Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84164 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Węgrów

Polska / mazowieckie

Synagogues, prayer houses and others Cemeteries Sites of martyrdom Judaica in museums Andere

Summary

Province:mazowieckie / lubelskie (before 1939)
County:węgrowski / węgrowski (before 1939)
Community:Węgrów / Węgrów (before 1939)
Other names:Венгрув [j. rosyjski]; ונגרוב [j. hebrajski]
 
GPS:
52.3986° N / 22.0187° E
52°23'54" N / 22°01'07" E

Location

yarek shalom

Węgrów – miasto powiatowe położone w środkowej Polsce, w województwie mazowieckim. Odległe 88 km na północny wschód od Warszawy. Leży nad Liwcem.

More

Local history

Wydawnictwo Naukowe PWN

Osada targowa, wzmiankowana 1414; 1444–1569 w granicach W. Księstwa Litew., następnie wraz z Podlasiem włączony do Korony; prawa miejskie 1441; od poł. XVI w. rozwój związany z handlem zbożem z Gdańskiem; XVI–XVIII w. jeden z ważniejszych ośrodków reformacji w Polsce (m.in. w XVI w. zbór, drukarnia i szkoła ariańska, działalność braci pol. — Piotra z Goniądza i Marcina Krowickiego, do 1788 synody ewangelików); po sprowadzeniu 1664 do W. reformatów — zatargi rel.; w poł. XVII w. osiedlili się tu Szkoci, którzy rozwinęli sukiennictwo; od XVI w. osadnictwo Żydów (1939 ok. 6 tys. — ok. 60% ogółu mieszkańców miasta). Od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 3 II 1863 miejsce bitwy powstańców pod dowództwem J. Matlińskiego „Sokoła” i W. Jabłonowskiego (3000 ludzi) z oddziałem ros. (ponad 1000 ludzi i 6 dział); mimo skutecznego ataku kosynierów na baterię ros. powstańcy musieli wycofać się na pr. brzeg Bugu. W okresie międzywojennym rozwój chałupnictwa garbarskiego i meblarskiego. W czasie okupacji niem., 1941–42 getto (ok. 8,3 tys. osób, ponad 1 tys. zamordowano na miejscu, pozostałe wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince); ośrodek konspiracji AK i NSZ; w działaniach wojennych miasto zniszczone w ok. 60%, po wojnie odbudowane; 1944–45 liczne aresztowania przez UB i NKWD członków pol. organizacji niepodległościowych i ich deportacje w głąb ZSRR; 1945–49 rejon działalności ok. 10 organizacji antykomunist., m.in. NSZ. W 1867–1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

More

Gallery

More

Genealogical Indexes

Jewish Records Indexing
5,000,000 Jewish Records Available Online!

 

JewishGen
Resources for Jewish Family History

People who like this city: