, Mąż z Nazaretu, Wrocław 1990
 • Asz Szalom, Nowel, Warszawa 1958
 • Asz Szalom, Opowiadania, Warszawa 1964
 • Asz, Szalom, Kidusz ha-Szem, Wrocław 2003
 • Asz, Szalom, Miasteczko, Janowiec 2003.
 • Aszkenazy-Engelhard Halina, Dzień, noc, dzień, Warszawa 2005
 • Aszkenazy-Engelhard Halina, Pragnęłam żyć: pamiętnik, Warszawa 1991
 • Aszkenazy-Engelhard Halina, Spotkanie z Losem, Warszawa 2006
 • Aszkenazy-Engelhard Halina, Warszawa, Paryż, Tel Awiw, Warszawa 2004
 • Atlas James Bellow, Noblista z Chicago, Warszawa 2006
 • Attali Jacques, 1492 [tysiąc czterysta dziewięćdziesiąty drugi], Warszawa 1992
 • Attali Jacques, Żydzi, świat, pieniądze, Warszawa 2003
 • Azembski Mirosław, Sprzymierzeni z Jehową: opowieści biblijne, Warszawa 1964
 • Azoulai Martine Malbran, Florence Picard, Triumf Asyrii: 970-800 przed Chr.: wojowniczy władcy Asyrii, Salomon i królestwo żydowskie, Olmekowie w Ameryce Środkowej, Warszawa 1993
 • Babel Isaak Emmanuilovič, Opowiadania odeskie i inne, Warszawa 1973
 • Baddiel David, Ukryte zamiary, Warszawa 2006
 • Bader Jerzy, „Piąta rano”, Bielsko-Biała 1997
 • Badziak Kazimierz, Walicki Jacek, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 roku), Łódź 2002
 • Badziak Kazimierz , Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi do 1939 r., Łódź 2002
 • Badziak Kazimierz Strzałkowski, Jacek, Silbersteinowie: Lichtenfeldowie, Birnbaumowie, Poznańscy, Eigerowie., Łódź 1994
 • Bak Samuel, Słowami malowane: wspomnienie Wilna, Sejny 2006
 • Balaban Majer, Dzielnica żydowska,
 • Balberyszewski Mendel, Likwidacja getta wileńskiego, Warszawa 1946
 • Balicka-Kozłowska Helena, Mur miał dwie strony, Warszawa 1958; 2002.
 • Balke Ralf, Izrael, Warszawa 2005
 • Bałaban Majer, Historja i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historji Żydów w Polsce dla klas wyższych szkół średnich. T. 2, Od upadku świata starożytnego do końca wieków średnich., Warszawa 1988
 • Bałaban Majer, Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 1991.
 • Bałaban Majer, Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce dla klas wyższych szkół średnich. T. 1, Od najdawniejszych czasów do upadku świata starożytnego. T. 2, Od upadku świata starożytnego do końca wieków śred
 • Bałka Mirosław, Pirri Alfredo, "Beyond". Katalog wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2007
 • Bander Jerzy, Mój rok 2000, Bielsko-Biała 1997
 • Bańburski Kazimierz. , Żydzi w Tarnowie: świat, którego nie ma (katalog wystawy), Tarnów 2003
 • Barac Barbara, Ucieczka od przeznaczenia: wspomnienia z lat 1941-1944, spisane we wrześniu 1944 roku , Warszawa 2002.
 • Barak Dudu , Polska między sławą a popiołem: wybórpoezji, Kłodzko 1990.
 • Baran Józef (sellection i collaborative study) , „Śnił mi się Artur Sandauer”: rozmowy i wspomnienia, Kraków 1992
 • Baranowski Julian, Łódzkie getto 1940-1944: vademecum., Łódź 1999.
 • Baranowski Julian, Żydzi wiedeńscy w getcie łódzkim 1941-1944, Łódź 2004.
 • Barański Marek, Sołtan Andrzej, Warszawa- ostatnie spojrzenie. Niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944, Warszawa 2004
 • Barash Acher, Głos z nieba: bajki żydowskie, Białystok 1992
 • Barbur Eli, Grupy na wolnym powietrzu, Izabelin
 • Barbur Eli, Strefa Ejlat, Warszawa 2005
 • Barbur Eli, Wzgórza krzyku: reportaże i rozmowy, Izabelin 1998.
 • Barbur Eli, Właśnie Izrael: „gadany” przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, Warszawa 2006
 • Bardach Janusz, Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłem Gułag, Kraków 2002
 • Bardski Krzysztof (sellection i collaborative study) , Abraham – tajemnica ojcostwa: tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz. 22, 1-14, Kraków 1999
 • Bar-Lew Jechiel, Pieśń duszy: wprowadzenie do żydowskiego mistycyzmu , Kraków 2006
 • Barman Janina, Zima o poranku: opowieść dziewczynki z warszawskiego getta, Kraków 1989.
 • Barman Janina, Nigdzie na ziemi, Warszawa 2000.
 • Barnavi Eli, Historical atlas of the Jewish people. From the time of the patriarhs to the present, New York 1992
 • Barski Józef, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji, Wrocław 1986
 • Bartczak Anna, Losy żydowskiej szkoły podstawowej im. I.L. Pereca w Szczecinie, Szczecin 2007
 • Bartelski Lesław, Powałkiewicz Juliusz, Jagielski Jan (collaborative study), Getto – warszawskie Termopile 1943(przewodnik po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i powstania w getcie, Warszawa 1999
 • Bartkowiak Piotr , Rola i działalność mniejszości żydowskiej w Grodzisku Wlkp. w XIX i XX wiekuGrodzisk Wielkopolski 2003
 • Bartosz Adam, Tarnowski cmentarz żydowski: przewodnik turystyczny, Tarnów 2005
 • Bartosz Adam, Żydowskim szlakiem po Tarnowie=: In the footsteps of the Jews of Tarnow, Tarnów 2002
 • Bartosz Adam, Tarnowskie judaica, Warszawa 1992
 • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia [collaborative study], Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa 2007
 • Bartoszewski Władysław(collaborative study), Tryptyk polsko-żydowski: Likwidacja getta warszawskiego – Antoni Szymanowski; Na oczach świata – Maria Kann; Z otchłani: poezje-Tadeusz Jerzy Sarnecki , Warszawa 2003.
 • Bartoszewski Władysław, Los Żydów Warszawy 1939-1943: [w czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim], Kraków 1985
 • Bartoszewski Władysław Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej: Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Kraków 1966, 1969 (edit.2 rozszerzone)
 • Bartoszewski Władysław, Żydzi Warszawy 1939-1943, Lublin 1993
 • Bartoszewski Władysław, Szwedowska Joanna, Moja Jerozolima, mój Izrael: Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską , Warszawa 2005
 • Basiura Ewa, The Jews of Poland in tale and legend , Kraków 1997.
 • Basiura Ewa, Żydzi polscy w legendzie i opowieści, Kraków 1997.
 • Baskin Judith Reesa, Tenenbaum Shelly [edit.], Gender and Jewish Studies: a Curriculum Guide, New York 1994
 • Bau Józef, Czas zbeszczeszczenia, Wspomnienia, Kraków 2006
 • Bauman Janina, Nigdzie na ziemi, Warszawa 2000
 • Bauman Zygmunt, Wieloznaczność nowoczesna – nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995
 • Baumgarten Leon, Pierwsze kółko żydowskiej młodzieży rewolucyjnej w Warszawie, Warszawa 1967
 • Baumgarten Leon, Rewolucjoniści Żydzi w pierwszych polskich kółkach socjalistycznych i w Wielkim Proletariacie, Warszawa 1963
 • Bauminger Róża, Przy pikrynie i trotylu, Kraków 1946
 • Bauminger Arieh L. , Sprawiedliwi wśród narodów świata, Warszawa 1994
 • Bauminger Róża, Przy pikrynie i trytolu: (obóz pracy przymusowej w Skarżysku- Kamiennej), Kraków 1946
 • Baumol Yehoshua, A Blaze in Darkening Gloom. The Life of Rav Meir Shapiro, Jerusalem 2004
 • Bechta Mariusz, Narodowo-radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu 1918-39, Biała Podlaska 2004
 • Bechta Mariusz, Rewolucja, mit, bandytyzm: komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, Biała Podlaska, Warszawa 2000
 • Bednarczyk Tadeusz (collaborative study), Lewica demokratyczna, Warszawa 1985
 • Bednarczyk Tadeusz (ps. „Bednarz”, „Tadeusz”), Życie codzienne warszawskiego getta: warszawskie getto i ludzie (1939-1945 i dalej: [jakimi ich znałem], Warszawa 1995.
 • Bednarczyk Tadeusz, Obowiązek silniejszy od śmierci: wspomnienia z lat 1939-1944 o polskiej pomocy dla Żydów w Warszawie, Warszawa 1986
 • Bednarczyk Tadeusz, Rys historyczny Organizacji Wojskowej – Kadry Bezpieczeństwa – Armii Krajowej OW-KB-AK – sikorszczycy w ruchu oporu, wrzesień 1939 r. – do stycznia 1945 r. oraz Żydzi polscy dzisiaj: dodatek uzupełniający do książki pt.”Życie codzienne
 • Bednarczyk Tadeusz, Walka i pomoc: OW – KB a organizacja ruchu oporu w getcie warszawskim, Warszawa 1968
 • Beevor Antony, Vinogradova Luba [edit.], A writer at war. Vasily Grossman with the Red Army 1941-1945, New York 2005
 • Begin, Menahem, Białe noce, Warszawa 1989.
 • Ben Artizi-Pelossof Noa, W imię smutku i nadziei, Łódź 1997
 • Ben Eiliezer Israel, Rabbiego Izraela Ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest mistrzem dobrego imienia pouczenie o Bogu zestawione z okruchów przez Martina Bubera, Warszawa 1993.
 • Ben Gurion Dawid, Odpowiedź Bevinowi w sprawie Palestyny, Łódź 1946
 • Ben-Arie Igal, Inny, Lublin 1996
 • Ben-Arie Igal, Żydowski sen, Lublin 1994.
 • Benda Julian, Antysemita z przekonania, Łódź 1946
 • Benedyktowicz Zbigniew, Portrety „obcego”: od stereotypu do symbolu , Kraków 2000
 • Benoschofsky Ilona, Scheiber Alexander, The Jewish Museum of Budapest, Budapest 1987
 • Bensimon Doris, Errera Eglal, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000
 • Bensimon Doris, Żydzi i Arabowie: historia współczesnego Izraela., Warszawa 2000
 • Ben-Tov Arieh, Czerwony Krzyż spóźnia się: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża a los Żydów węgierskich w latach 1943-1945 , Sosnowiec 1996
 • Benz Wolfgang, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006
 • Ber Dow z Bolechowa, Pamiętniki Reba Dowa z Bolechowa (1723-1805), Warszawa 1994
 • Berdychowska, Bogumiła (edit.); Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Mniejszości narodowe w Polsce: informator 1994, Warszawa 1995
 • Berdyczewski Michał, Josef Ben Gorion, Żydowskie legendy biblijne. Cz. 1, 2. , Gdynia 1996
 • Berendt Grzegorz, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów TSKŻ, Gdańsk 2006
 • Berendt Grzegorz, Migracje Żydów przez Gdańsk w XX wieku, Toruń 1995
 • Berendt Grzegorz, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2000
 • Berendt Grzegorz, Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950, Gdańsk 2000.
 • Berendt Grzegorz, Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945: (działalność kulturalna, polityczna i socjalna), Gdańsk 1997.
 • Berenstein Tatiana, Eisenbach Aleksander, Rutkowski Adam (sellection i collaborative study), Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej: zbiór dokumentów, Warszawa 1957
 • Berenstein Tatiana, Rutkowski Adam, Pomoc Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1963
 • Berent Jerzy, Piechotą z Krakowa: sam o sobie, Kraków 1997
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Duchowny niepokorny. Rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem, Warszawa 2006
 • Berg Mary, Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983.
 • Berg Yehudah, Moc Kabbalah: książka ta zawiera tajemnice wszechświata i znaczenia życia, Józefów 2004
 • Bergbauer Knut, Schüler-Springorum Stefanie, Wir sind jung, die Welt ist offen. Eine judische Jugendgruppe im 20. Jahrhundert, 2002
 • Bergelson Dawid, Wygodzki, Stanisław (sellection), Dwie bestie i inne opowiadania, Warszawa 1960
 • Berger Maurice, Rosenbaum Joan, Masterworks of the Jewish Museum, New York 2004
 • Bergman Eleonora, Zienkiewicz, Olga(edit.), Żydzi Warszawy: materiały konferencji w 100 rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 – 7 marca 1944), Warszawa 13-15 grudnia 2000r., Warszawa 2000.
 • Bergman Eleonora, Jagielski, Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Bergman Eleonora, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2004
 • Bergmann Olaf, Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929, Poznań 1998
 • Berland Marian, Dni długie jak wieki, Warszawa 1992.
 • Bernard Krystyna [edit.], Zeszyt Pamięci o Stanisławie Wygodzkim, Tel Aviv 1992
 • Bernheim Friedman Rachel, Kolczyki w piwnicy: odrodzić się ze zniszczonych światów: opowieść o samej sobie, Katowice 2003
 • Bersohn Mathias, Kilka słów o dawniejszych bożnicach drewnianych w Polsce [Z. 1-3]., Warszawa 1985.
 • Bersoh, Mathias, Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku, Warszawa 1980
 • Besser Jakub, Wiersze wybrane, Kraków 1991.
 • Betto Maria Danuta, Przywołanie, Włocławek 2004
 • Betz Otto, Jezus, Qumran i Watykan: kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego., Kraków 1994
 • Biale David, Cultures of the Jews. A new history, New York 2002
 • Bialik Chaim Nachman, Blask, Kraków 2005
 • Bialik Hayyim Nahman, Tomal Maciej (edit.), Blask, Kraków 2005
 • Bialski Eliasz, Patrząc prosto w oczy, Warszawa 2006
 • Biberstein Aleksander, Z problematyki żydowskiej służby zdrowia w Krakowie pod okupacją hitlerowską, Kraków 1967
 • Biberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 2001
 • Bibó István, Kwestia żydowska, Warszawa 1993
 • Biedka Łukasz K., Szwic J., Szwic P., Reisner Y.J., Reisner R.J., Pamięć/Memory, Przemyśl 2002
 • Biegański Zdzisław, Mniejszość żydowska w Bydgoszczy 1920-1939 , Bydgoszcz 1999
 • Bielawska A., Maksimowska A.,Sidarowicz A. (red.), Stanouczyja praktyki zachawannja i papularyzacyji habrejskaj spadczyny. Dapamożnik na asnowie polskaha i bielaruskaha doswiedu, Warszawa 2012.
 • Bielawska A., Maksimowska A.,Sidarowicz A. (red.),Good Practices in the Preservation and Promotion of Jewish Heritage. Guide Based on the Polish and Belarusian Experencies, Warszawa 2012.
 • Bielawski Wacław, Pilichowski Czesław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
 • Bielecki Jerzy, Kto ratuje jedno życie... , Oświęcim 1999
 • Bielecki Marian, Przepustka do kultury, Łódź 2003.
 • Bielecki Marian, Wiosenna burza, Łódź 1999
 • Bielecki Marian, Pitaval żydowski, Łódź 2000.
 • Bierman Jon, Saga o Raoulu Wallenbergu, Warszawa 1987
 • Biernacka Małgorzata [edit.], Słownik artystów polskich. Uzupełnieneia i sprostowania do tomów I – VI, Warszawa 2003
 • Bikont Anna [collaborative study], I ciągle widzę ich twarze, Fundacja Shalom, Warszawa 1998
 • Bikont Anna, My z Jedwabnego, Warszawa 2004
 • Bilan Ryszard, Ejruw, Warszawa 1995
 • Bilewicz Michał, Pawlisz, Bogna (edit.), Żydzi i komunizm, Warszawa 2000
 • Bińczycka Jadwiga, Janusz Korczak. Henryk Goldszmit 1878-1942, Warszawa 2004
 • Birenbaum Halina, Echa dalekie i bliskie: spotkania z młodzieżą., Kraków 2001
 • Birenbaum Halina, Jak można w słowach: wybór wierszy, Kraków; Oświęcim 1995
 • Birenbaum Halina, Nie o kwiatach, Kraków1993
 • Birenbaum Halina, Każdy odzyskany dzień: wspomnienia, Kraków 1998.
 • Birenbaum Halina, Nadzieja umiera ostatnia;, Warszawa 1988; Oświęcim 2001
 • Birenbaum Halina, Nawet gdy się śmieję, Rzeszów 1990
 • Birenbaum Halina, Powrót do ziemi praojców , Warszawa 1991.
 • Birenbaum Halina, Wołanie o pamięć, Oświęcim 1999.
 • Birnbaum Irena, Non omnis moriar: pamiętnik z getta warszawskiego, Warszawa 1982
 • Biuro Wystaw Artystycznych, Żydowski Instutut Historyczny w Polsce; Brydzińska, Joanna Piątkowska, Renata Brakoniecki, Kazimierz (collaborative study katalogu); Malinowski, Jerzy (introduction)., Wystawa dzieł artystów żydowskich 1918-1939: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba
 • Bizan Marian, Ziemia Święta. Zapiski z podróży 1988-1998, Warszawa 2000
 • Blachetta-Madajczyk Petra (collaborative study i edit.), „Lebn wil ich” – „Ja chcę żyć”: to co pozostało – cmentarze żydowskie w Polsce, Białystok 2000
 • Black Edwin, IBM i holocaust: strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją, Warszawa 2001
 • Blady-Szwajger Adina, Świadectwo – Edujot, Łódź 1987.
 • Blady-Szwajger Adina, I więcej nic nie pamiętam, Warszawa 1994.
 • Blady-Szwajger Adina, Społeczna Komisja Zdrowia. , Wspomnienia lekarki: szpital w getcie, łączniczka Ż.O. B. , Warszawa 1989.
 • Blatt Tomasz, Sobibór: zapomniane powstanie, Włodawa 2003
 • Blatt Tomasz, Z popiołów Sobiboru: (skąd nie było powrotu), Włodawa 2002
 • Blum Paul von, The civil rights art of Artur Szyk, 2006
 • Blumental Nachman [collaborative study], Dokumenty i materiały z czasów okupacji niemeickiej w Polsce, t. I Obozy, Łódź 1946
 • Blumental Nachman (collaborative study), Obozy , Dokumenty i materiały. T. 1, Łódź 1946.
 • Blumental Nachman (edit.); Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce., Proces ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. [Poznnań Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu], Warszawa 1947
 • Blumental Nachman, Słowa niewinne , Kraków 1947
 • Błażejewski Czesław, Czy Polacy są antysemitami?, Warszawa 2000.
 • Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994, 1996.
 • Błoński Jan, Jarzębski, Jerzy (sellection i collaborative study) , Między literaturą a światem, Kraków 2003
 • Bochenek Jan, Tarnów Zawale: wielki przewodnik., Tarnów 2002
 • Bocheńska Paulina, Polish-Jewish relations between 1944-48 in the light of prejudices, stereoptypes and miths, Florencja 2006
 • Bocquet Władysław, Przez Morze Czerwone ku gettom Europy: powstanie i dzieje narodu żydowskiego. [Cz. 1], Powstanie i dzieje narodu żydowskiego., Wrocław 2001
 • Boczoń Władysław, Żydzi gorliccy, Gorlice 1998.
 • Bodek-Gonda Helena, Jak tropione zwierzęta: wspomnienia, Kraków 1993
 • Bogosłowskij Viktor Vasil'evič (red, ), aut Minc Isaak, Izrailevič (et al.), Syjonizm: teoria i praktyka, Warszawa 1975
 • Boguski Jan, Zarys dziejów społeczności żydowskiej w Czerwinie w latach 1782-1939, Ostrołęka 1999.
 • Bogusław Krasnowolski, Ulice i place krakowskiego Kazimierza, Kraków 1992
 • Bohler Jochen, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt am Mein, 2006
 • Bojarski Jerzy, Ścieżki pamięci. Żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, Lublin 2002
 • Bojarski Jerzy Jacek (edit.), Ścieżki pamięci: żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, Lublin 2002
 • Bonasiuk Włodzimierz [edit.], Drohobycz – miasto wielu kultur, Rzeszów 2005
 • Bondarczuk Mariusz, Piątego dnia: rzecz o życiu i zagładzie Żydów krasnosielskich, Przasnysz 1996
 • Bonisławski Ryszard, Keller Symcha. Łódzkie judaika na starych pocztówkach, Łódź 2002
 • Bonisławski Ryszard, Łódź na starych pocztówkach, Łódź 1998
 • Bonisławski Ryszard, Kelner Sycha, Łódzkie judaika na starych pocztówkach = Lodz judaica in old postcards, Łódź 2002.
 • Boom Corrie, Bezpieczna kryjówka, Warszawa 1988.
 • Bor Josef, Terezińskie rekwiem, Kraków 1978
 • Bora Madia Adriana , Chmiel Jerzy (edit.), Monti Amoroso Fiorenza, Żyd naszym bratem…: chrześcjjaństwo w świetle Pism i tradycji hebrajskiej , Kraków 1995, 1998
 • Borkacki Stanisław, Prawda o Karmelitankach i nasze sumienie , Bielsko-Biała 1991
 • Borkacki Stanisław, Nie znamy prawdy o oświęcimskim Karmelu, Kraków 1991
 • Borkowska Grazyna, Rudkowska Magdalena [edit.], The origins of the final solution. The evolution of nazi Jewish policy, september 1939-march 1942, Yad Vashem 2004
 • Borkowska Grażyna, Rudkowska Magdalena [edit.], Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, Warszawa 2004
 • Borkowska Grażyna, Rudkowska, Magdalena (edit.), Kwestia żydowska w XIX wieku: spory o tożsamość Polaków: praca zbiorowa, Warszawa 2004
 • Borkowski Rajmund (edit.); collaborative study Zespół Wydawnictw Dokumentacyjnych Redakcji Zagranicznej PAP, Bliski Wschód: dokumentacja konfliktu, Warszawa 1983
 • Borkowski Alfred, Żydzi ciechanowscy, Ciechanów 1989
 • Boroń Aleksander (edit.), Gajewska, Grażyna, Holocaust w sieci dyskursów, Gniezno 2005.
 • Borovička V. P., Szpiedzy z Tel Awizu, Warszawa 1995
 • Borowicz Izabella (edit.), Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji, Warszawa, 22 kwietnia 1987, Warszawa 1988
 • Borowski Jarosław, Między bluźniercą a wyznawcą: doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata, Lublin 1998
 • Borucki M., Od Sasa do Lasa 1697 – 1763, Multimedialna historia Polski, tom XII, Warszawa 2006
 • Borwicz Michał, Rost Nella, Wulf Józef [edit.] W 3-cią rocznicę Zagłady ghetta w Krakowie, Kraków 1946
 • Borwicz Michał Maksymilian (collaborative study i introduction), Pieśń ujdzie cało... : antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, Warszawa 1947
 • Borwicz Michał Maksymilian, Literatura w obozie, Kraków 1946
 • Borwicz Michał Maksymilian, Rost, Nella, Wulf, Józef (edit.), Dokumenty zbrodni i męczeństwa, Kraków 1945.
 • Borwicz Michał Maksymilian, Organizowanie wściekłości , Warszawa 1947
 • Borwicz Michał Maksymilian, Uniwersytet zbirów, Kraków 1947
 • Borwicz Michał Maksymilian, Ze śmiercią na ty, Warszawa 1946
 • Borwicz Michał Maksymilian, Rost Nella, Wulf Józe f(edit.), W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie: (13. III. 1943 – 13. III. 1946), Kraków 1946.
 • Borwicz Michał Maksymilian, Pieśń ginących: z dziejów twórczości Żydów pod hitlerowską okupacją, Kraków,
 • Borzymińska Zofia [edit.], Studia z dziejów Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. II, Warszawa 1995
 • Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał (edit.), Polski Słownik Judaistyczny, tom 1, Warszawa 2003
 • Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał (edit.), Polski Słownik Judaistyczny, tom 2, Warszawa 2004
 • Borzymińska Zofia (edit.), Studia z dziejów Żydów w Polsce: materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych. T. 1., Warszawa 1995
 • Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał (collaborative study), Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1, 2., Warszawa 2003.
 • Borzymińska Zofia, Dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1994
 • Borzymińska Zofia, Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831-1870, Warszawa 1994
 • Bosowski Andrzej, Cezarea prokuratorów: od Augusta do Nerona, Warszawa 2002
 • Bosowski Andrzej, Dzieje monarchii biblijnego Izraela, Warszawa 2005.
 • Bosowski Andrzej, Tragedia Masady, Warszawa 1999
 • Bottéro Jean, Najpiękniejsza historia Boga, Warszawa 1998.
 • Böttiger Helmut, Paul Celan: miasta i miejsca, Olsztyn 2002
 • Bower Tom, Krwawe pieniądze: szwajcarzy, naziści, zagrabione miliardy, Warszawa 1997
 • Boyarin Jonathan, Żydzi polscy w Paryżu: etnografia pamięci, Kraków 1997
 • Boyne John, Chłopiec w pasiastej piżamie, Kraków 2007
 • Bożyk Stanisław, System konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002
 • Brand Sara, Odważyłam się żyć, Warszawa 1991
 • Brandstaetter Roman (sellection),  Słowo nad słowami: antologia poezji Starego Przymierza, Poznań 2005
 • Brandstaetter Roman, Ja jestem Żyd z „Wesela”, Poznań 1981, 1983; Warszawa 1994;
 • Brandt Kersten, Loewy Hanno, Oleksy Krystyna (edit.), Zanim odeszli...: fotografie odnalezione w Auschwitz, Oświęcim 2001
 • Brandwajn-Ziemian Janina, Młodość w cieniu śmierci, Łódź 1995
 • Brańska Joanna, „Na Dobry Rok bądźcie zapisani”: żydowskie karty noworoczne firmy Jehudia, Warszawa 1997
 • Bratkowski Stefan, Pod wspólnym niebem: krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich, Warszawa 2001; 2006.
 • Brener Liber, Wein Adam, Gumkowski Janusz, Rutkowski Adam (collaborative study) Szukajcie w popiołach: papiery znalezione w Oświęcimiu , Łódź 1965
 • Breysach Barbara, Ze sobą, obok siebie, przeciwko sobie: Polacy, Żydzi, Austriacy i Niemcy w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 1995
 • Bright John, Historia Izraela, Warszawa 1994.
 • Britton Frank L., Za plecami komunizmu., Wrocław 1996
 • Brochocki Jerzy, Rewolta marcowa: narodziny, życie i śmierć PRL, Warszawa 2001
 • Brociek Waldemar Ryszard, Żydzi ostrowieccy: zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1996
 • Brodzicki Czesław, Rzymskokatolicy ewangelicy oraz Żydzi w tworzeniu społeczeństwa Marek koło Warszawy, Warszawa 2003
 • Brodzka-Wald Alina, Krawczyńska Dorota, Leociak Jacek (edit.), Literatura polska wobec zagłady (praca zbiorowa), Warszawa 2000.
 • Brodzki Stanisław, Palestyna w walce o wolność, Warszawa 1948
 • Brøgger Suzanne, Kot z jadeitu, Warszawa 2004
 • Brojer Wojciech, Doktór Jan, Kos Bohdan (collaborative study), Sefer Jecira czyli Księga stworzenia, Warszawa 1995
 • Bron Michał [edit.], Jews and Christians in Dialogue II, Stockholm 2001
 • Bronner Irena, Rydlowa Maria (collaborative study), Cykady nad Wisłą i Jordanem, Kraków 1991, 2004.
 • Bronowski Aleksander, Było ich tak mało, Warszawa 1989
 • Bronsztejn Szyja, Ludność Żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne., Wrocław 1963.
 • Bronsztejn Szyja, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej: nieudana próba utworzenia skupiska, Wrocław 1993
 • Browning Christopher, Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce , Warszawa 2000.
 • Bruder Franziska, Stanisław Wygodzki, Pole, Jude, Kommunist – Schriftsteller, Munster 2003
 • Bruell Janina (collaborative study), Izrael – nasz starszy Brat, Cieszyn 2000
 • Bruliński Władysław, Co to jest marksizm?, Warszawa 1981
 • Bruliński Władysław, Cywilizacja chrześcijańska a żydowska, Warszawa 1982
 • Bruliński Władysław, Dokąd idziesz Polsko, Warszawa 1981/82
 • Bruliński Władysław, Światowa sieć konspiracji. Cz. 1-2, Warszawa 1982
 • Bruliński Władysław (pseud. Świadek historii.) , Czerwone plamy historii, Warszawa 1981, 1982
 • Bruliński Władysław (pseud. Świadek historii.) , Judeopolonia , Warszawa 1987, 1989.
 • Bruliński Władysław(W. Z. B. krypt.), Okres błędów i wypaczeń , Warszawa 1985
 • Brunner-Taut Gemmy (edit.), Pięć wielkich religii świata , Warszawa
 • Bryn Felicja, Nigdy nie zapomnij kłamać, Poznań 2006
 • Brzewska Iwona, Piątkowska, Renata (collaborative study), Mapa judaiców w Polsce, Warszawa 1991
 • Brzezińska Zofia, Żółte tulipany, Warszawa 1996
 • Brzoza Czesław, Żydowska mozaika polityczna w Polsce 1917 – 1929. Wybór dokumentów, Kraków 2003
 • Brzoza, Czesław (sellection i collaborative study) , Żydowska mozaika polityczna w Polsce 1917-1927: (wybór dokumentów), Kraków 2003.
 • Buber Martin, Opowieści chasydów, Poznań – Warszawa 2005
 • Buber Martin, Mojżesz , Warszawa 1998
 • Buber Martin, Droga człowieka według nauczania chasydów, Warszawa 2004
 • Buber Martin, Opowieści o aniołach, duchach i demonach, Warszawa 2004
 • Buber Martin, Z pism Martina Bubera, Warszawa 1980
 • Buber Martin, Doktór, Jan (sellection, introduction), Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992
 • Buber Martin, Hertz, Paweł (introduction), Opowieści chasydów, Poznań 1986, 1989, 2005;
 • Buber Martin, introduction Adam Żak; introduction David Flusser, Dwa typy wiary, Kraków 1995
 • Buber Martin, introduction Jan Garewicz., Gog i Magog: kronika chasydzka, Warszawa 1999
 • Buchner Abraham, Kwiaty wschodnie: zbiór zasad moralnych, teologicznych przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści z Talmudu i pism współczesnych, Wrocław 1990
 • Budrewicz, Olgierd, Malinowska, Maria (edit.), Żyli wśród nas: judaica polskie, Warszaw 1995
 • Budziarek Marek(edit.), Judaica łódzkie w zbiorach muzealnych i zasobach archiwalnych: praca zbiorowa, Łódź 1994
 • Budziarek Marek, Poczta w getcie łódzkim: 1940-1944., Łódź; Berlin 1995.
 • Budziszewski Jerzy, Żywym i umarłym, Warszawa 1988
 • Budzyńska Celina, Strzępy rodzinnej sagi, Warszawa 1997.
 • Budzyński Wiesław, Miasto Schulza, Warszawa 2005
 • Budzyński Wiktor; Wasylkowski Janusz (collaborative study), Rozmówki panów Aprikosenkranca i Untenbauma :dialogi i skecze z Wesołej Lwowskiej Fali, Warszawa 2000
 • Bukowska Anna, Palestyńczycy: ich życie i walka, Warszawa 1978, 1988 
 • Bukowski Jakub, Opowieść o życiu, Warszawa 2002
 • Bukowski Waldemar, Noga, Zdzisław (red), Żydzi w Polsce: swoi czy obcy?: katalog wystawy, Kraków 1998.
 • Bukwalt, Miłosz, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, Wrocław 2003
 • Bulkiewicz Stanisław, Pieniądz getta łódzkiego 1940-1944, Piła 1993 
 • Bułat Mirosława M., Krakowski Teatr Żydowski = Krokewer Jidisz Teater: między szundem a sztuką, Kraków 2006
 • Bułka Władysław (edit.), Słowa ryte na szpaltach: „Gazeta Żywiecka” w latach 1925-1926, Żywiec 2004
 • Buras Piotr (collaborative study), Spór o niemiecką pamięć: debata Walser – Bubis, Warszawa 1999
 • Burchard Przemysław (collaborative study, introduction) , Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce., Warszawa 1990.
 • Burg Josif; Ruta Magdalena (sellection,  collaborative study), Okruchy, Sejny 2001
 • Burgin Richard, Rozmowy z Isaakiem Bashewisem Singerem, Gdańska 1992
 • Burleigh Michael, Trzecia Rzesza: nowa historia, Warszawa 2002
 • Burnett Ignatius B., Po śladach pamięci, Warszawa 1995
 • Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury: o pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Kraków 2003
 • Buryła Sławomir, Opisać Zagładę: Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wrocław 2006