Print | A A A | Report a bug | 45 684 021 chars | 92158 photos | 882 video | 118 audio | 1973 towns

Zwoleń

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / kieleckie (before 1939)
County:zwoleński / kozienicki (before 1939)
Community:Zwoleń / Zwoleń (before 1939)
Other names:Зволень [j. rosyjski]
 
GPS:
51.3555° N / 21.5877° E
51°21'19" N / 21°35'15" E

Location

Krzysztof Urbański

Zwoleń – a town situated in Mazowieckie Province, the seat of Zwoleń County and Zwoleń urban and rural Municipality. It has 8.054 inhabitants (2008).

It lies on the Zwolanka River, 30 km from Radom, at the intersection of two routes: Radom – Puławy and Sandomierz – Lipsko – Warka – Warszawa.

Vast areas of forests that merged with the Kozienice Forests straddled a few kilometers away from the town centre. The town was chartered in the area of Gotardowa Wola village.

More

History

Krzysztof Urbański /

cmentarz żydowski w Zwoleniu | nieznany

The Jewish kehilla in Zwoleń was one of the oldest communities between the Wisła and Pilica Rivers. The Polish kings: Stefan Batory, Zygmunt III, Michał Korybut Wiśniowiecki, August III and Stanisław August Poniatowski, confirmed the privilege granted to the Jewish population, which allowed them to live, trade, construct a synagogue, a mikveh and cheders in the town. In 1554, two Jews were listed in the town and in 1567 as few as three Jews inhabited Zwoleń. In 1579, King Stefan Batory issued a privilege which allowed them to stay and trade in the town. Another privilege of December 1591 limited the number of houses owned by Jews to 10, but, on the other hand, allowed them to trade and use the prayer house without restrictions of any kind. King Zygmunt III in a privilege issued on 22 August 1615 allowed Jews to possess 20 houses. In 1661, there were eight Jewish houses, 20 debt collectors, Jewish bakers, alcoholic beverages producers and vendors in Zwoleń. The Jews who lived there in 1671 complained that the town incessantly fell pray to robberies of marching soldiers. Particularly damaging was the Swedish army in the 1660s.

An organized kehilla was established in the 1590s. A wooden synagogue was erected after 1591, and the cemetery was situated on a hill at the left bank of the river, far from the compact buildings. In 1765, the Jewish population of Zwoleń was estimated at about 400 people.

In the 19th century, Zwoleń became an important Hasidic centre, gathered around rabbi Szmuel Elijahu Tauba (died 1888), who established a court and a tzadik dynasty there. During the November Uprising (1830-1831), the Jewish cemetery suffered serious damages. The Russian army demolished and used its wooden fencing, the pre-burial house and ohels as fuel materials. In 1834, a huge fire destroyed Zwoleń. The synagogue, which was also damaged, was reconstructed in the same year.

In 1864, there were 2,894 people in Zwoleń, including 1,760 Jews, who lived in 325 houses (of which 93% were wooden). Economically active were 338 residents, including 88 craftsmen, 18 tradesmen, 12 inn keepers and 220 farmers.

In the 1860s, the Synagogue precinct was led by a well-known rabbi Chaskiel Cukier. A modern mikveh was constructed on his initiative in 1895. The same year a kosher slaughterhouse was built and later, in 1902, a detached cheder and

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Miasto lokowane 1425 na gruntach w. Gotartowa Wola; XVI–XVII w. ośrodek rzemieślniczy (m.in. gorzelnictwo), liczne cechy rzemieślnicze; od XVI w. duże skupisko Żydów (odrębna organizacja cechowa); w połowie XVII w. upadek gosp.; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 1870–1925 pozbawiony praw miejskich. W okresie międzywojennym drobny przemysł; w czasie okupacji niem., 1942 getto (ok. 11 tys. osób, większość wywieziona do ośrodka zagłady w Treblince), liczne egzekucje mieszkańców; rejon działalności partyzanckiej (m.in. II 1944 miasto opanowane przez oddział AK); w działaniach wojennych 1945 znacznie zniszczony, odbudowany. W 1954–75 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

Video

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: