Print | A A A | Report a bug | 42 125 842 chars | 95748 photos | 879 video | 118 audio | 1888 towns

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province: / (before 1939)
County: / (before 1939)
Community: / (before 1939)
Other names:
 
GPS:
0.0000° S / 0.0000° W
0°00'00" S / 0°00'00" W

History

K. Bielawski

Dzieje Żydów w Ząbkach toną w mrokach dziejów. Zapewne w okresie międzywojennym w miejscowości mieszkała pewna liczba osób pochodzenia żydowskiego. Ryszard Żbikowski w swojej książce „Ząbki – dzieje, ludzie, miasto” wzmiankuje dwóch żydowskich członków miejscowego oddziału straży pożarnej: Joska i Abrama, bez podania ich nazwisk.

W latach drugiej wojny światowej na terenie Drewnicy funkcjonował nazistowski obóz pracy przymusowej, do którego trafiali Żydzi z Warszawy. Więźniowie byli wykorzystywani do ciężkich robót przy osuszaniu gruntów i drenowaniu terenów torfowych.

W czasie wojny w Ząbkach ukrywała się nieznana liczba Żydów. Wiadomo między innymi, że rodzina Józefa Kosnakowskiego udzieliła schronienia Chaskielowi Judzie oraz dwóm kobietom o nazwisku prawdopodobnie Gramerman. Żydom pomagała też Anna Daab z Ząbek.

More

 
Support a city

Support a city

With your financial contribution towards the development of a town description, a photo documentation or other activities, you will be awarded a donation certificate.

Support a city

People who like this city: