Print | A A A | Report a bug | 39 301 595 chars | 94867 photos | 877 video | 118 audio | 1885 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:inne / tarnopolskie (before 1939)
County:Тернопільська область [obwód tarnopolski], Збаразький район [rejon zbaraski] / zbaraski (before 1939)
Community:Збараж / Zbaraż (before 1939)
Other names:Збараж [j.ukr./ros]; זבאראזש[j.jidysz]
 
GPS:
49.6653° N / 25.7774° E
49°39'55" N / 25°46'38" E

History

Adam Marczewski

Tablica pamiątkowa w Bełżcu | Adam Marczewski

In August, September and October 1942 Nazis deported Jews from Śniatynia to the death camp in Bełżec.

More

Local history

Robert Kuwałek

Zbaraż wzmiankowany był już na początku XIII wieku. Historycznie, do czasu I rozbioru należał do Wołynia. Miastem galicyjskim stał się dopiero po 1772 r., kiedy Austria zajęła południową część województwa wołyńskiego i włączyła ją do Galicji. W XIV-XV wieku Zbaraż był własnością książąt litewskich, między innymi kniaziów Nieświckich. Syn poległego w czasie najazdów tatarskich kniazia Wasyla Nieświckiego, Semen, przejął we władanie miasto i od jego nazwy utworzył ród Zabraskich, który był właścicielem Zbaraża do I połowy XVII wieku. W 1620 r. starosta krzemieniecki Krzysztof Zbaraski rozpoczął budowę zamku, który stanął w innym miejscu niż dawny zamek, wielokrotnie niszczony przez Tatarów. Jego brat, Jerzy dokończył budowę warowni oraz założył miasto, które otoczył umocnieniami. W miasteczku ufundował kościół parafialny i klasztor bernardynów. Po wygaśnięciu rodu Zbaraskich (obydwaj bracia nie mieli żon) Zbaraż przeszedł w ręce ich krewnych, książąt Wiśniowieckich.

W 1649 r. Zbaraż wytrzymał ponad miesięczne oblężenie wojsk kozacko-tatarskich. Obroną dowodził książę Jarema Wiśniowiecki. Bohdan Chmielnicki odszedł spod Zbaraża po podpisaniu ugody Zborowskiej. Przed bitwą pod Beresteczkiem Kozakom udało się na krótko zdobyć zamek zbaraski.

W 1675 r. Zbaraż został zdobyty przez Turków. Po tych najazdach Dymitrowi Wiśniowieckiemu udało się odbudować zamek i miasto, które w 1689 r. otrzymało prawa miejskie. Pod koniec XVII wieku drogą spadku Zbaraż stał się własnością Potockich. Na przełomie XVIII i XIX wieku Wincenty Potocki odrestaurował zamek i uczynił z niego swoją rezydencję, w której umieścił część swoich zbiorów kolekcjonerskich. Niestety, drogie zakupy do kolekcji oraz hulaszczy tryb życia doprowadziły go do upadku finansowego. Potoccy sprzedali Zbaraż ks. Jadwidze z Lubomirskich de Ligne. Zamek pozostał opuszczony i ulegał ruinie. Przez pewien czas w XIX wieku funkcjonowała tu cukrownia.

Pod panowaniem austriackim, od 1869 r. Zbaraż był miastem powiatowym. Przed I wojną światową liczył około 10 tysięcy mieszkańców.

4 lipca 1941 r. Niemcy wkroczyli do Zbaraża i tego dnia miał miejsce pogrom.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: